forbrukerportalen.no sol.no  google.no dinside.no finn.no gulesider.no 1881.no   maps.google.no  youtube.com  twitter.com facebook.no instagram.com    Oslo kommune, Tlf. 02 180 oslo.kommune.no 

                Parkering – parkeringsbot! – / Inntauingstomt i Oslo

                                   Følg vei/gate-parkeringskilt  / trafikkskilt, unngå P-bot!

Parkeringsplasser, parkeringshus, gateparkering, privat parkering, parkeringspriser, feilparkering, parkeringsinfo m.m.

Bilparkering i Oslo – Parkeringsguide – vedtekter for Oslo  visitoslo.com/VisitOslo/Turist/Parkeringsguide_NOR.pdf

Parkeringsapper / betal fra mobil   dinside.no/926485/parkeringsapp-i-bilen   easypark.no/2013/05/23/easypark-lanserer-parkeringsapp-for-windows-mobiler/

Bompassering /avgifter – selskaper : Fjellinjen AS Tlf. 815 00 101 fjellinjen.no       autopass.no

Parkering Oslo lufthavn – Gardermoen  wgardermoen.no/no/flyplassen/parkering/Parkering+p%C3%A5+Oslo+Lufthavn+Gardermoen.b7C_wljK5o.ips  dalenparkering.no   vip-parkering.no    visitoslo.com/no/transport/til-oslo-med-bil

Offent. kom.  Parkering /feilparkering – inntauing  – Parkeringsselskaper i Oslo

Bymiljøetaten Oslo kommune    bymiljoetaten.oslo.kommune.no  –   Kemner  kem.oslo.kommune.no  Tlf. 02 180  

Borttauing av bil kjøretøy bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/borttauing_av_kjoretoy

Inntauingstomt Oslo Kommune  / feilparkert bil    Er bilen borte! Inntauet i Oslo?  Prøv Trafikketatens kundesenter Tlf. 23 48 20 30 – Vakt-tlf. 23 48 21 00, Hollernderg.5, Grønland Oslo,  eller Oslo Kommunale Inntauingstomt på Ulven, Tlf. 23 48 20 00  –  Er bilen stjålet? kontakt  politi.no 

Parkeringsgebyr bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/parkeringsgebyr_boter/

Parkeringsregler bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/parkering/parkeringsskilt_og_regler/

Klage på parkering   bymiljoetaten.oslo.kommune.no/toppmeny/kontakt

Annen bil/parkeringsbot-info-info parkeringsvakten.no     parkeringsklagenemda.no

Privat parkering / hus    europark.no   T. 22 05 33 00   –  q-park.no   T. 815 22 315

Privat parkering selskaper europark.no  q-park.no    easypasrk.no  /  perako.no    norpark.no

Regler for P-selskapers bot /gebyrileggelse  parkeringsklagenemnda.no/filestore/PDF-filer/Stdvilkrlang.pdf

Privat og offentlig parkering   naf.no/Eie-Bil/Parkering

Hvordan klage privat parkering   parkeringsvakten.no/hvordan_klage_privat

Når bør jeg Klage   parkeringsvakten.no/naar_boer_jeg_klage

Klage på parkering   parkeringsvakten.no        parkeringsvakten.no/artikler

vgd.no/samfunn/jus/tema/1480016/tittel/kontrollavgift-privat-parkeringsselskap          nettavisen.no/nyheter/article3336409.ece

Stats