nav.no helsenorge.no helfo.no google.no gulesider.no 1881.no  maps.google.no norge.no youtube.com twitter.com facebook.no

                                                           HELSE  / ALTERNATIV-MEDISIN  

Helse – Alternativ helse-sykdomsbehandling m. m. og annen relevant info for en bedre hverdag!           alternativmedisin.no     nifab.no      kronisk.no    alternativmedisin.org   sykdom mns.no   amedisin.no    alternativ.no    Foredrag / kurshus etc.   unity.no     magasinetvisjon.no     /   Bok  angst-depresjon.no  Helse

Healing m. m gretashjemmeside.weebly.com   philphillips.no   tommervik.no    runarhalonen.com  energica.no  mittmedium.no  / paranormal.no    behandler.no   gilbert.no    stress-fri.com/?hdp=0

Helsekost life.no  sunkost.no   naturlivis.no  helseogkost.no   helios.no   –   helsekostopplysningen.no

Helsekost/ernæring/trening  livsstil  nrk.no/helseforbrukoglivsstil   klikk.no/helse   dagensmedisin.no     helsenyheter.no   matoghelse.no    matpotralen.no     matvaretabellen.no    vitaminer.no    efi.no/helse

__________________________________________________________________________________________ 

                                                         HELSE- SYKDOMS-INFO

Folkesykdommene  folk dør av!

Diabetes-info  med-diabetes  oversikt-1153.html  diabetes/cs0x    diabetes.no  – overvekt.no

Hjerteinfarkt  hjerteinfarkt-symptomer-15401.html   hjertesykdom  hjerteinfarkt   snl.no/hjertesykdom wlnQYW.ips

Hjerneslag Hjerneslag/  slag.no  akuttbehandling   behandling-5531.html    hjerneslag.no forebygging-11311.html  fastregelen-ved-hjerneslag

Kreft sykdommer om-kreft  hva-er-kreft snl.no/kreft   kreft.shtml   typer-oversikt-1836.html   85:1:0:0:::0:0

Demens  Om_demens  aldringoghelse.no/demens   nerver/demens  no/demens    demens/10_tidlige_tegn

Aldring  aldring.htm   snl.no/alderdom   aldringsprosessen    aldrende-hud-generelt rad-9350.html  /  Generelle/311103

Hjrteinfarkt, blogg  blogspot.no/2008/10/dagbok-for-et-hjerteinfarkt.html      pasientinformasjon/brosjyrer/hjerteinfarkt       

_________________________________

Rusmidler og kroppspåvirkning node/113540   Anabole steroider  hvordan-fungerer-de  3955.html

Helsetips for å bli 100 år eller mer!  oppskrift-pa-bli-100-ar

Eldre og legemiddel Generelle/311103  /  – tema/sykdom

Kosthold – mat og helse  kosthold/ernaring-og-helse1  kosthold_og_helse/   mat-helse.no   kosthold-og-ernaring   helseogmat.net

Sykdom, diagnoser- helse, fastlege, legeklinikk, legesenter, sykehus, helseklinikk / helseportaler etc.   

Mental helse   Atferd / problem-takkling – problem-mestring  – Angstfobier   fobier.net    angst-depresjon.no     tilstandsterapi.com     sinnetshelse.no   mentalhelse.no   Selvhjelp selvhjelp.no  / psykologtidsskriftet.no / mestringshusene.no  / Coach mentalbalanse.no

Ensomhet og Helse helsedirektoratet.no/psykiskhelse    sinnetshelse.no           /  treningstips.org/helsetips

Selvhjep , mestring, adferd /problemlæsning-mestring  selvhjelp.no     /     Psykologi-interesse, blogg  psykologibloggen.no
________________________________________________________________________________

Helse-info, sykdom /medisinsk-info, forbyggende /sykdomsinfo, behandling,  portaler/linker etc

frittsykehusvalg.no     helsesider.no   helsenett.no    helsebanken.no     helsedoktoren.no     nettdoktor.no    doktoronline.no    lommelegen.no   nhi.no     helsetelefonen.no     /     helfo.no     helsenorge.no

Info. hud / allergi sykdom m. m. hudlegekontoret.no     huddoktor.no  /    medisin.no  om allergi  helsenett.no

Fastlege helfo.no      fastlegen.no   behandlinginorge.no    / Medisiner på ferie / utenlandsreise utenlandsreise/Sider/default.aspx

Leger-Norge  leger.no  legelisten.no  legesenter.org   minhelse.no –  tidsskriftet.no  dagensmedisin.no  – Medisinsk  forskn. helse/medisin

Sykehus- Lege-behandling i utlandet   Rikstrygdeverket helsetjenester+i+utlandet.147846.cms   Helsenorge  behandling-i-utlandet

Pasientfor.  pasientsikkerhetskampanjen.no   npe.no    lhl.no  kreftforeningen.no    hjerne.no    slag.no     slutta.no    avogtil.no       Pasientklage   pasientskadenemda.no   –    pasientombudet.no    Fritt sykehusvalg   sykehusvalg.no

Alder / overgans problemer   overgang.no   tips-til-en-bedre-overgangsalder

Legemidler / info m. m. etfriskerenorge.no  legemiddelverket.no    nycomed.no   nmd.no     Legemidler, bivirkning m.m. relis.no

Helseleksikon  helsebiblioteket.no   helsehandboken.no  nhi.no  felleskatalogen.no   hjerne.no   slag.no   sansetap.no   diabetes.no

Off. helse.info   helsenorge.no    helfo.no    helsedirektoratet.no    folkehelseinstituttet.no    matportalen.no   /   nhi.no    Legebehandl. utland  Legebehandling_i_utlandet.htm      /      jobbforhelsa.no

Helse-distrikter i Norge 

helsesorost.no   helsevest.no  helse-midt.no  helsenord.no  /  helsenorge.no  helfo.no

Vaksiner  helsenorge.no/vaksiner   Ferie-  reiseråd/vaksine reiseraad  default.aspx  Reisevaksine  vaksinekart.no   reisemedisin.no

Helse  Legevakt Stasjoner Norge legevakten.no     /     Blodbank blodbanken.no    blodbanken-oslo.no

Apotek   bootsapotek.no  apotek1.no  dittapotek.no   vitus.no  /  sykehusapotekene.no   /   Helseprodukter. m. m   farma.no

FASTLEGE / BYTTE FASTLEGE – NORGE- Fastlegekontoret 810 59 500 palogget.do helfo.no   Leger i Norge  legelisten.no  leger.no 

____________________________________________________________________________

forbrukerradet.no  startsiden.no sol.no dinside.no  google.no  gulesider.no  1881.no norge.no maps.google.no twitter.com facebook.no

Helsetjenester byer/fylker – Sykehus – leger – legesenter – legeklinikker – legekontor ØstfoldDram/BuskerudVestfold TelemarkØst Agder –  Vest AgderStav/RogalandBerg/Hordaland  – Sogn-Fjordane –  Møre-RomsdalTrond/Trøndelag –  Nordland –  Tromsø/Troms – FinnmarkHedmarkOppland  Leger i  Oslo / Norge  minhelse.no   leger.no  legelisten.no    legesenter.org

                 SYKEHUS i OSLO /AKERSHUS – ASKER / BÆRUM – ROMERIKE – FOLLO

nav.no  helsenorge.no    helfo.no   sykehusvalg.no   pasientombudet.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesenter.org     jobbforhelsa.no

Private sykehus – klinikker  akademikliniken.no  aleris.no  volvat.no   osloakutten.no     oslocitylegesenter.no  sinsenklinikken.no   ckl.no  klinikkforalle.no   oslomedisinskesenter.no    legevaktvest.no    memira.no    teres.no    overvekt.net   byportenlegesenter.no

             SYKEHUS I OSLO

Off. SYKEHUS I OSLO helsesorost.no – Off. Helstjenester i  OSLO tht.oslo.kommune.no   oslo.kommune.no

Legevakt i Storgata 40, 0182 Oslo T. 23 48 90 70 legevakten.oslo.kommune.no      oslolegevakt.no

Sykehus Apotek HF Stenersg.1 A, 0050 Oslo T. 23 13 52 00 sykehusapotekene.no /  bootsapotek.no  apotek1.no  dittapotek.no  vitus.no

Avdelinger, besøksadresser oslo-universitetssykehus.no/om-oss

Ullevål Sykehus Oslo oslo-universitetssykehus.no HF Kirkev.166, 0450 Oslo T. 02770

Rikshospitalet Oslo oslo-universitetssykehus.no HF Sognsvannsv.20, 037 Oslo T. 02770

Aker Sykehus Oslo oslo-universitetssykehus.no HF Trondheims v.235, 0586 Oslo T. 02770

Lovisenberg Sykehus Lovisenberggata 17, 0440 Oslo T. 23 22 50 00 lds.no

Diakonhjemmet Sykehus Diakonv.12, 0319 Oslo T. 22 45 15 00 diakonsyk.no

Smerte-Medisiinsk Institutt Majorstuv.38, 0367 Oslo T. 23 33 42 50 smertemedisinskinstitutt.no

Private sykehus / legeklinikker  aleris.no    volvat.no   osloakutten.no    oslocitylegesenter.no     sinsenklinikken.no     klinikkforalle.no   ckl.no    legevaktvest.no   oslomedisinskesenter.no    memira.no    overvekt.net

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

          Off. SYKEHUS I ASKER / BÆRUM  –  

Helsetjenester  baerum.kommune.no     asker.kommune.no     /   NAV nav.no/

Bærum Sykehus Sogneprest Munte Kaas v. 100, Gjettum T. 06 780   vestreviken.no

Martina Hansen Hospital, Bærum, Dønskiv.8, 1346 Gjettum T. 67 80 94 00 mhh.no

           Off. SYKEHUS  I ROMERIKE

Helsetjenester   akershus.no –  follo.no  – ffk.no    /      helfo.no    helsenorge.no

Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, A-Hus Sykehusv.5, 1474 Nordbyhagen T. 02900 ahus.no

              SYKEHUS I FOLLO

Sunnaas Sykehus HF Bjørnemyrv.11, 1450 Nesodden T. 66 96 90 00 sunnaas.no

___________________________________________________________________________________________

forbrukerradet.no  startsiden.no sol.no dinside.no  google.no  gulesider.no  1881.no   norge.no  maps.google.no facebook.no

sykehusvalg.no   helsenorge.no    helfo.no    pasientombudet.no     helsebiblioteket.no    jobbforhelsa.no

                            FASTLEGE – LEGEKONTOR LEGESENTER  MEDISINSKE KLINIKKER – OSLO – AKERSHUS

Leger i  Oslo – Norge Fastleger  palogget.do  legelisten.no     minhelse.no   leger.no    legesenter.org                  maps.google.no

LEGEKONTOR, LEGESENTER, LEGEKLINIKKER i OSLO – ASKER / BÆRUMROMERIKE – FOLLO  

Legekontor, legesenter, legekinikk i  OSLO / BYDELENE i rekkefølge, Stovner – Grorud – Alna – Bjerke – ØstensjøNordstrandGamle OsloGrunerløkkaSt HanshaugenSentrum Sagene /Torshov Frogner / MajorstuaNordre AkerVestre AkerUllern – / Asker / Bærum – Romerike – Follo

Legevakten Storg. 40, 0182 Oslo t. 22 99 15 80  oslolegevakt.no     Norge legevakten.no

Veneriske Sykdommer / Olafia Klinikken Trondheimsv. 2 Oslo olafia.no   oslo-universitetssykehus.no

Privatklinikk, Oslo Akutten Nedre Voll g. 8, 0158 Oslo t. 22 00 81 60 osloakutten.no  –  Volvat medisinske senter, Majorstua volvat.no

Storg. 40, Oslo T. 22 93 22 93  bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/helse  Fastleger palogget.do  legelisten.no

Fastege legesenter legekontor i OSLO

Bydel STOVNER / GRORUD / ALNA / BJERKE – fastlege legesenter legekontor

Oslo Kom. helsestasjon  bydel-stovner.oslo.kommune.no/helse   nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no                   maps.google.no

lege legesenter på Høybråten, Høybråten legekontor Folkvangv. 26, 1086 Oslo t. 23 34 44 00 hoybratenlegekontor.no

lege legesenter på gransdalen, Gransdalen Legesenter Gransdalen 29, 1054 Oslo T. 22 90 26 26 gransdalenlegesenter.no

fastlege legesenter på Stovner

fastlege legesenter på Stovner, Stovner Legesenter Karl Fossums v.30, 0985 Oslo t. 22 90 92 90 stovnerlegesenter.no

fastlege legesenter på Haugenstua, Haugenstua Legesenter Garver Ytterborgsv.98, 0977 Oslo T. 23 34 41 00 haugenstualegesenter.no

fastlege legesenter på Stovner, Nadia Bashir Tante Ulrikkes v. 51, 0984 Oslo t. 22 10 20 62

fastlege legesenter på Stovner, Vestli, Vestli legesenter Vestlisvingen 188, 0969 Oslo T. 23 24 41 20 vestlilegesenter.no

faslege legesenter på Romsås Grorud

fastlege legesenter på Romsås, Romsås legesenter Romsås senter 1, 0970 Oslo t. 23 42 14 60 romsaslegesenter.no

faslege legesenter på Grorud, Grorud Legesenter Ammerudv. 37, 0958 Oslo t. 22 82 10 60 grorudlegesenter.no

