norge.no sol.no dinside.no  google.no  gulesider.no  io.no  1881.no    Vær  storm.no   yr.no   /  twitter.com  youtube.no  facebook.no      nav.no  forbrukerportalen.no  Kart  maps.google.no LandReise globails.no/Land  landsider.no  visitnorway.no visitoslo.no

Alarm / Nødnummer – Politi 112  politi.no ( 02800 ) –  Brann 110 – Ulykke/ ambulanse 113

          OFFENTLIG – INFO – SAMFUNN  / Stat, fylker, kom. / relatert info m.m.

 regjeringen.no   stortinget.no   kongen.no     Departementer   regjeringen.no/nb/dep.html?id=933   /  nbim.no

Politiske partier  arbeiderpartiet.no     frp.no   hoyre.no     krf.no     sv.no     senterpartiet.no     venstre.no    rødt.no   nkp.no   norskfolkeparti.no      kystpartiet.no     pensjonistpartiet.no    /  ndla.no/nb/node/11473     Valgportal    valg.no  

Arbeidstilsyn – Arbeidsgiver – Arbeidstaker organisasjoner m.m.    nho.no   lo.no    virke.no   leder.no    alt.no  arbeidstisynet.no   regelhjelp.no    /   nav.no     jobbforhelsa.no     frisknett.no     /     handlehvitt.no

Norges 500 største bedrifter  http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_selskaper

Oslo Børs  oslobors.no    norgesbank.no   –   finansportalen.no   /  e24.no    hegnar.no    dn.no    ap.no/okonomi   vg.no/okonomi  

Skjemaveldet / Næringslivs-bedrifter:  enklereregler.no   /  regelhjelp.no   norge.no   Firma-reg.  Brønnøys.reg   brreg.no   altinn.no  

SKATT , selvangivelse avgift, folkeregister   skatteetaten.no   altinn.no   /   skatt.no/skatt/tema/selvangivelsen    skatt.no    norge.no     nav.no   kemnerkontoret.oslo.kommune.no/article49373-6658.html    /     flytteportalen.no   Elektronisk ID  difi.no    bankid.no  

Utlendingsdirektoratet / opphold i Norge udi.no

INNOVASJON, utvikling og framskritt   innovasjonnorge.no   innodesign.no    gemini.no    etablererportalen.no  

FORSKNING   forskning.no   uio.no/forskning   sintef.no    nina.no     tu.no

LEKSIKON /Bibliotek  snl.no  deichman.no   nb.no   no.wikipedia.org/wiki/Hovedside    Statistikk /Statistisk sentralbyrå   ssb.no    

Universitetet /høyskole studie.no/universiteter-hoegskoler-i-norge.html    bi.no   mh.no   /   Bank  laanekassen.no      husbanken.no

KOMMUNER i NORGE  Info – antall innbygg. geografi, kart,  post.nr, web adr. kommuner etc.  Fylker og Kommuner

By-kom. – oslo.kommune.no   Bymiljøetaten Oslo kommune   bymiljoetatebn.oslo.kommune.no

barum.kommune.no            asker.kommune.no          Akershus- follo.no                  drammen.kommune.no         tonsberg.kommune.no  sandefjord.kommune.no    skien.kommune.no           porsgrunn.kommune.no     kristiansand.kommune.no       arendal.kommune.no  stavanger.kommune.no     bergen.kommune.no       alesund.kommune.no           molde.kommune.no             trondheim.kommune.no     bodo.kommune.no              tromso.kommune.no        alta.kommue.no                     moss.kommune.no               fredrikstad.kommune.no     sarpsborg.kommune.no      halden.kommune.no       hamar.kommune.no             gjovik.kommune.no            lillehammer.kommune.no

Norges lover /justis   lovdata.no  –  Norges Domstoler   lagmannsrett..no     domstol.no/hoyeste rett     /   Advokater  Advokat

Forliksråd / Namsmann    forliksraadet.no   –  Politi  politi.no     /     voldsoffererstatning.no    personskadeportalen.no

Barnevernet  barnevernet.no

Kart/Statens kartverk   veiatlas.no   sjokart.no    statkart.no   /  maps.google.no    norgedigitalt.no

Telefon til utland – retningskoder / landskoder verden over retningsnummer.no

Offentlige  tilsyn etc.                                                                                                                                                                                                                         datatilsynet.no     medietilsynet.no      konkurransetilsynet.no     forbrukerportalen.no    forbrukerombudet.no    finansportalen.no    matportalen.no    matilsynet.no    arbeidstilsynet.no     bymiljoetaten.oslokommune.no    velferdsetaten.oslo.kommune.no

Båt, hav og sjø   sjofartsdir.no   Land, vei og trafikk  vegvesen.no   ofv.no  nsb.no     Luftfart avinor.no   sas.no  norwgian.no  wideroe.no

ID portal   difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte    difi.no   bankid.no    /    feide.no

Vassdrag – Energi / kraftforsyning    nve.no    statnett.no   / enova.no

Norges lover m m  lovdata.no     jusstorget.no     regelhjelp.no

Offentlige tjenester NAV  nav.no     NORGE.NO –  norge.no          Bank   husbanken.no     laanekassen.no

FORBRUKER / Portaler  finansportalen.no  forbrukerraadet.no  forbrukerombudet.no   pasientombudet.no    erdetfarlig.no

POSTEN, kontor Norge  t. 04004 – posten.no – Posten adm. Oslo T. 23 14 90 00 / postennorge.no  t. 810 00 710 / flytteportalen.no

