forbrukerradet.no  sol.no dinside.no norge.no  google.no maps.google.no  gulesider.no  1881.no  youtube.com  twitter.com facebook.no

Bøter / trafikkbøter, føretkort-prikker – Parkeringsbot, m.m.

Overtredelser av veitrafikk-lovgivningen

Fartsovertredelser  http://no.wikipedia.org/wiki/Fartsgrenser_i_Norge

Førerkort / Prikkbelastning   vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort/Prikkbelastning

For kort avstand    dinside.no/845135/heftig-straff-for-kort-avstand

jusstorget.no/article.asp?Key=2&FagKey=15&ArtKey=28

______________________________________________________________

Fotoboks oversikt   fotoboks.info   dinside.no/802806/ny-type-fotoboks-paa-vei   ( Fart / fotoboks – 3% rabatt/ feilmargin o / 1oo Km. )

Fartsmariner / fratrekk   vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Automatisk+trafikkontroll+ATK/FAQ

Feilmarginer i bilers speedometer    dinside.no/912423/nei-du-kan-ikke-legge-til-ti-prosent

Fartskontroll – Laser/radarkonroll m.m.  ta.no/motor/article6208272.ece

nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7194378 www.politiet.net/ticketfees

vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10056353

aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Politiet-hadde-radarkontroll-pa-strekning-uten-fartsgrenseskilt–3045950.html

_______________________________________________________________

Politi og fartskontroll  politi.no/rad_fra_politiet/trafikksikkerhet/fart/Tema_182.xhtml  

Vei og kjøtretøy vegvesen.no    Opplys.råd for veitrafikk ofv.no

_______________________________________________________________

Når ryker lappen over km. soner ?  aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Slik-mister-du-forerkortet-2926056.html

FARTSGRENSER /   FØRERKORT – BOT – BESLAG   😕       

FARTSGRENSE         Over-FART        BOT  Subsi. f.  d.          FØRERKORTBESLAG / Over 6 mnd – ny f. prøve

60 km/t eller lavere –      t.om.   5 km/t        kr.  600      3 d    Prikker

60 km/t eller lavere –   6 t.om. 10 km/t        kr. 1600     3 d

60 km/t eller lavere – 11 t.o.m. 15 km/t        kr. 2600     3 d      2

60 km/t eller lavere – 16 t.o.m. 20 km/t        kr. 4200     7 d      3

60 km/t eller lavere –  21 t.o.m. 25 km/t       kr. 6500    15 d      3   –         1 km/t over 25 km/t = ( 86 km/t ) forelgg, bot / fengs. /

70 km/t eller høyere –       t.o.m. 5 km/t        kr.    600     3 d

70 km/t eller høyere –   6 t.o.m. 10 km/t       kr . 1600     3 d

70 km/t eller høyere –  11 t.o.m.15 km/t       kr. 2600     3 d     2

70 km/t eller høyere – 16 t.o.m. 20 km/t        kr. 3600     5 d     3

70 km/t eller høyere – 21 t.o.m. 25 km/t        kr. 4900    7  d     3

70 km/t eller høyere – 26 t.o.m. 30 km/t        Kr. 6500   15 d    3

70 km/t eller høyere – 31 t.o.m. 35 km/t        Kr. 7800   15 d    3    –       1 km/t over 35 km/t = ( 106 km/t ) forelegg, bot / fengs. /

Motorvei 90 km/t eller høyere – 36 t.o.m. 40 km/t. Kr. 9000  20 d   3    –   1 km/t over 40 km/t = ( 131 km/t ) forelegg, bot /

(  Kildeinfo, fart/bøtesatser. Forenklet forelegg /Politiet )

( 30 km/t sone – overfart 26 km/t = 56 km/t =  førerkortbeslag, forelrgg /bot /fengsel )

( 50 km/t sone – overfart 26 km/t = 76 km/t =  førerkortbeslag forelegg /bot / fengsel )

( 60 km/t sone – overfart 26 km/t = 86 km/t =  førerkortbeslag forelegg /bot /fengsel )

( 70 km/t sone – overfart 36 km/t = 106 km/ =  førerkortbeslag forelegg /bot / fengsel )

( 80 km/t sone – overfart 36 km/t = 116 km/t =  førerkortbeslag forelegg/bot /fengsel )

( 90 km/t sone – overfart 41 km/t =  131 km/t =  førerkortbeslag forelegg /bot /fengsel )

/  Rettslig forelegg  / feng. / bot etter inntekt, oversendt rettsvesen – domsol hvis ikke forelegg vedtaes.

Glem ikke at førerkortet også «ryker»  såvel innenfor som utenfor fartsmarginene, til eksempel, rå og uforsvarlig kjøring / forbikjøring, stoppunnlatelse ved fotgjengerfelt / påkjørsel.

____________________________________________________

Prikkbelastning: 8 prikker er strekbelastning. 1 prikk over, ( 9 prikker ) innen 36 mnd. er inndagelse /ugyldig førekort i 6 mnd./ ny f. prøve.