Oslo Kom. helsestasjon  bydel-grorud.oslo.kommune.no/helse  nav.no     Fastleger palogget.do  legelisten.no             maps.google.no

faslege legesenter på Kalbakken Røtvet Veitvet

fastlege legesenter på Kalbakken, Kalbakken legegruppe Kakkelovnskroken 1, 0954 Oslo t. 22 25 34 72  kalbakkenlegegruppe.no

fastlege legesenter på Rødvet, Rødtvet Legesenter Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo t. 22 82 10 20 rødtvetlegesenter.no

fastlege legesenter på Veitvet, Veitvet Legesenter Veitvetv. 8, 0518 Oslo t. 22 80 41 80 veitvetlegesenter.no

fasrlege legsenter på Linderud

fastlege legesenter på Linderud,  Linderud Legesenter, Linderud senter, Erich Mogensønnsv. 38, 0594 Oslo t. 22 88 17 00  linderudlegesenter.no

Legevakt Linderud senter Erich Mogensønnsv. 38, 0571 Oslo t. 22 72 70 60

Oslo kom. helsestasjon bjerke.oslo/bjerke_familiesenter  nav.no  Fastleger palogget.do  legelisten.no            maps.google.no

faslelege legesenter legekontor på Bjerke Økern Ulven

fastlege legesenter på Bjerke, Bjerke Legesenter Trondheimsv. 275, 0589 Oslo t. 23 37 13 30  bjerkelegesenter.no

fastlege legekontor på Brobekk, Brobekkv. 31, Økernbråten, 0598 Oslo t. 22 64 08 44

lege legeklinikk på Løren / Økern, Sinsenklinikken v/obs, Løren v. 55, 0580 Oslo t. 23 37 47 50 sinsenklinikken.no

fastlege legesenter på Økernsenteret, Økern Legesenter Økernv.145, 0580 Oslo T. 22 64 71 10

fastlege legesenter på Ulven, Ulvenlegene Karl Staaffs v. 8, 0665 Oslo T. 22 88 57 50 ulvenlegene.no

Oslo kom. helsestasjon  bydel-alna.oslo.kommune.no/helse   nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no                 maps.google.no

fastlege legesenter Østre Aker / Østensjø

fastlege legesenter på Alna

Alna Bydel Legene Trygve Lies plass 1, Alna,1051 Oslo T. 23 14 02 02 alnabydellegene.no

fastlege legesenter på Alna, Alna Legesenter Tvetenv.217, Trosterud senter, Oslo T. 22 90 92 90 alnalegesenter.no

fastlege legesenter på Østensjø Nord

fastlege legesenter på Bryn

fastlege legesenter på Bryn, Bryn Medisinske Senter, Bryn senter, Østensjøv. 79, 0667 Oslo T. 21 09 56 00 brynmed.no

fastlege legesenter på Bryn, Brynklinikken Fastlegesenter , Østensjøv. 36, 0667 Oslo t. 22 06 65 50 brynklinikken.no

fastlege legesenter på Bryn, Brynsenglegene Brynsengv. 2, 0667 Oslo t. 22 72 02 02 brynsenglegene.no

fastlege legesnter på Tveita

fastlege legesenter på Tveita, Tveita Legesenter Tvetenv.150, 0671 Oslo t. 22 76 19 50 tveitalegesenter.no

fastlege legesenter på Furuset

fastlege legesenter på Ellingsrud, Ellingsrud Legesenter Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo T. 22 93 22 93 ellingsrudlegesenter.no

fastlege legesenter på Trygve Lies plass,  Legene på Trygve Lies plass 1, Alna,1051 Oslo T. 23 14 02 02 alnabydellegene.no

fastlege legesenter på Haugerud Trosterud

fastlege legesenter på Haugerud, Haugerud Legesenter Haugerudsenteret 1, 0673 Oslo T. 22 90 58 50 haugerudlegesenter.no

fastlege legesenter på Trosterud, Alna Legesenter Tvetenv.217, Trosterud senter, Oslo T. 22 90 92 90 alnalegesenter.no

fastlege legesenter på Trosterud, Trosterud Legekontor Dr.Dedichensv.110, 0675 Oslo T. 22 81 30 40

fastlege legesenter på Lindeberg

fastlege legesenter på Lindeberg, Lindeberg Legesenter Jeriko v. 5, 1007 Oslo t. 23 14 20 20 minhelse.no/lindeberglegesenter

idrettskilikk på Lindeberg, Idrettsklinikken Jerikov. 20, Lindeberg 1067 Oslo t. 23 28 82 00 idrettsklinikken.no – / nimi.no

fartlege legekontor på høybråten

fastlege legekontor på Høybråten, Høybråten Legekontor Folkvangv.26, 1086 Oslo T. 23 34 44 00 hoybratenlegekontor.no

fastlege legesenter på Ellingsrud, Ellingsrud Legesenter Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo T. 22 93 22 93 ellingsrudlegesenter.no

fastlege legesenter på Gransdalen Legesenter Gransdalen 29, 1054 Oslo T. 22 90 26 26 gransdalenlegesenter.no

_____________________________________________________________________________

helfo.no  helsenorge.no   google.no  gulesider.no 1881.no io.no   maps.google.no

ØSTENSJØFastlege legekontor legesenter

Oslo Kom. helsestasjon bydel-ostensjo.oslo.kommune.no/helse    nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no –  maps.google.no

lege legsenter på Bryn, Østensjø

fastlege legesenter på Bryn, Brynklinikken Fastlegesenter Østensjø v. 36, 0667 Oslo t. 22 06 65 50 brynklinikken.no

fastlege legesenter på Bryn, Bryn Medisinske senter, Bryn Senter, T. 21 09 56 00 brynmed.no

fastlege legesenter på Oppsal

fastlege legekontor på Oppsal, Thomas Bryn-Petersen Håkon Tveters v. 8, 0682 Oslo t. 22 27 07 80

fastlege legesenter på Oppsal, Oppsal Legekontor Haakon Tveters v. 88, 0686 Oslo t. 22 26 61 40 oppsal-legekontor.no

fastlege legesenter på Oppsal, Oppsalstubben Legekontor Oppsalstubben 3, 0685 Oslo t. 23 12 51 51

fastlege legesenter på Bøler, Bøler Legesenter Utmarkv. 1, 0620 Oslo t. 22 75 71 00 bølerlegesenter.no

fastlege legesenter på Oppsal, Østensjø Legesenter Vetlandsv. 99 -101, 0685 Oslo t. 23 12 61 80

fastlege legesenter på Manglerud

fastlege legesenter på Manglerud, Legegruppen Manglerud, Manglerud senter, 0679 Oslo T. 22 75 77 90  legegruppenmanglerud.no

fastlege legesenter på Ryen

fastlege legesenter på Ryen, Ryen legekontor Ryenstubben 3, 0679 Oslo t. 23 03 78 80 (Legevakt) ryenlegekontor.no

fastlege legesenter på Abildsø

fastlege legesenter på Abildsø, Abildsø legekontor Smedbergv. 5, 1187 Oslo t. 23 38 37 70

fastlege legesenter på Bogerud

lege legesenter på Bogerud, Bogerud legesenter Stallerudv. 97, 0693 Oslo t. 23 47 82 82 bogerudlegesenter.no

fastlege legesenter på Bøler

fastlege legesenter på Bøler, Bøler Legesenter Utmarkv.1, Oslo T. 22 75 71 00 bølerlegesenter.no

____________________________________________________________________

sol.no dinside.no google.no gulesider.no 1881.no norge.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

Bydel NORDSTRAND Leger – klinikker –  allmenn praksis / spesialister

Oslo Kom. helsestasjon bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/helse   nav.no Fastleger palogget.do  legelisten.no   –    maps.google.no

fastlege legesenter på Lambertseter

fastlege legesenter på Brattlikollen, Brattlikollen Legesenter Håvaldsv. 7, 1185 Oslo t. 23 38 32 50

fastlege legesenter på Lambertseter, Lambertseter Legesenter Mellombølgen 47, 1157 Oslo t. 22 74 90 50 lambertseterlegesenter.no

fastlege legesenter på Brattlikollen, Brattlikollen Legesenter Håvaldsv. 7, 1185 Oslo t. 23 38 32 50

lege legesenter på lambertseter, Langbølgen legesenter Langbølgen 11, 1150 Oslo t. 22 28 03 11  langbolgenlegesenter.no

fastlege legesenter på Nordstrand Ekeberg

fastlege legesenter på Nordstrand, Sæter Legegruppe Ekebergv.233, 1162 Oslo t. 23 13 40 50

fastlege legesenter på Ekeberg, Ekeberg Legekontor Brannfjellv.52, 1181 Oslo t. 22 67 09 64 ekeberglegekontor.no

fastlege legesenter på Nordstrand, Nordstrand Legesenter Nordstrandv.62, 1164 Oslo T. 22 28 56 15

fastlege legesenter på  Nordstrand, BestHelse Nordstrand Kongsv.104, 1177 Oslo T. 23 18 06 00 bestnordstrand.no

Gynekolog Marit Lang Konowsg. 95, 0169 Oslo T. 22 3345 10

fastlege legesenter på Ljan, Ljan Legekontor Ljabruv.32, 1169 Oslo t. 23 07 18 25

fastlege legesenter på Nordseter, Nordseter Legekontor Ivar Knudsonsv. 58, 1161 Oslo T. 23 16 83 90 

Dr. Bondeviks Hudklinikk Munkerudtunet 12, 1164 Oslo t. 23 38 33 20 drbondevik.no

Føflekk-Klinikken Raschsv. 34b, 1178 Oslo t. 413 13 777

sol.no dinside.no google.no gulesider.no 1881.no norge.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

NORSTRAND SØNDRE – fasteger legesenter legekontor

Oslo Kommune bydel-sondre-nordstrand.oslo.kommune.no/helse  nav.no  Fastleger palogget.do  legelisten.no  –  maps.google.no    

Lege HOLMLIA fastlege, legesenter, legeklinikker

fastlege legesenter på Holmlia, Holmlia Legesenter, Holmlia senter, T. 22 75 20 60 holmlia-legesenter

Søndre Nordstrand Legesenter Holmlia senterv.10, 12565 Oslo T. 22 75 30 83 /82 sondrenordstrandlegesenter.no

fastlege legesenter på Mortensrud, Senter Syd legesenter, Mortensrud, Lofsrudv.6, 1281 Oslo T. 815 49 400 virksomheter

fastlege legesenter på Kantarellen, Kantarellen Legesenter Mortensrdv.185, 1283 Oslo T. 22 76 33 60 kantarellenlegesenter.no

fastlege legesenter i Prinsdal, Prinsdal Legesenter Sveav.71, 1263 Oslo T. 22 62 29 29

fastlege legkontor Oslo syd, Dyretåkket Legekontor Dyretråkket 28, 1251 Oslo T. 22 76 39 90

fastlege legesenter i Prinsdal, Prinsdal Legesenter Sveavegen 71, 1263 Oslo t. 22 62 29 29

lege legesenter på Kantarellen, Kantarellen Legesenter Mortensrudv.185, 1283 Oslo t. 22 76 33 60 kantarellenlegesenter.no

fastlege legesenter på Bjørndal, Bjørndal Legesenter Granbergstubben 196, 1275 Oslo t. 22 75 34 80

_____________________________________________________________________

sol.no dinside.no google.no gulesider.no 1881.no norge.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

GAMLE OSLO – fastlege legesenter legekontor

Legevakten Storg.40, 0182 Oslo T. 22 93 22 93  oslolegevakt.no Vasksiner  helsenorge.no/vaksiner  Reiseråd default.aspx/ reisevaksine reiseraad

