forbrukerportalen.no  sol.no dinside.no google.no maps.google.no gulesider.no 1881.no io.no  youtube.com twitter.com  facebook.no

Søppel, avfallsmottak / avfallsdeponi /avfallsrenovasjon og gjenbruksstasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og andre byer. Renovasjonsetatene, kommuners renovasjonsordninger har faste avfallsdeponi /søppelmottak for private og mindre næringsbedrifter. Søppelet må forhåndsorteres på gjenbrukstasjon, da det er spesielle mottaks-containere for som maling, lakk, løsemidler, gipsplater, trevirke, /møbler, glass og metall, bilbatterier, lamper, komfyrer, kjøleskap / elektriske husholdningsapparater m.m. Annet organisk forbrukeravfall. Hageavfall, løv, kvist må pakkes i søppelsekker og kastes /leveres på anvist merket søppelplass /søppelconainer. Levering av  av søppel fra private husholdninger til gjenbrukstasjon / gjenbruksmottak / avfallsdeponi er som regel gratis i de fleste kommuner i landet.  Lykke til med god søppelopprydding og kildesorteringkjellig avfall!   Husholdningsvfall, opprydningsavfall, hageavfall m.m. søppelmottak / søppeldeponi, gjenbruksstajoner m.m., steder og åpningstider finner du under her!

                    GJENBRUKSSTASJONER – SØPPELMOTTAK / AVFALLSDEPONI

Info – Kildesortering av forskjellige typer kasserte bruksgjenstander, avfall og søppel  kildesortering.no

Søppelrydding og søppelkjøring soppeltaxi.no   –    Container utleie    ryddekompaniet.no/container.php       vest.bosshenting.no

Brukt, men brukbart tøy, sko m.m.  Gi bortfretex.no     /  forbrukerportalen.no  erdetfarlig.no  /  KART maps.google.no  –  google.no  

OSLO  –   Gratis mottak for private forbruker husholdningsavfall m. m.  renovasjonsetaten.oslo.kommune.no T. 23 48 36 50   /  02180

Oslo Kommune, leveringssteder og – betingelser for avfall renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall

Haraldrud gjenbruksstasjon Haraldrudv.18, innkjøring fra Brobekkveien 87, 0581 Oslo   T. 23 48 36 00                                           Åpningstider: Mandag -fredag kI.0.7.30 -19.30, lørdag kI.09.00-15.00                                        

Grønnmo gjenbruksstasjon , 1279 Oslo.   Åpningstider: Mandag – fredag kI.0.7.30 -19.30, lørdag kI.09.00 -14.30                                     renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/apningstider

Spesialavfall, så som defekte bilbatterier, restmaling, kjemikaler, lysstoffrør m. mer, kan også kastes gratis på ca.60 bensinstasjoner i Oslo som har minimiljøstasjoner, faste containere med beholdere for ulike typer for spesialavfall.

Er du glad i byen / nærmiljøet der du bor? Hjelp til med å holde nærmiljøet ditt rent og ryddig, til glede for deg selv og andre, og ellers hvor du enn ferdes!  OSLO-RUSKEN T. 92 46 08 00 rusken.no  –  renovasjonsetaten.no T. 02180  Kildesortering  kildesortering.no

ASKER OG BÆRUM    asker.kommune.no     baerum.kommune.no

Franzefoss Gjenvinning As Franzefoss v. 19, 1336 Sandvika t. 67 15 18 30   www.franzefoss.no

FFF Hage og Miljø Follestad Industriområde 3474 Årost. 31 2926 30    fff.as  rfd.no                                          

ISI Avfallsanlegg Bærum Kommune Isiv. 60, 1340 Skui t. 67 17 43 30 barum.kommune.no

ROMERIKE      Romerike Avfallsforedling IKS t. 64 83 57 20    roaf.no

FOLLO   Avfall / gjenvinningsstasjoner, Follo Ren t. 05660   folloren.no

 Gjenvinnigstasjoner / avfallsdeponi i

BERGEN / Askøy m.m. Avfallstasjoner bir.no/birprivat/sider/Gjenvinningsstasjoner01.aspx       bergen.kommune.no

TRONDHEIM / Heimdal, m.m.  renholdsverket.no/heggstadmoen-gjenvinningsstasjon                   trondheim.kommune.no

STAVANGER    ivar.no/gjenvinningstasjoner/category600.html        stavanger.kommune.no/grovavfall

ÅLESUND  alesund.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/bingsa-gjenvinningsstasjon-og-deponi/gjenvinningsstasjon

TROMSØ remiks.no/kundeservice/returpunkt                                     tromso.kommune.no

KRISTIANDSAND    avfallsor.no/ArticleList.aspx?m=225                  kristiansand.kommune.no

DRAMMEN – Avfall /avfallstasjoner  www.rfd.no                                drammen.kommune.no

FREDRIKSTAD    fredrikstad.kommune.no/grovavfallsaksjonen

HAMAR      hias.no/hias/apningstider        hias.no/renovasjon-1/avfallsguide

Renovasjon, gjenbruksstasjoner, avfallsmottak andre steder, i landet, se kommuner -Fylke, kom. by  Kommuner i Norge / Nav

renovasjon renovasjonsetaten renovasjonsetater avfallsstasjon avfalsdeponi avfallsstasjoner avfallstasjon avfallssortering avfallshondtering gjenbruksstajon Trondheim gjenberuksmottak husholodningsavfall Bergen søppelsortering  søppeldeponi søppelmotak Oslo  containeravfall Tromsø industriavfall avfallsmottak bygninsavfall Fredrikstad  hageavfall Bærum farlig avfall Ålesund forurensningsvavfall Stavanger  kjemikalier maling lakk beis tynner Hamar  søppelmottak  søppelavfall søppeldunker Drammen søppelsekker kildesortering søppeldeponi Kristiansand søppelhåndtering

 

Stats