www.startsiden.no www.sol.no www.dinside.no www.google.no www.gulesider.no www.1881.no www.norge.no/oss  www.maps.google                         

                                                     POLITIKK/POLITISKE-PARTIER/SAKER       

        Partipolitikk / Partipolitiske-prioriteringssaker m. m.

        Finn ut hvilket parti de fleste av dine meninger tilhører og bruk din stemmerett!

Alle partier har gode saker, men også saker hvor din mening er en annen.

Sett deg inn i de forskjellige partiers ulike programmer. Hvilke partier som ivaretar dine interesser, dine meninger og oppfatninger for hva som er verdier for deg og samfunn og bruk din stemmerett. Politikk er et “varmt” tema for mange, men alle må akseptere / respektere flertallets mening og valg, også hvis egne meninger ikke tilhører der.

Politiske flertallspartier bør lytte mer til sine velgere, stå for/ bruke nødvendige resurser, og gjennomføre sine valgløfter, som er vektige grunner for at borgere /velgere valgte partiet.

I partienes egne hjemmesider, kontra enkeltsaker i medie / politiker-sirkuset, får du alle deres målsetninger, politiske orienteringer, valgløfter, hjertesaker m. m, her for oversikt og sammenligninger.    

__________________________________________________________________________________________________

www.stortinget.no    www.regjeringen.no      Oljefond www.nbim.no    Politiske organisjasjoner   www.lo.no   www.nho.no                                                                                 

                         www.arbeiderpartiet.no        www.senterpartiet.no        www.sv.no         www.venstre.no                          

                                                               www.frp.no        www.hoyre.no        www.krf.no       

www.nkp.no      www.norskfolkeparti.no      www.folketsrost.no      www.miljopartiet.no     www.kystpartiet.no    www.pensjonistpartiet.no     

Valgportal www.valg.no

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Stats