Oslo Kom. helsestasjon bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/helse  nav.no  Fastleger  palogget.do  legelisten.no         – maps.google.no

fastlege legekontor legesenter Gamle Oslo

lege legesenter på Helsfyr, Fyrstikktorget Legekontor K.Kristiansensv.3, 0661 Oslo T. 23 24 43 30 fyrstikktorgetlegekontor.no

lege legesenter på Etterstad, Etterstadsletta legekontor Etterstadsletta 3, 0660 Oslo t. 22 68 41 69

fastlege legesenter på Ensjø

fastlege legesenter på Ensjø, Vestre Ensjø Legesenter Gladengv.3b, 0661 Oslo T. 21 05 08 05 vestreensjolegesenter.no

fastlege legesenter på Ensjø, Ensjø legesenter Ensjøv.22, 0661 Oslo T. 958 65 850 ensjo-legesenter.net

fastlege legekontor på Vålerenga

fastlege legekontorpå Vålerenga, Vålerenga Legekontor Dr. Amir Madadi, Schweigaards g. 96, 0656 Oslo T. 22 68 20 55

fastlege legekontor på Vålerenga, Jan Fredrik Thaulow Kjølbergg.22. 0653 Oslo T. 22 19 35 23 doktorthaulow.no

fastlege legesenter på Enerhaugen, Enerhaugen Legesenter Smedgata 49, 0651 Oslo T. 22 35 80 90

fastlege legesenter på Tøyen

fastlege legesenter på Tøyen, Tøyen Legesenter Hage g. 23G, 0653 Oslo t. 23 03 50 10 toyen-legesenter.net

fastfastlege legesenter på Tøyen, Vital Legekontor Hossein Khorshidi Jens Bjelkesgt.71, 0652 Oslo T. 400 04 782

fastlege legesenter på Grønland

fastlege legesenter på Grønland, Grønland Basar Legesenter Tøyeng. 2, 0190 Oslo t. 22 17 68 00 gronlandbasarlegesenter.no

Gynekolog på Grønland, Gynekolog Meløe Grønlandsleiret Legekontor Tøyeng. 2, 0190 Oslo t. 23 15 86 50

lege legesenter på Grønland, Grønland Legesenter Grønland 30, 0188 Oslo t. 23 43 12 50

lege legesenter på Grønland, Lilletorget Legekontor Brug.14, 0186 Oslo t. 22 17 81 00

Hudklinikken Youngstorget 2 B, inn g. Operapass. 0181 Oslo t. 23 35 58 50 hudklinikken.no

Vålerenga Hudlegekontor Erik Tørud Islandsg. 7, 0658 Oslo t. 22 67 26 17

Øyelege Ewa Halland Grønland 4,0188 Oslo t. 22 17 29 75

___________________________________________________________

startsiden.no  nav.no  google.no  gulesider.no 1881.no  io.no    maps.google.no

sykehusvalg.no  helfo.no   pasientombudet.no   helsenorge.no  helsebiblioteket.no   jobbforhelsa.no

GRUNERLØKKA – fastege legesenter legekontor legeklinikk

Oslo Kom. helsestasjon bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/helse  nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no –  maps.google.no

Legevakten Stor g. 40, 0182 Oslo t. 22 93 22 93

lege fastlege på Grunerløkka

fastlege legesenter på Sinsen, Sinsenklinikken Lørenfaret 3, 0585 Oslo T. 07113 sinsenklinikken.no

fastlege legesenter på Sinsen, Legene på Sinsen Haslev.38, 0571 Oslo t. 23 22 73 00  legenepåsinsen.no/a/sinsen

fastlege legesenter på Rosenhof, Rosenhoff Legegruppe Trondheimsv. 184, 0670 Oslo rosenhofflegegruppe.no

fastlege legekontor på Rodeløkka, Rodeløkka Legesenter Solhaug g.2 A, 0565 Oslo t. 24 13 13 00

fastlege legesenter på Schaus plass, Schouslegene Trondheimsv.2, 0560 Oslo t. 23 15 61 00 schouslegene.no

lege legekontor i Storgata, T H Langsholdt Storg.38, 0182 Oslo t. 22 11 52 30

lege legesenter i Brugata, Lilletorget Legekontor Brug.14, 0186 Oslo t. 22 17 81 0

fastlege legesenter på Grunerløkka, Markveien Legesenter Grunersg. 8, 0552 Oslo t. 23 40 86 00 markveienlegesenter.no

fastlege legekontor på Grunerløkka, Hilde Eriksen Sannerg.11, 0557 Oslo, 22 37 59 70

fastlege legekontor på Grunerløkka, Arvid Hauge Sannerg.11, 0557 Oslo t. 23 22 75 90

fastlege legesenter på Rodeløkka, Rodeløkka Legesenter Solhaugg. 2 A, 0565 Oslo t. 24 13 13 00 rodeløkkalegesenter.no

fastlege legesenter på Tøyen, Tøyen Legekontor Kjølbegg.22, 0653 Oslo t.22 19 35 23 doktorthaulow.no

fastlege legekontor på Hovin, Kristin Nøkleby Hovinv.12, 0576 Oslo t. 22 68 25 88

fastlege legesenter på Tøyen, Tøyen Legesenter Hageg.23 G, 0653 Oslo t. 23 03 50 10 toyen-legesenter.net  

_____________________________________________________________

startsiden.no  nav.no  google.no  gulesider.no 1881.no  io.no    maps.google.no

sykehusvalg.no  helfo.no   pasientombudet.no   helsenorge.no  helsebiblioteket.no   jobbforhelsa.no

ST. HANSHAUGEN – fastleger legesenter legekontor

Oslo Kom. helsestasjon  bydel-st-hanshaugen.oslo.kommune.no/helse nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no      maps.google.no

Unicare Helse, peivat legevaktsenter, Pilestredet 56, Oslo T.23 29 21 00 unicare.no

fastlege legesenter på St.Hanshsugen

fastlege legesenter på St.hanshaugen, Ullevålsveien Legesenter Ullevålsv. 93, 0359 Oslo t. 23 19 96 80

lege legesenter på Bislet Stensparken Medisinske Senter Teresesgt.35b, 0354 Oslo T. 23 33 35 80 stensparkenmedisinskesenter.no

fastlege legesenter på Bislet, Fageborg-legene Aschim / Lundewall og Haukås Rosenborg g. 9, 0356 Oslo t. 23 33 25 60  fagerborglegene.no

fastlege legesenter på Bolteløkka, Bolteløkka Legesenter Sofiesg.60, 0168 Oslo t. 22 93 23 00 bolteløkkalegesenter.no

lege legesenter på Bislet, Bislet Legesenter Sofiesg.48, 0168 Oslo t. 23 19 60 80

Bislett Øyelegesenter Theresesg. 40, 0168 Oslo t. 23 20 44 66 øye.no

lege reisevaksine på St.Hanshaugen, Reisemedisin Pilesredet Park 7, .0176 Oslo T. 22 52 10 10 reisemedisin.no

Reisevaksine St.Hanshaugen, Reiseklinikken St Olavs pl 3, 0165 Oslo t. 22 99 15 80 reiseklinikken.no

lege reisevaksine på St.Hanshaugen, Reisemedisin Pilesredet Park 7, .0176 Oslo T. 22 52 10 10 reisemedisin.no 

Reisevaksine St.Hanshaugen, Reiseklinikken.St Olavs pl 3, 0165 Oslo t. 22 99 15 80 reiseklinikken.no

lege legesenter på St.anshaugen, St.Hanshaugen Legesenter Lovisenbergg.7c, T. 23 47 22 21 st-hanshaugen-legesenter

lege legesenter på, St.Hanshaugen, SpesialistSenteret Pilestredet Park 12 A, 0176 Oslo T. 22 99 27 00 spesialistsenteret.net

lege legesenter på Bislet, Stensparken Medisinske Senter Teresesgt.35b, 0354 Oslo T. 23 33 35 80 stensparkenmedisinskesenter.no

fastlege legesenter på St.Hanshaugen, Lege Rolf von Krogh St Olavsg. 10, 0165 Oslo t. 22 20 34 03

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Pilestredet klinikken Pilestredet 17, 0164 Oslo T. 22 99 95 00 pilestredetklinikken.no

fastlege legesenter på St.Hanshaugen, Legene Arnstad og Borna Pilestredet Park 7, 0176 t. 22 99 20 40

legeklinikk legesenter på st.hanshaugen, Balderklinikken Munchsg. 7, 0165 Oslo t. 08 890 balderklinikken.no

fastlege legesenter  i oslo sentrum, Kurbadet Legesenter Akersg. 74, (inng.Tor Olsens g.) 0180 Oslo t. 23 35 30 50 kurbadetlegesenter.no

fastlege legesenter på i Oslo sentrum, Lilletorget Legekontor Brug. 14, 0186 Oslo t. 22 17 81 00

SpesialistSenteret Pilestredet park Pilestredet 12A, 0176 Oslo T. 22 99 27 00 spesialistsenteret.net

Ringvoll Klinikken Pilestredet Park Pilestredet 7, 0176 Oslo T. 69 92 43 32 ringvollklinikken.no

Plastisk kirurgi i Oslo, Klinikk Oslo Pilestredet Park 7, 0176 Oslo t. 22 98 05 38 klinikkoslo.no

Cristiania Park Klinikk Oskarsg.46B, 0258 Oslo T.22 55 35 31 chpk.no/

___________________________________________________________________

startsiden.no forbrukerradet.no  nav.no  google.no gulesider.no 1881.no io.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no   pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

OSLO  SENTRUM – Fasteger legesenter legekontor legeklinikker  

fastlege legeklinikker legesenter i Oslo Sentrum

Legevakten Storgt. 40, 0182 Oslo t. 22 93 22 93 oslolegevakt.no    /   nav.no  Fastleger palogget.do  legelisten.no               maps.google.no  –   maps.google.no

Privat legevakt legesenter

Legevakt legesenter i Oslo sentrum, Oslo Akutten legevakt Nedre Vollg.8, 0158 Oslo T. 22 00 81 60 osloakutten.no

Legevakt på Majorstuen, Volvat Majorstuen Borgenv.2A, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no  – /        legesenter legevaktvest.no

Lege legesenter på Frogner Aleris Fredrik Stangs g. 11, Oslo T. 22 54 10 00 aleris.no

lege legesenter i Oslo sentrum, Oslo Medisinske Senter Øvre Slottsg.29, 0160 Oslo t. 22 94 10 90 oslomedisinskesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Holdbergs Plads Legesenter As Sven Brunsg. 3, 0166 Oslo t. 484 25 018 holbergsplads.nhn.no

lege legesenter i Oslo sentrum, Preventia Pilestredet 15 B, 0164 Oslo t. 22 99 95 01 preventia.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Lege Rolf von Krogh St. Olavsg.10, 0165 Oslo t. 22 20 34 03

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Kurbadet Legesenter Akersg.74, 0180 Oslo t. 23 35 30 50 kurbadetlegesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Dr. Palle Drøjsbjerg Storg. 14, 0184 Oslo t. 22 17 77 73 drpalle.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Centrum Fastlegegruppe  Rosenkrantzsg. 21, 0160 Oslo t. 22 41 41 20 centrumfastlegegruppe.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Lille Grensen Legesenter Lille Grensen 3, 0159 Oslo t. 23 10 40 20

lege legesenter i Oslo sentrum, Øre nese hals spesialist, Dr.Lund Iversen Pilestredet Park 31, 0176 Oslo T. 22 20 16 22 lund-iversen.no

lege legesenter i Oslo sentrum, Øyelege Svein Salvesen, Pilestredet 15 B, 0164 Oslo T.23 35 33 94 oyesenteret.no

Hudklinikken Jon Langeland Youngstorget 2 B, 0181 Oslo t. 23 35 58 50 hudklinikken.no

Reisevaksine, Reise Klinikken St Olavs pl 3, 0165 t. 22 99 15 80 reiseklinikken.no

lege legesenter i Oslo sentrum, Kirkeristen Øre nese hals spesialist Dronningensg.40, 0154 Oslo T. 22 42 99 60

lege legesenter i Oslo sentrum, Oslo øre nese hals Valkyrieg.8, 0366 Oslo T. 22 93 04 50 oslo-onh.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Lilletorget legekontor Brug. 14, 0186 Oslo t. 22 17 81 00

Fastlege legesenter i Oslo sentrum, Pilestredet klinikken Pilestredet 17, 0164 Oslo T. 22 99 95 00 pilestredetklinikken.no

lege legesenter i Oslo sentrum,  Aslak Holtestaul Lille Grensen 3, 0159 Oslo t. 22 75 20 69

