startsiden.no sol.no dinside.no  nav.no google.no gulesider.no  1881.no io.no maps.google.no  twitter.com  youtube.com  facebook.no  

nav.no  norge.no   lovdata.no    jurk.no   jussleksikon.no    jussbuss.no       regelhjelp.no     Kart  maps.google.no                                     Avtale-kontrakter for nedlastning dinside.no/25416/her-faar-du-gratis-kontrakter   Fri rettshjelp- info fri-rettshjelp.no  frirettshjelp.no    /   advokatenhjelperde.no    Skadeogrett   skadesiden.no  / jussportalen.no  jussbloggen.no                                                                            Gratis svar på juridisk spørsmål gratisadvokat.no  dinraadgiver.no    

                                                                 ADVOKATER – ADVOKATFIRMA

                                     JURIDISK HJELP-/ADVOKATER BISTAND- ADVOKAT-KONTOR – RETTSHJELP/MEGLING

TROMS    

Advokat i TROMSØ

Advokatfellesapet Centrum Grønnrg.80, (Nordeabygget) 90+08 Tromsø T. 77 60 82 00 www.afc.no

Advokatselskapet Skjærgård As Vestreg.63, 9008 Tromsø T. 77 68 14 75 www.advokatselskapet.no

Codex Advokat Storg.53, 9008 Tromsø T. 77 75 39 50 www.codex.no

Advokatfirmaet Østgård Rådhusg.3, Tromsø T. 77 67 99 99 www.ostgard.no

Advokatfirmaet Rekve Pleym Grønnegt.74/76, Tromsø T. 77 75 12 00 advocatia.no/index.aspx?pageId=42

Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth As Storg.102, 9008 Tromsø T. 77 66 25 55 www.advocate.no

Ness Lundin advokatene Seminarbakken 4, 9008 Tromsø T. 77 66 73 30 www.nesslundin.no

Advokatfirmaet Stefanussen Mølnen gt.16, Tromsø www.stefanussen.no/side/7

Advokatfirmaet Børre Hansen Storg.73, Tromsø T. 99 25 27 94 www.advokat-borre.no

Advokatfirmaet Elvenes As Storg.25, 9008 Tromsø T. 77 69 39 19 www.advokatelvenes.no

Advokatfirmaet Rønning-Hansen Strandg.22, T. 77 60 63 00 www.r-hansen.no

Advokatfirmaet Bakke Storg.128, T. 77 60 45 60 www.advokat-bakke.no

Vibeke Lindstrøm Advokat Storg.25, Tromsø T. 77 69 39 10 www.advlindstrom.no

Ek Advokatkontor Cora Sandels gt,2, T. 95 84 32 89 Tromsø www.ek-advokatkontor.no

Linnet & Co Advokatfirma Storg.118, Tromsø T. 77 66 11 40 www.advokatlinnet.no

Rekve Pleum.advokater Grønneg.74/76, 9008 Tromsø T. 77 75 12 00 www.advocatia.no/index.aspx?pageId=42

Advokatene Ness Lundin Seminarbakken 4, 9008 Tromsø T. 77 66 73 30 www.nesslundin.no

Advokat Annichen Rye-Holmboe Stortorget 2, Tromsø T. 77 61 19 00 www.advryeholmboe.no

Advokatene Leiros & Olsen As Storg.124, Tromsø T. 02364 www.leirosogolsen.no/node/22

Justitia Strandtorget 3, 9008 Tromsø T. 95 27 50 00 www.justitia.no

Jushjelpa i Nord-Norge Terminalgata 38, 9019 Tromsø T. 77 64 45 59 www.jusshjelpa.no

 

Advokat i HARSTAD

Advokathuset Harstad Bakkeg.1, 9405 Harstad T. 77 00 13 80 www.harstadlaw.no

Advokatfellesskapet Eurojuris 9405 Harstad T. 77 00 21 00 www.eurojurisnord.no

Advokatfirmaet Finn Hans Egedes gt.19, 9406 Harstad T. 99 29 40 00 www.advokatfirmaetfinn.no

Advokatfirmaet Edvardsen Asbjørn As Selsbakgt.4, 9405 Harstad T. 94 50 41 43 www.advokat-edvardsen.no

Advokatfirmaet Halland Storg.30, 9406 Harstad T. 90 88 72 81 www.advokathalland.no

Advokatfirmaet Iversen & Backstrøm Iversen As Rik.Kaarbøsgt.16, Harstad T. 77 04 08 40 backstrom-iversen.no

Advokat Tor O. Jacobsen Sjøg.7, 9405 Harstad T, 48 04 48 16 www.toj.no

Advokat Geir Olav Pedersen Asbjørn Selbanesg.4, 9405 Harstad T. 95 46 32 26 www.advokat-geirpedersen.no

 

Advokat i FINNSNES

Advokatene Brox & Eriksen, Bygården, 77 84 Hans Kariolus v.6, 9300 Finnsnes T. 77 84 60 81 www.brox-eriksen.no

Advokatene Rege & Wibe Strandv.10, 9300 Finnsnes T. 77 87 00 10 www.advkontor.no

Advokat Stefanussen, Fredheimgården, 9300 Finnsnes T.40 02 76 67 www.stefanussen.no

 

Stats