____________________________________________________

Bot for kjøring på rødt lys. kr. 5200,- 11 d. – 3 prikker.

Bot kr. 5200,-  11 d. prikker 3.    ( Oppramsing uten paragraf ref.)    For ulovelig forbikjøring med motorvogn til høyre.  Foran gangfelt. Like foran, eller i vegkryss,  eller hvor sikten er hindret ved  bakketopp, kurve eller annen måte.  I strid med trafikkskilt 334 «forbikjøringsforbud». / Ved ikke ha fovisset seg om at 1, den forankjørende ikke har5 gitt tegn om forbikjøring, eller 2, ingen bakenfor-kjørende har begynt å kjøre forbi han.     ( 0 prikker etter /strek ).

____________________________________________________

Bot for vikeplikt-brudd /ikke overholt vikeplikt. Kr. 5200,- 11 d. – 3 prikker.   ( Oppramsing uten paragraf ref.)

Trafikk / vikepliktskilt nr. 202 og 204-stoppskilt. For trafikk fra høyre. For gående i gangfelt. Ved utkjøring fra P- plass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun, e. l. område.  For gående, kjørende eller syklende, der det skal kjøres inn ved svingning.        _____________________________________________________

Bot for motorvogn-kjøring i strid med trafikkskiltene. Kr. 4200,-  7 d. fengsel.   ( Oppramsing uten paragraf ref. )

Innkjøring forbudt. Trafikkforbud. Svingforbud.  Vendingsforbud.  Påbudt kjøreretning.  Påbudt kjørefelt.  Påbudt rundkjøring.  Kollektivfeltet.  Envegskjøring.  Sambruksfelt.  Gågate.                                                                                                                       ______________________________________________________

Bot  kr. 3200,- , 11 d. fengsel,  for kjøring med motorvogn, på eller over sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken linje, på fortau, gangveg /gangbane – sykkelveg / sykkelbane, skilt 520 -522.

______________________________________________________

Politi – UP radarkontroll / fotobokser / veimyndigheter beslaglegger ca. 5500 / 6000 førerkort pr.år.

La ikke ditt førerkort bli et av dem. Pass på farten!

__________________________________________________________________

                                      Parkering – parkeringsbot! – Inntauingstomt

                                   Følg vei/gate-parkeringskilt  / trafikkskilt

Bilparkering i Oslo – Parkeringsguide – vedtekter for Oslo  visitoslo.com/VisitOslo/Turist/Parkeringsguide_NOR.pdf

Parkeringsapper / betal fra mobil   dinside.no/926485/parkeringsapp-i-bilen

easypark.no/2013/05/23/easypark-lanserer-parkeringsapp-for-windows-mobiler/

Bompassering /avgifter – selskaper : Fjellinjen AS Tlf. 815 00 101 fjellinjen.no       autopass.no

Parkering Oslo lufthavn – Gardermoen  wgardermoen.no/no/flyplassen/parkering/Parkering+p%C3%A5+Oslo+Lufthavn+Gardermoen.b7C_wljK5o.ips  dalenparkering.no   vip-parkering.no    visitoslo.com/no/transport/til-oslo-med-bil   

Offent. kom.  Parkering /feilparkering – inntauing  – Parkeringsselskaper i Oslo

Bymiljøetatern Oslo kommune    www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no  –  kem.oslo.kommune.no  Tlf. 02 180  

Borttauing av bil kjøretøy bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/borttauing_av_kjoretoy

Klage på parkering   bymiljoetaten.oslo.kommune.no/toppmeny/kontakt

Parkeringsgebyr bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/parkeringsgebyr_boter/

Privat parkering / hus    europark.no   T. 22 05 33 00   –  q-park.no   T. 815 22 315

Regler for P-selskapers bot /gebyrileggelse  parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdf

Privat og offentlig parkering   naf.no/Eie-Bil/Parkering

Hvordan klage privat  parkeringsvakten.no/hvordan_klage_privat

Når bør jeg Klage   parkeringsvakten.no/naar_boer_jeg_klage

Privat parkering selskaper europark.no  q-park.no    easypasrk.no  /  perako.no    norpark.no

Inntauingstomt Oslo Kommune  / feilparkert bil

Er bilen borte! Inntauet i Oslo?  Prøv Trafikketatens kundesenter Tlf. 23 48 20 30 Hollernderg.5, Grønland Oslo, eller Oslo Kommunale Inntauingstomt på Ulven, Tlf. 23 48 20 00    Er bilen stjålet? kontakt  politi.no

Klage på parkering   parkeringsvakten.no    parkeringsvakten.no/artikler

vgd.no/samfunn/jus/tema/1480016/tittel/kontrollavgift-privat-parkeringsselskap

nettavisen.no/nyheter/article3336409.ece

_______________________                       google.no      maps.google.no

 

 

 

 

 

Stats