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Centrum Fastlegegruppe Rosenkrantzg.21, Oslo T. 22 41 20 centrumfastlegegruppe.no

lege legesenter i Oslo sentrum, Jørn Eikemo Stortings g. 30, 0161 Oslo t. 23 01 20 60

lege legesenter i Oslo sentrum, Helsefagsenteret  Prinsens g. 3 A, 0152 Oslo t. 21 38 09 02 faghelse.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Arkaden – Legesenter  Skipperg. 31, 0154 Oslo t. 23 35 90 00 arkadenlegesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Byporten Legesenter Jernbanetorget 6, 0154 Oslo t. 22 34 82 00 byportenlegesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Oslo City Legesenter Stenersg.1, 0050 Oslo t. 08 021 oslocitylegesenter.no

fastlege legesenter på Grønland, Grønland Basar Legesenter Tøyeng. 2, 0190 Oslo t. 22 17 68 00 gronlandbasarlegesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Grønlandsleiret Legekontor Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo T. 22 17 68 00

lege legesenter på Grønland, Lilletorget Legekontor Brug.14, 0186 Oslo t. 22 17 81 00

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Anker Legesenter Hausmannsg.8, 0182 Oslo T. 22 20 90 01 ankerlegesenter.no

Fastleger LEGESENTER – LEGEKLINIKKER I OSLO SENTRUM  

Akademkiniken Oslo Sognsv.70a, 0855 Oslo T. 22 58 17 10  akademikliniken.no

Idrettsskadeklinikk på Ullevål – Idrett, skader, plager   nimi.no

Balder Klinikken Munksgt.7, 0165 Oslo T.08 890 balderklinikken.no

Byporten Legesenter Jernbanetorget 6, 0154 Oslo t. 22 34 82 00 byportenlegesenter.no

Oslo City Legesenter Stenersg.1, 0050 Oslo t. 08 021 oslocitylegesenter.no

Legevakt legesenter i Oslo sentrum, Osloakutten Rosenkrantzg.9, 0159 Oslo T. 22 00 81 60 osloakutten.no

Volvat Majorstuen Borgenv.2A, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no

Volvat Nationaltheatret Stortingsg.30, 0161 Oslo T. 23 68 25 00 volvat.no

Oslo Akutten Rosenkrantzg.9, 0159 Oslo T. 22 00 81 60 osloakutten.no

Oslo Medisinske Senter Tordenskiolds g.7, 0160 Oslo t. 22 94 10 90 oslomedisinskesenter.no

Spesialistsenteret Pilestredet Park 12 A, 0176 Oslo t. 22 99 27 00 spesialistsenteret.net

Hudklinikken Jon Langeland Youngstorget 2 B, 0181 Oslo t. 23 35 58 50 hudklinikken.no

Hud / venerisk – Dr. Henning Stang Sven Brunsg. 3, 0166 oslo t. 48 42 50 18 holbergsplads.nhn.no

Veneriske sykdommer oslo-universitetssykehus.no Avd. Olafiaklinikken olafia.no  Schous plass

plastisk kirurgi i Oslo, Bugge  Plastisk kirurgi  Nydalsv.33, 0484 Oslo T. 41 44 44 44 buggeplastikkirurgi.no

Oslo Plastikkirurgi Igkonitogt.34, 0256 Oslo T. 22 55 42 90 osloplastikkirurgi.no

plastikkirurgi i Oslo, Aviva Helse Håkon Den Godes v.14, 0373 Oslo T. 22 72 42 00 avivahelse.no

plastisk kirurgi i Oslo, Aleris helse Fredrik Stangsg.11-13, 0264 Oslo T.22 54 10 00. aleris.no

plastikkirurgi i Oslo, Teres Colosseum Sørkedalsv.10b, 0369 Oslo T. 23 19 50 50 terescolosseum.no

plastikkirurgi i Oslo, Klinikk Oslo Pilestredet Park 7, 0176 Oslo t. 22 98 05 38 klinikkoslo.no

Klinikk Bygdøy alle Bygdøy alle 20, 0262 Oslo t. 22 55 12 55 klinikkbygdoyalle.no

plastikkirurgi i Oslo, Christiania Park Klinikk Oskars g. 46 B, 0258 Oslo t. 22 55 35 51 christianiaparkklinikk.no

Clinique Pilestredet Park Pilestredet Park 31, 0176 Oslo t. 22 20 37 03

plastisk kirurgi i Oslo, Volvat Medisinske Senter Borgenv.2a, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no

plastisk kirurgi i Oslo, Nobel Clinic Enebakkv.150. Ryen, 0680 Oslo t. 23 38 41 00 nobelclinic.no

øye / syn spesialist Dr. Med Egill Hansen Karl Johans g. 20, 0159 Oslo t. 22 42 48 58 drhansen.no

Oslo City Legesenter Stenersg.1,0050 Oslo t. 08 021, oslocitylegesenter.no

fastlege legesenter i Oslo sentrum, Arkaden – Legesenter  Skipperg.31, 0154 Oslo t. 23 35 90 00 arkadenlegesenter.no

Stortingsklinikken Akersg. 30, 0158 Oslo t. 22 42 22 32 stortingsklinikken.no

Plasikkirurgi i Bærum, Løkkeåsv.3, 1337 Sandvika T. 67 53 00 00 baerumplastikkirurgi.no

plastisk kirurgi i Bærum, Fornebuklinikken  Snarøy v. 34, 1364 Fornebu t. 67 11 54 20 fornebuklinikken.no

Utenbys: Drammen Private Sykehus As Albums g. 9, 3016 Drammen t. 32 21 11 00 drammenprivatesykehus.no

Clinique Andenæs AS Fjell v. 26, 1532 Moss t. 69 25 20 60 clinique-andenas.no

Argus Øyeklinikk Akers g. 35, 0158 Oslo t. 22 00 59 50 argus-syn.no

Syns Laser kirurgi Lille Grensen 7, 0159 Oslo t. 800 52 737 synslaser.no

Memira Synskirugi Sørkedalsv.10 A, 0369 Oslo t. 815 00 260 memira.no

Oslo Øyelegesenter Sørkedalsv.10 A, Majorstuhuset, 0369 Oslo t. 22 93 12 60 osloøyelegesenter.no

Aker Brygge Synskirurgi Stranden 3, 0250 Oslo t. 815 00 880 absyn.no

Bislet Øyelegesenter Theresesg. 40, 0168 Oslo t. 23 20 44 66 øye.no

Urologi -Høeg Urologi Niels Juels g. 35, 0257 Oslo t. 800 68 364 hoegurologi.no

Urologisk Senter Gabels g. 38, 0272 Oslo t. 24 11 11 80

Stortingsklinikken  Akersg.30, 0158 Oslo t. 22 42 22 32 stortingsklinikken.no

______________________________________________________________________

startsiden.no google.no gulesider.no 1881.no io.no      maps.google.no   

startsiden.no google.no gulesider.no 1881.no io.no      maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

SAGENE /TORSHOV– fastleger, legesenter, legeklinikk

Oslo Kommune  bydel-sagene.oslo.kommune.no/helse  nav.no  Fastleger palogget.do  legelisten.no         maps.google.no

fastlege legesenter på Torshov, Storo

fastlege legesenter på Storo, Storoklinikken Vitamin v. 5/7, 0485 Oslo t. 22 09 88 88 storoklinikken.no

fastlege legesenter på Sandaker, Lege Ingebjørg Forberg / Tove Bjørg Bakken Sandakerv. 59, 0477 Oslo t. 23 39 58 00

fastlege legesenter på torshov, Torshovdalen Legekontor H. N. Haugesgt.37e, 0481 Oslo T. 22 09 76 00 torshovdalenlegesenter.no

Torshov øre-nese-halssenter Vogt g. 64, 0477 Oslo t. 22 22 11 80

fastlege legesenter på Torshov, Torshov Helsesenter Chr. Michelsens g. 65, 0474 Oslo t. 22 38 64 00 torshovhelsesenter.no

fastlege legesenter på Sagene

fastlege legesenter på Sagene, Sagene Ring legekontor Clas Hallvik Stockfelthsg.51, 0462 Oslo T. 23 23 36 80

fastlege legesenter på Sagene, Sagene lokalmedisinske senter Sandakerv.33c, 0477 Oslo T. 23 39 18 10

fastlege legesenter på Torshov, Bentsebro Legesenter Treschowsg. 1, 0477 Oslo t. 23 18 31 00 bentsebrolegesenter.no

fastlege legesenter på Sagene, Gunnar Bjåland Bergens g. 12, /inn Sarpsborg g. T. 22 02 61 00

fastlege legesenter på Ila, Iladalen Legekontor Kingos g. 12 /14, 0457 Oslo t. 23 12 19 00 iladalenlegekontor.no

fastlege legesenter på Sagene, Erik Nikolai Arnesen Mor Go`hjertas v. 10, 0469 Oslo t. 934 33 486

fastlege legesenter på Sagene, Gunnar Bjåland Bergens g. 12, /inn Sarpsborg g. T. 22 02 61 00

Nydalen øre-nese-halssenter Sandaker v. 128, 0484 Oslo t. 22 46 61 63

______________________________________________________________

startsiden.no    google.no   gulesider.no  1881.no  io.no  maps.google.no

sykehusvalg.no  helfo.no   pasientombudet.no   helsenorge.no  helsebiblioteket.no   jobbforhelsa.no

FROGNER  / MAJORSTUA – fasteger legesenter legeklinikker – legespesialister

Oslo Kom. helsestajon bydel-frogner.oslo.kommune.no/helse  nav.no  Fastleger palogget.do  legelisten.no    maps.google.no

Idrettskader, plager, nimi.no Ullevål Stadion

Lege, legesenter på Heggeli, Heggeli Helhetsmedisin Heggelibakken 2, 0375 Oslo t. 22 70 38 38 helhetsmedisin.no

lege legesenter legeklinikk på Volvat, Volvat Medisinske Senter Borgenv.2a, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no

lege, legeklinikk på Majorstuen, Teres Collosseum Sørkedalsv.10b, 0369 Oslo T. 23 19 50 50 terescolosseum.no

fastlege, legesenter på Majorstuen, ABC Legesenter Majorstuv. 25, 0367 Oslo t. 22 69 33 30 abclegesenter.no

fastege, legesenter på Majorstuen, Majorstukrysset Legegruppe Bogstadv.72, 0366 Oslo T. 22 95 55 90

fastlege, legesenter på Majorstuen, Majorstuen Medisinske Bogstad v. 51, 0366 Oslo t. 23 19 63 60 majorstuen-medisinske.no

Lege, legesenter på Majorstuen, Kilden Helse Bogstadv.35, 0365 Oslo T. 95 87 98 32 kildenhelse.no

fastlege,legesenter på Majorstuen, Balkeby Legesenter Bogstadv.30a, 0355 Oslo T. 22 69 96 88

fastlege, legesenter på Majorstuen, Tord Østberg Kirkev.64 B, 0364 Oslo t. 23 33 18 40

fastlege, legesenter på Majorstuen, Tord Østberg Kirkev.64 B, 0364 Oslo t. 23 33 18 40

fastlege, legesenter på Frogner, Anette Bender Oscars g. 12, 0352 Oslo t. 22 95 50 70

Lege, legeklinikk, Vika i Oslo, Bryggeklinikken Munkedamsv. 45, Vika, 0124 Oslo t. 23 11 58 50 bryggeklinikken.no

Lege, legeklinikk på Frogner, Christiania Park Klinikk Oskars g. 46 B, 0258 Oslo t. 22 55 35 31 cpk.no

lege, legeklinikk på Majorstuen, Aleris Sykehus og medisinsk senter Oslo Fr. Stangs g. 11/13, 0264 Oslo t.22 54 10 00 aleris.no

Lege, legeklinikk på Majorstuen, Fliescherklinikken Sørkedalsv. 19, 0369 Oslo t. 23 19 50 00 fleischerklinikken.no

fastlege, legesenter på Majorstuen, Fagerborg-legene Ashin / Lundewall / Haukås Rosenborgg 9. 0356 Oslo t. 23 33 25 60

fastlege, legesenter på Frogner, Anker-Nilsens legekontor Frognerv.38c, 0263 Oslo T. 22 44 83 00 legeanker-nilssen.no

Lege, legesenter på Frogner, Frogner Legesenter Haxthausens g. 3, 0263 Oslo t. 22 54 71 20

Lege, legesenter på Frogner, Frogner Helsesenter Fredrik Stangs g.11/13, T. 22 54 71 00 frognerhelsesenter.no

lege, legeklinikk på Frogner / Skillebekk, Aleris helse Fredrik Stangsg.11-13, 0264 Oslo T.22 54 10 00. aleris.no

fastlege, legesenter på Majorstuen, Hegdehaugen Legesenter Hegdehaugsv.31, 0352 Oslo t. 22 95 50 10

fastege, legesenter i Oslo, Holberg Plads Legesenter Sven Bruns g. 3, 0166 Oslo t. 23 29 29 70

fastlege i Oslo sentrum vest, Krishan Kumar Parkv. 80, 0254 Oslo t. 22 44 24 20

Frogner / Majorstua – leger legesenter legeklinikker

Memira Sørkedalsv.10 A, Collosseum senter, 0369 Oslo T. 815 00 250 memira.no

Teres Colosseum Sørkedalsv.10b, 0369 Oslo T. 23 19 50 50 terescolosseum.no

Oslo Universitetssykehus ( Ullevål sykehus ) Kirkev.166 Oslo T. 02770 oslo-universitetssykehus.no

Kveim Klinikken Smedstadv.1, 0376 Oslo T.  21 13 95 20 kveim.no

Volvat Medisinske Senter Borgenv. 2 A, 0363 Oslo t. 22 95 75 00 volvat.no

Aviva Helse Håkon Den Godes v.14, 0373 Oslo T. 22 72 42 00 avivahelse.no

Teres Colosseum Sørkedalsv.10b, 0369 Oslo T. 23 19 50 50 terescolosseum.no

Aleris Fredrik Stangs g.10-13, 0264 Oslo T. 22 54 10 00 aleris.no

Godt Syn Klinikken Fritdjof Nansensv. 2, 0369 Oslo t. 02 465 godtsyn.no

Oslo Øyelegesenter Sørkedalsv.10 A, 0369 Oslo t. 22 93 12 60 osloøyelegesenter.no

Øyelege Svein Salvesen, Pilestredet 15 B, 0164 Oslo T.23 35 33 94 oyesenteret.no

Reiseklinikken St Olavs pl 3, 0165 Oslo t. 22 99 15 80 reiseklinikken.no

Bryggeklinikken As Munkedams v. 45, Vika, Oslo t. 23 11 58 50 bryggeklinikken.no

Kiropraktikk – Klinikk For Alle Majorstuen, Gardev.17, 0363 Oslo T. 02325 klinikkforalle.no

Åreknuteklinikken og Dr.Kamøys Kontor Riddervoldsg. 5, 0258 Oslo t. 22 27 49 00

Anker-Nilsens legekontor Frognerv.38c, 0263 Oslo T. 22 44 83 00 legeanker-nilssen.no

Smerte-Medisinsk Institutt Majorstuv. 38. 0367 Oslo t. 23 33 42 50 smertemedisinskinstitutt.no

Majorstuaklinikken Josef Ekgren Slemdalsv.1, 0369 Oslo t. 22 69 55 10 majorstuaklinikken.no

Urologisk Senter Dr. Einar Christiansen / Dr. Espen Eggen Gabels g. 38, 0272 Oslo t. 24 11 11 80

Høeg Urologi Nils Juelsg 35, 0257 Oslo t. 800 68 346 hoegurologi.no

Høeg Urologi Nils Juelsg 35, 0257 Oslo t. 800 68 346 hoegurologi.no

Gynekologisk Legekontor Jacob Aalls g.18, 0368 Oslo t. 22 60 57 18

Gynekolog på Majorstua, Gynekolog Merete Blakstad As Kirkev. 64 A, 0364 Oslo t. 22 60 25 60 mereteblakstad.no

Dybwads gynekologene Dybwads g. 2, 0367 Oslo t. 22 44 99 97

Gynekolog på Frogner, Smestadgynekologene Oskarsg. 20, 0353 Oslo t. 23 33 18 00 smestadgynekologene.no

Bogstadveien Øre-Nese-Hals Bogstadv. 36,0368 Oslo t. 22 93 07 70 bogstadveienorenesehals.no

Oslo Øre Nese Hals Majorstuhuset, Valkyrie g. 8, 0366 Oslo t. 22 93 04 50

Claus Lutzow-Holm Sørkedalsv.10B, 0369 Oslo t. 22 93 25 30 huddoktoren.no

Dr. Henning Stang Holdberg Plads Legesenter Sven Bruns g. 3, 0166 Oslo t. 23 29 29 70

Frogner Helsesenter Fredrik Stangs g. 11-13, 0264 Oslo t. 22 54 71 00 frognerhelsesenter.no

Overvektskirurgi, Volvat   overvektskirurgi.no

Plastikkirurgi

plastisk kirurgi i Oslo, Colosseumklinikken Legeavd. Sørkedalsv 10 B, 0369 Oslo t. 23 19 50 50 ckl.no

plastisk kirurgi i Oslo, Christiania Park Klinikk Oscarsg. 46 B, 0258 Oslo t. 22 christianiaparkklinikk.no

plastisk kirurgi i Oslo, Oslo Plastikk kirurgi Inkognitog.34, 0256 Oslo t. 22 55 42 90 osloplastikkirurgi.no

plastisk kirurgi i Oslo, Aviva Helse Håkon Den Godes v.14, 0373 Oslo T. 22 72 42 00 avivahelse.no

plastisk kirurgi i Oslo, Health Point Sørkedalsv.7, 0369 Oslo t.02 221  healthpoint.no

plastisk kirurgi i Oslo, Christiania Park Klinikk Oskarsgt.46b, 0258 Oslo T.22 55 35 31 chpk.no

plastisk kirurgi i Oslo, Gorm Bretteville Rosenborggt.8, 0356 Oslo T. 47 47 97 00 gormbretteville.no

 fastlege legesenter  på Skøyen, Hoff

fastlege legesenter på skøyen. Skøyen Helsesenter Hovfaret 17a, 0275 Oslo T. 22 06 43 00 skoyenhelsesenter.no

fastlege legesenter på CC Vest Legesenter Lilleakerv.14, 0283 Oslo T. 22 50 05 80 ccvestlegesenter.no

fastlege legesenter på Sjølyst, Sjølyst Fastlegesenter Messepromenaden 2, 0279 Sjølyst T. 993 46 007 centinex.no

fastlege legesenter legesenter på Ullern, Ullern Legesenter Hoffsv.48, Oslo T. 22 51 11 00 ullernlegesenter.no

fastlege legesenter på Skøyen, Harbizalleen Legesenter Harbitzalleen 2a, 0275 Oslo T. 22 51 58 58 harbitzalleenlegesenter.no

______________________________________________________________________________

startsiden.no    google.no    gulesider.no   1881.no   maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

 NORDRE AKER – fastege legesenter legekontor 

Oslo Kom. helsestasjon  bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/helse

fastlege legesenter på Grefsen /Kjelsås

fastlege legesenter på Grefsen, Grefsen Legesenter Sirius v. 2, 0492 Oslo t. 22 15 70 00 grefsenlegesenter.no

fastlege legesenter på Grefsen, Nedre Grefsen Legegruppe Disenv.31, 0587 Oslo T. 23 39 68 00 nedregrefsenlegegruppe.no

fastlege legesenter på Kjelsås, Kjelsås Legesenter Kjelsåsv.114, 0491 Oslo T. 22 09 20 00

fastlege legesenter på Frysja, Frysja Legekontor Kjelsåsv.160 b, 0491 Oslo T. 22 02 62 10 frysjalegene.no

fastlege legesenter på Kjelsås, Lege Snorre Nilssen Gamle Kjelsåsv.19, 0489 Oslo t. 22 15 39 39

fastlege legesenter på Storo, Storoklinikken Vitaminv.7 / 9, 0485 Oslo t.. 22 09 88 88 storoklinikken.no

fastlege legesenter på Grefsen, Steven Hoel Grefsen v. 44, 0485 Oslo t. 22 15 70 00

lege legeklinikk i Nydalen, Medi 3 Nydalen  Nydals v. 33, 0484 Oslo t. 400 03 304 medi3.no

fastlege legesenter på Tåsen, Tåsenklinkken Da Kai Munks v. 41, 0876 Oslo t. 23 00 59 40 tasenklinikken.no

fastlege legesenter på Ullevål, Ullevål Hageby Legesenter Niels Henrik Abels v. 2C, 0851 Oslo t. 23 36 90 90 uhals.no

Gynokolog på Ullevål, Gynekolog Rita Steen Nils Lauritsønnsv.8, 0854 Oslo t. 22 46 36 96

lege legeklinikk på Ullevål, Arenaklinikken  John Colletts alle 75, 0854 Oslo t. 22 02 80 60 arenaklinikken.no

fastlege legesenter på sogn, Barbara Baumgarten Sognsveien 75 B, 0855 Oslo t. 22 95 24 52

fastlege legesenter på Kringsjå, Kringsjå Legesenter Folke Bernadotters v.32, 0862 Oslo T. 22 02 03 30 office.html?id=kls

fastlege legesenter på Berg, Berg Legekontor Pastor Fangens v. 26, 0877 Oslo t. 22 58 19 85

fastlege legeklinikk på Nordberg, Lersolv.22, 0876 Oslo T. 22 95 10 34

Klinikk for allergi og luftveissykdommer Sognsveien 75 F, 0855 Oslo t. 22 02 68 10 allergi-lungesykdommer.com

Idrettsskader –  NIMI Sognsveien 75 D, Ullevål Stadion, Oslo t. 815 17 090 nimi.no

Ullevål Stadion øre-nese-hals Sognsveien 75 A, 0855 Oslo t. 22 23 55 55 ullstadonh.no

_____________________________________________________________________

sol.no dinside.no google.no gulesider.no 1881.no norge.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

VESTRE AKER – fastlege legesenter legekontor

Oslo Kom. helsestasjon  bydel-vestre-aker.oslo.kommune.no/helse     nav.no   Fastleger palogget.do  legelisten.no     –   maps.google.no

fastlege legesenter i Holmenkollen, Kragskogen Legesenter Holmenkollv.78b, 0784 Oslo T. 23 22 29 50 marienlystlegesenter.no

fastlege legesenter på Røa

fastlege legesenter legevakt på Røa / Ullern,  Legevakt Vest Silurv.2, 0380 Oslo T.23 25 11 11 legevaktvest.no

fastlege legesenter på Røa, Røalegene Griniv.6, 0756 Oslo T. 22 06 44 44 røalegene.no

Røa Gynekologi og Obstretikk Samfunshus Vest, Austliv. 4, 0751 Oslo t. 988 99 602 gynekologen.oslo.no

Øyenlege Grete Mork Samfunnshus Vest, Austliv.4, 0751 Oslo t. 22 06 20 60 øyenlege.no

fastlege legesenter på Røa, Vestre Aker Legesenter Austliv.4, 0751 Oslo t. 22 51 41 71 vestreakerlegesenter.no

fastlege legesenter på huseby, Husebyskogen Medisinske senter Sørkedalsv.150a, 0754 Oslo T. 22 92 30 00 husebyskogen.no

fastlege legesenter på Huseby, Huseby Legesenter Gamle Hovseterv. 2, 0768 Oslo t. 22 49 52 60

fastlege legesenter på Volvat, Volvat Medisinske Senter Borgenv.2a, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no

fastlege legesenter på vindern, Vinderen Legekontor Slemdals v. 72, 0373 Oslo t. 22 70 39 50 vinderenlegekontor.no

fastlege legesenter på Heggeli, Heggeli Helhetsmedisin Heggelibakken 2, 0375 Oslo t. 22 70 38 38

lege legeklinikk på Vindern, Aviva Helse, privatsykehus, Håkon Den Godes V.14, 0373 Oslo T. 21 05 62 48 avivahelse.no

Blikk Øyeklinikk Slemdalsv.1, 0369 Oslo T. 21 50 77 35 blikkoyeklinikk.no

Plastikkirurgi, Dr Kveims Klinikk Smestadv.1, 0376 Oslo t. 22 13 95 20 kveim.no

Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus ( Ullevål sykehus ) Kirkev.166 Oslo T. 02770 oslo-universitetssykehus.no

Smerte-Medisinsk Institutt Majorstuveien 38, 0367 Oslo t. 23 33 42 50 smertemedisinskinstitutt.no

Smedstad-gynekologene Oskarsg.20, Frogner, 0352 Oslo T. 23 33 18 00 smestadgynekologene.no

_______________________________________________________________________

sol.no dinside.no google.no gulesider.no 1881.no norge.no maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

Lege fastlege legesenter legeklinikk på Oslo vest

fastlege legesenter legekontor på ULLERN 

Oslo Kom. helsestasjon bydel-ullern.oslo.kommune.no/helse    nav.no    Fastleger  palogget.do  legelisten.no    –        maps.google.no

fastlege legesenter på Ullern, Ullern Legesenter Legesenter Hoffsv.48, Oslo T. 22 51 11 00 ullernlegesenter.no

fastlege legesenter på Bjørnsletta, Bjørnsletta Legesenter Ulleren alle 28, 0381 Oslo t. 22 51 06 60

fastlege legesenter på Røa, Røalegene Griniv.6, 0756 Oslo T. 22 06 44 44 røalegene.no

lege legesenter på Volvat, Volvat Medisinske Senter Borgenv.2a, 0303 Oslo T. 22 95 75 00 volvat.no

fastlege legesenter på Skøyen, Skøyen Helsesenter Hovfaret 17 A, 0275 Oslo t. 22 06 43 00  skoyenhelsesenter.no

Klinikk for Smertebehandling, Overlege Bjørn Bremnes Hoffs v. 92, 0377 Oslo t. 22 50 85 22

fastlege legesenter på Skøyen

fastlege legesenter på CC vest, CC Vest Legesenter Lilleakerv.14, 0283 Oslo T. 22 50 05 80 ccvestlegesenter.no 

fastlege legesenter Oslo vest, Legevakt Vest silurv.2, 0380 Oslo T. 23 25 11 11 legevaktvest.no

fastlege legesenter i Hoffsveien, Hoffsveien Legesenter Hoffsv. 15, 0275 Oslo t. 23 25 49 90

lege legesenter på Skøyen Helsesenter Hovfaret 17a, 0275 Oslo T. 22 06 43 00 skoyenhelsesenter.no

fastlege legesenter på Skøyen, Harbizalleen Legesenter Harbitzalleen 2a, 0275 Oslo T. 22 51 58 58 harbitzalleenlegesenter.no

fastlege legesenter på Sjølyst, Sjølyst fastlegesenter Messepromenaden 2, 0279 Oslo t. 993 46 007 centinex.no

fastlege legesenter på Eiksmarka, Eiksmarka Legekontor Niels Leuchsv.99, 1399 Eiksmarka T. 67 14 90 44 eiksmarkalegekontor.no

 _______________________________________________________________________     

google.no   gulesider.no 1881.no io.no norge.no    maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no   pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no      jobbforhelsa.no   nav.no    /    Leger i  Oslo – Norge  minhelse.no   leger.no  legelisten.no    legesenter.org     –       maps.google.no

 Fastlege legesenter legeklinikk i  BÆRUM – ASKER  – ROMERIKE – FOLLO

Bærum komm. baerum.kommune.no  – Fastlegekontoret 810 59 500 – Fastleger  palogget.do    legelisten.no

BÆRUM – fastlege, legekontor, legeklinikk, legesenter       

Fastlege legekontor legesenter, Slependen Vøyenenga Skui

fastlege legekontor på Slependen, Slependen Legesenter Slependv. 60, 1341 Slependen t. 67 54 44 05 slependenlege.no

fastlege legekontor på Slependen, Tanum Legekontor Gamle Tanumv. 66, 1341 Slependen t. 67 55 48 00 tanumlegekontor.no

fastlege legekontor på Slependen, Lysaker Hudlegekontor Slependv.48, 1341 Slependen T. 67 83 50 00 hudlegen.com

fastlege legekontor  på Vøyenenga, Vøyenenga Legekontor Vøyenengtunet 5, 1339 Vøyenenga t. 67 15 41 80 voyenengalegekontor.no

fastlege legekontor på Skui, Skui Legekontor Skuiløkka 17, 1340 Skui T. 67 17 17 70 skuilegekontor.no

Fastlege legekontor legesenter i Sandvika  

Øyelege legeklinikk i Sandvika,  Bærum Øyelegekontor Sandvika Storsenter, Helsetorget, Sandviksv.176, 1337 Sandvika T. 815 00 880 absyn.no

fastlege legekontor i Sandvika,  Humania Elias Smiths v.10, 1337 Sandvika t. 67 55 31 00 humana.no

lege legeklinikk i Sandvika, Elite Klinikken Sandvika Storsenter, Sandviksv.176, 1337 Sandvika T. 67 55 05 55 eliteklinikken.no

lege legeklinikk i Sandvika, Oslofjordklinikken Nye Sandvika Storsenter Sandviksv.176, 1337 Sandvika T. 67 55 80 00 oslofjordklinikken.no

fastlege legesenter i Sandvika, Løkketangen Fastlegekontor Løkketangen 10a, 1337 Sandvika lokketangenfastlegekontor.no

fastlege legesenter i Sandvika, Humana Med.Senter Sandvika Elias Smidtsv.10, 1337 Sandvika T. 67 55 31 00 humana.no

lege legeklinikk i Sandvika, Bærumsklinikken Brotkorbsg.7, 1338 Sandvika T. 67 80 47 00 baerumsklinikken.no

lege barnelegesenter i Sandvika  Barnelegesenter Malmskriverv.27, 1337 Sandvika T. 67 21 65 50 dr.nja.cc

fastlege legesenter i Sandvika, Sandvika Legesenter Egervannsv.29, 1337 Sandvika T. 67 80 86 50 sandvika-legesenter.no

lege legesenter i Sandvika,  Medica Legesenter Sandviksv. 176, 1337 Sandvika t. 400 01 598 medica.no

fastlege legesenter i Sandvika, Vest Legekontor Sandvika storsenter, Brodtkorbs g. 7, 1338 Sandvika t. 67 80 50 40

lege legeklinikk i Sandvika,  Sandvikaklinikken  Sandvika storsenter Brodtkorbs g. 7, 1338 Sandvika t. 67 80 47 00 baerumsklinikken.no

lege legesenter i Sandvika, Invivo Medisinske Senter Rådmann halmratsv.9, 1337 Sandvika T. 67 80 70 70 invivomed.no

fastlege legesenter i Sandvika, Gågaten Legesenter Rådmann Halmrasts v. 4, 1337 Sandvika t. 67 54 20 41

fastege legesenter på Rud, Bærum,Med. Vest legesenter Baker Østbysv.26, 1351 Rud T. 67 18 02 70 vesthelse.no

fastlege legekontor, legesenter på Rykkinn

fastlege legekontor på Rykkinn, Rykkinn Legekontor Muninsv.1,1348 Rykkinn t. 57 17 12 20  rykkinnlegekontor.no

fastlege legesenter på Rykkinn, Bryn Legesenter Kirkegårds v. 3, 1348 Rykkinn t. 67 15 14 10 brynlegesenter.no

fatlege, legekontor, legesenter på Bærums Verk

fastlege legesenter på Bærums Verk, Bærums Verk Legesenter Gamlev. 5, 1354 Bærums Verk t. 67 87 68 50 berumsverklegesenter.no

fastlege legesenter på Bærums Verk, Helset Legesenter Skollerudv.11, 1353 Bærums Verk T. 67 80 22 00 helsetlegesenter.no

fastLege legesenter i Lommedalern, Lommedalen Legekontor Lommedalsv. 325, 1350 Lommedalen t. 67 80 20 80 dalenlegekontor.no

Legekontor, legeklinikk, legesenter på Høvik

fastege legesenter på Høvik, Høvik Legesenter Sandviksv.26, 1363 Høvik T. 67 83 83 10 hoviklegesenter.no

fastege legekontor på Høvik, Nils-Peter Gilleberg Høvikv.2, 1361 Høvik T. 67 12 59 66

Lege helsesenter på Høvik, Alle Klinikken O.H.Bangsv.17, Høvik Senter T. 67 58 00 50 alleklinikken.no

fastlege, legesenter  på Bekkestua

fastlege legekontor på Bekkestua, Bekkestua Fastlegekontor Bærumsv. 205, 1357 Bekkestua t. 67 10 13 50 bekkestuafastlegekontor.no

Gynekologer på Bekkestua, Gynekologene på Bekkestua Bærumsv.207, 1357 Bekkestua T. 67 53 01 50 bekkestuagynekologene.no

Bekkestua Spesialistlegesenter Bærumsv. 206. 1357 Bekkestua t. 67 58 10 10 bsls.no

lege legesenter på Bekkestua, Bærum Øre nese halsklinikk Bærumsv.205-207, 1357 Bekkestua T. 67 21 45 29 nesen.no

lege legesenter på Bekkestua, Bærum Reisevaksinasjonssenter G.Ringeriksv.36, 1357 Bekkestua T. 977 46 358 reisevaksinasjon.no

fastlege legekontor på Hosle

fastlege legekontor på Hosle, Hosle Legekontor Rafat Boulos Mangnus Blikstads v. 9, 1362 Hosle t. 67 14 07 43 web/hosle

fastlege legekontor på Hosle, Legene Bjørnebye og Nes Wilh Wilhelmsens v. 47, 1362 Hosle t. 67 15 93 00

fastlege legekontor på Østerås, Østerås Legekontor Otto Rugesv.80. 1361 Østerås T. 67 16 75 70 osteraaslegekontor.no

fastlege legekontor, legesenter på Stabekk

fastlege legekontor på Stabekk, Legene Brekke og Larsen Ringeriksv.3, 1368 Stabekk T. 67 52 84 00 helserespons.no/web/lbl

fastlege legesenter på Stabekk,  Stabekk Legesenter Gamle Ringerikes v. 1, 1369 Stabekk t. 67 83 19 90

fastlege legekontor på Jar

fastlege legekontor på Jar, Lege Audun Bergland Ringstadbekkv.5b, Jar T. 952 44 792

fastlege legekontor på Jar, Lege Lars Fredrik Norum Ringstadbekkv.9, Jar T. 67 12 09 21

fastlege legekontor på Jar, Lege Anne Kristin Rustad Jarv.5b, Jar T. 955 44 464

fastlege, legeklinikk, legesenter på Fornebu / Lysaker

fastlege legesenter på Lysaker, Lysakerfjorden Legesenter Strandv. 50 C, 1366 Lysaker t. 67 11 59 10 lysakerfjordenlegesenter.no

fastlege legesenter på Fornebu, Snarøya Legesenter, Flytårnet Fornebu, Forneburingen 5, 1360 Fornebu t. 67 53 15 75 snarlege.no

lege legesenter på Lysaker, Fornebuklinikken Fornebuv.50, 1366 Lysaker T. 67 11 54 20 fornebuklinikken.no

lege legesenter på Lysaker, Medisinsk Senter Fornebu Martin Linges v. 17, 1364 Fornebu t. 67 59 06 36 medisinsksenterfornebu.no

fastlege legesenter på Lysaker, Fornebu Legesenter Peter Dvergsdal Kilen v. 45, 1366 Lysaker t. 67 10 26 60 peter-dvergsdal

Ultralydklinikken As Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker t. 994 49 800 ultralydklinikken.no

___________________________________________________________

Forbrukerradet.no  nav.no  google.no   gulesider.no   1881.no  maps.google.no   sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no      asker.kommune.no      maps.google.no

ASKER, fastlege legesenter legekontor  legekliikker

Asker Komm.  asker.kommune.no  Fastlegekontoret 810 59 500    Fastleger  palogget.do  legelisten.no    –                maps.google.no

Legevakten Asker og Bærum, Sykehuset Asker og Bærum HF, 1346 Gjettum t. 06780 vestreviken.no 

Fastlege legekontor legesenter i Asker

fastlege legesenter i Asker, Asker Legesenter Torvv.12 C, 1383 Asker t. 66 78 66 40 askerlegesenter.no

fastlege legekontori Asker, Jan Simonsen Hagaløkkv. 7, 1383 Asker t. 66 76 17 40

lege legeklinikk i Asker, Sentrumsklinikken Bankv. 1, 1383 Asker t. 66 78 56 00 sentrumsklinikken.no

fastlege legesenter i Asker, Trekanten Legesenter Knud Askers v. 28 B, 1383 Asker t. 66 79 90 80 trekantenlegesenter.no

Agro øre-nese-halsklinikk Bankv. 1, 1383 Asker t. 66 75 21 21 agro-onh.no

fastlege legekontor i Asker, Bleiker Legekontor Morellv.1, 1387 Asker t. 66 76 15 2o

Plastisk kirurgi i Asker, Asker Klinick Kirkev. 230, 1383 Asker t. 66 76 19 50 askerklinick.no

fastlege legesenter i Asker, Borgen Legekontor Borgebv.120, 1388 Borgen T. 66 78 07 29 borgenlegekontor.no

fastlege legesenter i Heggedal

fastlege legesenter i Heggedal, Heggedal Legesenter Vollenv. 184, 1389 Heggedal t. 66 90 71 20 heggedallegesenter.no

fastlege legekontor i Heggedal, Maria Hoffman Solfjellv. 79, 1389 Heggedal t. 66 75 37 30

fastlege legesenter på Vollen

fastlege legesenter i Vollen,Vollen Legekontor Skjæret 47, 1390 Vollen T. 66 76 51 80 vollenlegekontor.no

fastlege legekontor i Asker, Morten Christian Vanberg Kirkev. 56 1395 Hvalstad t. 66 84 99 19

fastlege legesenter på Nesbru

fastlege legesenter på, Nesbru Legesenter Fekjan 13 A, 1394 Nesbru t. 66 98 41 40 nesbrulegesenter.no

lege legekontor på, Nesbru, Christian Norman Wejergang 1394 Nesbru t. 66 84 53 36

fastlege legekontor på Nesøya, Rubab Shah Otto Blers v. 58 B, 1397 Nesøya t. 66 85 00 80

fastlege legekontor  på Slependen

fastlege legesenter på Slependen, Tannum legekontor341 Slependen t.67 55 48 00 tannumlegekontor.no

fastlege legesenter på Slependen, Slependen Legesenter Slependv.60, 1341 Slependen T. 67 54 44 05 slependenlege.no

fastlege legesenter på Slependen  Lysaker legekontor Slependv. 48 1341 Slependen T. 67 83 50 00 hudlegen.com

fastlege legekontor på Vøyenenga

fastlege legesenter på Vøyenenga,Vøyenenga Legekontor Vøyengatunet 5, 1339 Vøyenenga T. 67 15 41 80 voyenengalegekontor.no

fastlege legekontor på Skui 

fastlege legekontor på Skui, Skui Legekontor Skuiløkka 17, 1340 Skui T. 67 17 17 70 skuilegekontor.no

____________________________________________________________________

startsiden.no google.no gulesider.no 1881.no io.no    maps.google.no

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no  lommelegen.no      jobbforhelsa.no    Leger i  Oslo – Norge  minhelse.no   leger.no  legelisten.no    legesenter.org      leger.no

skedsmo.kommune.no  ralingen.kommune.no    lorenskog.kommune.no  akershus.no                  maps.google.no

             ROMERIKE nedre / øvre fastlege legesenter legekontor, legeklinikk

               Legekontor, legeklinikker, legesenter i NEDRE ROMERIKE  

Legekontor, legeklinikker, legesenter i Nittedal / Hakadal

Fastlege legekontor i Nittedal / Hakadal

Fastlege legekontor i Nittedal Dr Espen Boberg Skotte Ringv. 58, 1482 Nittedal t. 63 82 21 50

Fastlege legekontor i Nittedal Legene på Rotnes Stasjons v. 45, 1482 Nittedal t. 67 07 36 50 rotneslegene.no

Fastlege legekontor i Nittedal Trude Mørk Lundgren Skolebakken 5, 1482 Nittedal t. 67 27 19 06

Fastlege legekontor i Hakadal, Hakadal Legekontor Grindbråten 1, 1484 Hakadal T. 67 07 32 00 hakadallegekontor.no

Lege, legekontor, legesenter på Hagan

Fastlege legekontor på Hagan.Trond Jensen Holum skogen 30, 1481 Hagan t. 67 07 95 18

Fastlege legekontor på Hagan Svein Ove Semb Lauev. 1, 1481 Hagan t. 22 55 88 16

Fastlege legekontor på Hagan, Hagan legene Hellinga 8, 1481 Hagan t. 67 07 36 60 haganlegene

Fastlege legekontor Slattum, Slattum Legekontor Slattum Terrasse 2, 1480 Slattum t. 67 07 72 32

Fastlege legesenter legeklinikk i Skedsmo / Skjetten

Fastlege legesenter på Skedsmokorset, Skedsmokorset Legesenter Furuv.1, 2020 Skedsmokorset T. 64 83 86 00 skedsmolegesenter.no

fastlege legesenter på Skedsmokorset, Holt Vestvollen Legekontor Prost Stabelsv.6, 2019 Skedsmokorset T. 64 83 59 30 holtvestvollenlegekontor.no

fastlege legesenter på Skedsmokorset, fastlege legesenter på Skedsmokorset, Lege Deborah Berga Prost Petersens v. 17, 2019 Skedsmokorset t. 64 83 59 30

fastlege legesenter på Skedsmokorset, Skedsmo Medisinske Senter Presthagav.20, 2020 Skedsmokorset T. 64 83 80 80 skedsmomedisinskesenter.no

Skjetten Legesenter Nordensv.15, 2013 Skjetten T. 64 83 18 80 Skjetten  skjettenlegesenter.no

fastlege legesenter på Kjeller

fastlege legesenter på Kjeller, Lillestrøm Legesenter J C Hansens v. 3 A, 2007 Kjeller t. 64 84 69 60 lillestromlegesenter.no

fastlege legesenter i Fetsund

fastlege legesenter på Fetsund, Fetsund Legekontor Garderbakken 6, 1900 Fetsund t. 63 88 70 80

fastlege legesenter på Fetsund, Fet Legesenter Gamle Fetv.13, 1900 Fetsund t. 63 88 78 20 fetlegesenter.no

fastlege legesenter på Fetsund, Strømmen Legekontor Heggelia 24, 1900 Fetsund t. 63 80 40 50

fastege legekontor legesenter legeklinikk i Lillestrøm

Skedsmo, legevakt 15 – 08. Jernbaneg.18, 2004 Lillestrøm t. 64 84 70 00 / 66 93 66 93

Helsetjenester i Lillestrøm, Romerike Helsebygg Dampsagv.4, 2000 Lillestrøm T. 63 80 44 90 romerikehelsebygg.no

fastlege legesenter i Lillestrøm, Helsebygget Legesenter Dampsagv.2-4, 2000 Lillestrøm T. 67 20 91 91 helsebyggetlegesenter.no

Memira Synskirurgi Lillestrøm, Romerike Helsebygg, Dampsagv.4, Lillestrøm T. 815 00 260 memira.no

Diabetesklinikk på Lillestrøm, Diabetesklinikken Dampsagv. 2 B, 2000 Lillestrøm t. 951 85 100 diabetesklinikken.no

fastlege legesenter i Lillestrøm, Lillestrøm Legesenter J C Hansens v. 3 A, 2007 Kjeller t. 64 84 69 60 lillestromlegesenter.no

fastlege legesenter i Lillestrøm, Volla Legesenter Odalsg.42, 2003 Lillestrøm T. 63 80 32 40

legespesialist i Lillestrøm, Barmed Adolph Tidemandsg.20, 2000 Lillestrøm T. 63 81 21 74 barmed.no

fastlege legesenter i Lillestrøm, Dr Jan Erik Paulsen Roald Amundsensg. 9, 2004 Lillestrøm t. 952 91 313

Hudbehandling kosmetisk, Lillestrøm, Vitanor Storg.9b, 2000 Lillestrøm T. 918 32 450 vitanoras.no

fastlege legesenter i Lillestrøm, Doktor Bervens Kontor Storg. 26, 2000 Lillestrøm t. 63 80 06 02

fastlege legesenter i Lillestrøm, Torget Legesenter Skedsmog.3 c, 2000 Lillestrøm T. 64 84 70 70 torgetlegesenter

fastlege legekontor legesenter legeklinikk på Strømmen

fastlege legesenter på Strømmen, Aleris medisinske senter Støperiv.5, 2010 Strømmen T. 63 80 03 30 Strommen/index  aleris.no

fastlege legesenter på Strømmen, Mariadasans Legekontor Skoleg.14, 2010 Strømmen T. 63 80 25 63

fastlege legeklinikk på Strømmen Laserklinikk Skoleg.14, 2010 Strømmen T. 400 80 400 fett-fjerning.no

Legetjenester på Strømmen, Bjørn Ruud Legetjenester Statsråd Ihlens v. 55, 2010 Strømmen t. 63 84 53 56

Barnelege på Strømmen, Strømmen Barnelegesenter Strømsv.65, 2010 Strømmen T. 64 84 78 00 strommenbarnelegesenter.no

fastlege legekontor i Lillestrøm, Hamid Beheshti Maal Gamle Strømsv.118, 2010 Strømmen t. 63 81 99 79

Romerike Synskirurgi Strømsv.70, 2010 Strømmen T. 870 93 999 romerikesynskirurgi.no

fastege legesenter i Fjerdingby

fastlege legesenter i Fjerdingby, Fjerdingby Legesenter, Bjørnholthagan 6, Rådhuset 2008 Fjerdingby t. 64 80 29 10 fjerdingbylegesenter.no

fastlege legesenter i Fjerdingby, Stallbakken Legesenter Stallbakken 1, 2005 Rælengen T. 64 80 29 29 stallbakken.no

fastlege legesenter i Lørenskog, A Klinikken Skårersletta 18, 1473 Lørenskog T. 67 92 00 30 aklinikken.no

fastlege legesenter i Lørenskog, A Klinikken Skårersletta 18, 1473 Lørenskog T. 67 92 00 30 aklinikken.no

fastege,  legesenter legeklinikk i Lørenskog

fastlege legesenter i Lørenskog, A Klinikken Skårersletta 18, 1473 Lørenskog T. 67 92 00 30 aklinikken.no

fastlege legesenter i Lørenskog, Skårer Legesenter Skårersletta 18, 1473 Lørenskog t. 67 91 14 70 skaarerlegesenter.no

Hudlege i Lørenskog, Føflekklinikken Solheimv.30, 1473 Lørenskog T. 413 13 777 foflekken.no

fastlege legesenter i Lørenskog, Dovre Legesenter Boecks gt.3, 1473 Lørenskog T. 67 90 47 30 dovrelegesenter.no

fastlege legesenter på Fjellhamar

Lørenskog Legesenter på Fjellhamar, Fjellhamarv. 46, 1472 Fjellhamar t. 67 91 15 90 lorenskoglegesenter.no

fastlege legesenter på Fjellhamar, Fjellhamar Legesenter Lørdagsrov. 2, 1472 Fjellhamar t. 67 92 73 33  jellhamarlegene.no

fastlege legesenter på Rasta

fastlege legesenter på Rasta, Rasta Legesenter Gamlev. 45, 1476 Rasta t. 67 92 34 00 rastalegesenter.no

fastlege legesenter på Rasta, Triaden Helsesenter Gamlev. 80, 1476 Rasta t. 67 90 20 80

fastlege legesenter på Rasta, Finstad Legesenter 1475 Finstadjordet t. 67 90 68 48 finstadlegesenter.no

 _______________________________________________________________________

startsiden.no sol.no google.no   gulesider.no 1881.no io.no   maps.google.no   

sykehusvalg.no   helfo.no    pasientombudet.no    helsenorge.no    helsebiblioteket.no    leger.no  legesener.org    jobbforhelsa.no

gjerdrum.kommune.no   sorum.kommune.no   ullensaker.kommune.no    eidsvoll.kommune.no    /  nav.no

                           ROMERIKE ØVRE – fasteger legekontor legesenter klinikk  

Fastlege legesenter i Gjerdrum

Fastlege legesenter på Gjerdrum legesenter Ask, Nystuen 1, 2022 Gjerdrum t. 66 10 63 20 gjerdrumlegesenter.no

Fastlege legesenter på Gjerdrum Lege Mona Kjeldsberg Ask 2022 Gjerdrum t. 63 99 29 50

Helsesenter på Gjerdrum Gjerdrum Helsesenter 2022 Gjerdrum t. 63 99 29 50

Fastlege legekontor på Gjerdrum Mette Renden Måltrost v. 2 E, 2022 Gjerdrum t. 63 99 00 83

Fastlege legekontor på Gjerdrum Einar Sæves Årfugl v. 22, 2022 Gjerdrum t. 63 99 12 36

Fastlege legesenter på Kløfta

Fastlege legesenter på Kløfta, Legene i Postgården, Trondheims v. 84, 2040 Kløfta t. 63 98 18 80

Fastlege legesenter på Kløfta, Kløfta Legesenter Solberg v.13, 2040 Kløfta t. 63 92 99 00 web/klofta

Fastlege legekontor på Kløfta, Zazia Tanwer Malik Movegen 12 B, 2040 Kløfta t. 22 21 04 07

Fastlege legesenter i Jessheim 

Helfo / fastlege fastlege&fylke=02&kommune=0235  Ullensaker

Fastlege legesenter på Jessheim, Jessheimlegene Skogv.2, 2050 Jessheim T. 63 94 21 10 jessheimlegene.no

Fastlege legesenter på Jessheim, Gardermoen Medisinske senter, Jessheim t. 63 79 91 00

Fastlege legesenter på Jessheim, GSM Legekontoret Trondheims v. 60, 2050 Jessheim t. 63 97 90 90 gmslegekontoret.no  flylegene.no

lege legekontor på Jessheim, Jan Erik Kvernberg Smedal Svingen 10, 2050 Jessheim t. 63 9742 70

Fastlege legesenter på Jessheim, Solli Klinikk Trondheimsv.70, 2050 Jessheim T. 63 94 85 50 solliklinikk.no

Fastlege legekontor på Jessheim, Legekontoret Inge Nessiøy Manesjen 3, 2050 Jessheim t. 911 51 944

Fastlege legekontor på Jessheim, Sundbytunet Legekontor Gardemov.6, 2050 Jessheim T. 63 94 70 50 sundbytunetlegekontor.no

fastlege legekontor på Jessheim, Linda Bjørk Helgadottir Turkroken 9, 2050 Jessheim t. 934 29 980

legesenter for kvinner på Jessheim, Spesialistsenteret for kvinner Stall v 4, 2050 Jessheim t. 63 97 07 98 spesialistsenteretforkvinner.no

Fastlege legekontor på Holter, Holter Legekontor Korslund, 2034 Holter t. 63 93 05 50

Fastlege legesenter i Råholt

Fastlege legekontor på Råholt, Råholt Legesenter Haug v. 1, 2070 Råholt t. 63 95 95 50 raholtlegesenter.no

Fastlege legekontor på Råholt,Gladbakk Legesenter Gladbakk v. 72, 2070 Råholt t. 63 95 94 90

Øvre Romerike Øyelegekontor Haugv.1, 2070 Råholt t. 63 92 49 40

fastlege legesenter i Eidsvoll

Eidsvoll legevakt 2080 Eidsvoll t. 63 96 93 00

Fastlege legesenter på Eidsvoll, Vilberg Legesenter Smed Hagensv.11, 2080 Eidsvoll T. 63 92 46 50 vilberglegesenter.no

Fastlege legesenter på Eidsvoll, Sundet Legesenter Wergelands gate 5, 2080 Eidsvoll T. 63 96 26 00.

Eidsvoll øre-nese-hals Saga 2, 2080 Eidsvoll t. 63 97 93 30

Lege legekontor på Eidsvoll, Kristin Henley Habberstad 2080 Eidsvoll t. 916 23 369

Fastlege legesenter i Nannestad / Maura

Lege legekontor på Nannestad,Harald Iver Andersen 2030 Nannestad t. 69 97 28 90

Fastlege legekontor på Nannestad, Nannestad Nye Legekontor Granås gården 1, 2031 Nannestad t. 63 99 49 50

Fastlege legekontor påNannestad, Nannestad Legekontor Teieallen 1,2030 Nannestad T. 63 93 44 00 nannestadlegekontor.no

Fastlege legesenter på Gardermoen,Gardermoen Hjertesenter Kløvberget Terrasse 10, 2032 Maura t. 67 95 10 84

Fastlege legekontor på Maura, Legene i Sandholtgården 2030 Maura t. 63 99 37 97 / 63 99 90 65 / 63 99 92 00

Lege legekontor på Maura, Jan Øyvind Johansen Lauvås v. 1, 2032 Maura t. 63 99 33 65

Fastlege legesenter i Nes / Årnes

Nes legevakt Hagaskog v. 19, 2150 Årnes t. 63 90 11 33

Fastlege legesenter i Årnes, Apotekgården Legesenter 2150 Årnes t. 63 91 01 15 apotekgardenlegesenter.no

Fastlege legekontor i Årnes, Anne Kjersti Pedersen Grønbakk v. 6, 2150 Årnes t. 63 91 03 20

Fastlege legekontor i Årnes, Karina Bjerkeli Gamle v. 2, 2150 Årnes t. 957 84 917

Fastlege legekontor i Auli, Auli Legekontor Auli Forretningssenter 1929 Auli t. 63 91 27 00 aulilegekontor.no 

Fastlege legekontor i Vormsund, Vormsund Legekontor Amfi Euro senter 2160 Vormsund t. 63 90 21 49 vormsundlegekontor.no

Fastlege legesenter i Sørumsand / Blaker / Frogner

Fastlege legesenter i Sørumsand, Sørumsand Legesenter Kuskerud v. 2, 1920 Sørumsand t. 63 86 79 00

Fastlege legesenter i Sørumsand, Bankgården Legekontor Sørumsand v. 69, 1920 Sørumsand t. 63 86 65 50

Lege fastlege i Sørumsand, Øyvind Arnesen Sletta 16 A, 1920 Sørumsand t. 63 82 83 53

Lege fastlege i Blaker, Bernt Bruvoll Svarstad v. 1, 1925 Blaker t. 63 82 81 71

Lege fastlege i Sørum, Medisinske Institutt Due v. 9, 2016 Frogner t. 63 82 11 74

Lege fastlege i Sørum, Anne Lege Aamodt Lyng v. 41, 2016 Frogner t. 63 82 03 48

Fastlege legekontor i Aurskog / Bjørkelangen

fastlege legekontor i Aurskog, Aurskog Legekontor 1930 Aurskog t. 63 85 49 30 aurskoglegekontor.no

fastlege legekontor i Aurskog, Din Lege Veiby, 1930 Aurskog t. 63 85 55 15

helsesenter i Bjørkelangen, Helsesenteret Skansåsen 6, 1940 Bjørkelangen t. 63 8565 02

Aurskog – Høland Syns senter Rådhus v. 2 A, 1940 Bjørkelangen t. 63 85 43 50

Fastlege legekontor i Hemnes, Hemnes Legekontor Sykehjems v. 1, 1970 Hemnes t. 63 85 27 70

Fastlege legekontor i Løken, Løken Legekontor 1960 Løken t. 63 85 48 90

 ____________________________________________________________________

startsiden.no google.no gulesider.no 1881.no io.no        maps.google.no

sykehusvalg.no  helfo.no nav.no   pasientombudet.no   helsenorge.no   helsebiblioteket.no  lommelegen.no   jobbforhelsa.no      minhelse.no   leger.no  legelisten.no    legesenter.org

akershus.no   follo.no   oppegard.kommune.no  fastlege   ski.kommune.no    nav.no                             maps.google.no

Fastlege legesenter legekontor i FOLLO 

Fastleger legesenter legevakt i Oppegård

Fastlege legesenter i Oppegård, Greverud Legesenter Flåtestad v. 3, 1415 Oppegård t. 66 81 00 90 greverudlegesenter.no

fastlege legesenter på Trollåsen

Fastlege legesenter på Trollåsen, Trollåsen Legesenter Trollås v. 25, 1414 Trollåsen t. 66 81 21 40 web/troll

Fastlege legesenter på Trollåsen, Kolbotn Legesenter Trollås v. 25, 1414 Trollåsen t. 66 80 87 65

Fastlege legesenter på Tårnåsen, Tårnåsen Legesenter Valhalla v. 70, 1413 Tårnåsen t. 66 82 34 30 page=1365

fastlege legesenter på Kolbotn

Fastlege legesenter på Kolbotn,, Solgården Lege senter Kolbotn v. 23, 1410 Kolbotn t. 66 80 06 46 solgardenlegesenter.no

Gynekologene på Kolbotn, Kolbotnv.33, 1410 Kolbotn T..66 99 69 00 gynekologenepakolbotn.no

fastlege legesenter på Langhus

Fastlege legesenter på Langhus, Bøleråsen Legesenter Bregnefaret 1, 1405 Langhus t. 64 91 70 60 bolerasenlegesenter.no

Fastlege legesenter på Langhus, Langhus Legesenter, Langhus Nærsenter, 1405 Langhus t. 64 86 81 60 langhuslegesenter.no

Fastlege legesenter på Siggerud, Siggerud Legesenter Gamle Siggerud v. 9, 1404 Siggerud t. 64 86 67 78

fastlege legesenter på Vinterbro

Fastlege legesenter på Vinterbro, Sjøskogen Legekontor Sjøskogv.7, 1407 Vinterbro T. 64 94 55 02 dokter.no

Helsesenter på Vinterbro, Helsesenteret Sjøskog v. 7, 1407 Vinterbro t. 64 97 60 90

fastlege legekontor legesenter i Ski

Follo Legevakt 1400 Ski t. 64 87 19 30

Fastlege legekontor i Ski, Siggerud Legekontor Torg v. 2, 1400 Ski t. 64 85 09 05

Fastlege legesenter i Ski, Stasjonstorget Legesenter Jenbanev.5-7, 1400 Ski T. 64 85 94 94 stasjonstorgetlegesenter.no

Fastlege legesenter i Ski, Storsentret Legekontor Jernbanesvingen 6, 1400 Ski t. 64 91 32 32 storsenteretlegekontor.no

Fastlege legekontor Ski, Ski Legekontor DA Stasjonstorget 1400 Ski t. 64 85 90 45 fastlege.net

Barnelege i Ski, Follo Barnelege Nordbyv.80 a, 1406 Ski T. 64 97 60 40 web/boe

Fastlege legesenter i Ski Legesenter / Plexusklinikken Idrettsv.16 A, 1400 Ski t. 404 44 310 plexusklinikken.no

Fastlege legekontor i Ski, Torgveien Legekontor Torg v. 2, 1400 Ski t. 64 85 09 05 torgveienlegekontor.no

Fastlege legesenter i Ski Løkkegården Legesenter 1400 Ski t. 64 91 45 00 web/lokke

Fastlege legekontor legesenter i Ås

Fastlege legesenter legevakt i Ås leger-i-as.273990.no.html

Fastlege legesenter i Ås, Det Blå Huset Legesenter Johan K Skanckes v.1-3, 1430 Ås t. 64 97 31 40 / 415 89 713

Fastlege legesenter i Ås, Moerveien Legesenter Moerv. 14, 1430 Ås t. 64 97 44 80 moerveienlegecsenter.no

Fastlege legesenter i Ås, Skoleveien Legesenter Skolev. 2, 1330 Ås t. 64 94 25 65

Fastlege legekontor legesenter i Vestby

Fastlege legesenter i Vestby, Vestby Legesenter Vestheimv.33, Vestby T. 64 95 27 33

Fastlege legesenter i Vestby, Vestbytorget Legesenter Møllev.4,1540 Vestby T. 64 95 20 00

Fastlege legekontor legesenter i Son

Fastlege legesenter i son, Brevik Legesenter Kvartsv.2, 1555 Son t. 64 98 25 50

Fastlege legesenter i Son, Son Legekontor Rodegården Storg.11, 1555 Son t. 64 98 59 60

Lege legekontor i Son, Dr Gunhild Nyborg Bringebærlia 73, 1555 Son t. 67 16 75 95

fastlege legekontor legesenter i Drøbak

Fastlege legesenter i Drøbak, Britanniatorget Legesenter Storg. 27, 1440 Drøbak t. 64 90 76 40 britanniatorget-legesenter.no

Fastlege legesenter i Drøbak, Drøbak Legesenter Dyrløkkev.15, 1440 Drøbak t. 64 90 51 10 drobaklegesenter.no

Fastlege legesenter i Drøbak, Storgata Legesenter Storg.27, 1440 Drøbak T. 64 90 59 10 storgatalegesenterdrobak.no

Drøbak øre-nese-hals spesialist Storg.1,1440 Drøbak t. 64 90 59 20

Helsesenter i Drøbak, Seaside Klinikken Storg.38, 1440 Drøbak T. 64 90 76 50 seasideklinikken.com

Lege legekontor, legesenter på Nesodden

Fastlege legesenter på Nesoddtangen, Nesoddtangen Legesenter Vest v. 51, 1450 Nesoddtangen t. 66 96 40 40 nesoddtangenlegesenter.no

lege legekontor på Nesoddtangen, Lege Ann Mari Zapffe Tangen Terrasse 59, 1450 Nesoddtangen T. 66 96 58 30

Fastlege legekontor på Nesoddtangen, Anette Iversen Øvre Utsikts v. 55. 1450 Nesoddtangen t. 66 96 05 05

Sunnås Sykehus Nesodden, Sunnås Sykehus Bjørnemyrv.11, 1450 Nesoddtangen T. 66 96 90 00  sunnaas.no

lege legekontor på Fjellstrand, Elise Klouman Solv.14, 1458 Fjellstrand t. 957 69 476

Fagerstrand Legesenter Myklerud v. 1454 Fagerstrand t. 66 96 49 90 fagerstrandlegesenter.no

fastlege legekontor, legesenter i Enebakk

Jan Georg Benterud Gjeddevanns v. 12, 1911 Flateby t. 64 92 85 65

Kennet Helle Bakke v. 56, 1811 Flateby t. 75 69 1062

Fastlege legesenter i Enebakk, Enebakk Legesenter 1912 Enebakk t. 938 08 61 enebakklegesenter.no

Lege Linn Elisabeth Lillerud Prestegårds v, 1912 Enebakk t. 924 10 974

Lege Tor Gløer Gløersen Oslo v. 227,1914 Ytre Enebakk t. 64 92 46 03

_____________________________________________________________

Stats