Adresse / post-nr. søk -oversikt Norge  posten.no     http://adressesok.posten.no      taxibase.no/diverse/stedsjekk.php       no.wikipedia.org/wiki/Norges_postnumre

Transport  bring.no   tollpost.no   cargonet.no   nsb.no  linjegods.no    schenker.no   transportsentralen.no

Plan og Bygningsetaten Oslo pbe.oslo.kommune.no    /   Byggforskrifter byggsøk.no

Natur dyr – miljø-forvaltning etc  miljødirektoratet.no  –   statsskog.no   –  rovdyrportalen.no   –   dyrebeskyttelsen.no

Samferdseldepartementet   regjeringen.no/sd   /    bedreveier.org

Kulturdepartementet     regjeringen.no/kud

Utenriksdepartementet  regjeringen.no/nb      landsider.no     globalis.no

Utlendingsdirektoratet udi.no  / landinfo.no  / velkommenoslo.no  nyinorge.no utrop.no bip.no

Arbeidsliv – organisasjoner  nho    lo.no    /   leder.no  lofavor.no

HELSE/ Sykehus-info  helsenorge.no  helfo.no   regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/sykehus-i-norge-3.html?id                Helse-regioner  helsesorost.no    helsevest.no    helse-midt.no    helsenord.no

NAV  m.m  nav.no  NAV kontor, Kommuner  Fylker og Kommuner   –   helsedirektoratet.no    dagensmedisin.no   helsenett.no

Legevakt  oslolegevakt.no    Norge   legevakten.no    / pasientskadenemda.no

Mattilsyn  mattilsynet.no     matmerk.no

Data – PC -sikkerhet m m.   norsis.no    sikkert.no   idtyveri.info    /  itavisen.no    digi.no

RENOVASJON avfallsdeponi avfallsmottak SØPPEL / AVFALLSDEPONI

Plan og Bygningsetaten   pbe.oslo.kommune.no      byggsok.no   /   fagmann.no/skjemaer

Vann og avløpsetaten  vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no

Strøm / levering nettleie   hafslund.no    hafslundnett.no   /  kraftnytt.no    enova.no   stromvalget.no

Hittegods-kontor etc.  hittegodskontoret.no   Sjekk transport-aktøres hittegods-info!  www.oa.no/nyheter/article6041338.ece          ( Blogg   www.nsbpendler.vgb.no/tag/hittegods )

Transport tog, trikk, buss, fly  oslo-s.no     nsb.no     ruter.no      177.no     nettbuss.no    ruteinfo.no     oslotaxi.no                                         avinor.no   sas.no      norwegian.no     wideroe.no     osl.no

Den Norske Kirke  kirken.no www.bibel.no   Kirkefoto m m   kirkesok.no  Kirkehistorie   no.wikipedia.org/wiki/Kirkehistorie    kirkehistorie.no

Museer / kulturminner  museumsguiden.no   –   kulturminnesok.no     –    museumsnytt.no

Oslo-museer m.m.  museeneioslo.no    folkemuseet.no      forsvarsmuseet.no    kon-tiki.no      akershusfestning.no

Forsvaret   forsvaret.no   –  sivilforsvaret.no

Fengselsvesen / kriminalitet  straffet.com     oslofengsel.no/historie.html    oslofengsel.no/lenker.html

Forliksråd / konfliktråd   forliksradet.no     freak.no/forum/showthread.php?t=101336&drgn=1      lovdata.no

Domstoler  domstol.no  Store kriminasaker  http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kriminalsaker   /  rettsmuseum.no

Personskade – voldsoffer-erstatning   voldsoffererstatning.no    personskadeportalen.no

Gjeld, inkasso   forbrukerportalen.no/temaer/inkasso     inkasso.no/ominkasso.shtml    gjeld.org justorget.no     gjeldsproblemer.com

Politi / Pass m. m  politi.no/pass    Toll & Avgift   toll.no   Veivesen   vegvesen.no   Bil og trafikk  ofv.no

Kriminalitet, tips – info  politi.no/kripos/tips_kripos    politi.no  T. 02800  /  toll.no

Stopp mobbing !  –  facebook.com/manifest.mot.mobbing     nyheter/article7223511.ece     tv2.no/a/6194300

Mobbing / trakassering på arbeidsplass arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78225

Alarmsentralen for barn og unge  T. 116 111  nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7507943

Oslo Krisesentertelefon  oslokrisesenter.no/Krisetelefonen  kirkens-sos.no/Artikler/1440.html   kirkens-sos.no

Velferdssamfunn / medmenneskelighet- Fattigdoms-Norge – omsorg  – rusavhengighet    unikum.no  velferdsalliansen.no  fattignorge.no   bekymring.no   aleneforeldreforeningen.no   voksneforbarn.no   krisesenter.com   sorthvit.no   erlik.no     akam.no

gjeld.org   rusmiddeletaten.oslo.kommune.no    rus.no     rodekors.no    blakors.no   legerutengrenser.no    frelsesarmeen.no  marita.no    kirkensbymisjon.no     kreftforeningen.no     blodbanken    giblod.no

Miljø, vern og tenkning   Søppel-avfalls-deponier – gjenbruks. m. m.  miljødirektoratet.no sorter.no   miljofyrtarn.no     bellona.no   natursekken.no    miljostatus.no    miljojournalistene.no   rusken.no     grønnhverdag.no    /   norskgjenvinning.no

______________________________________________________________________________________

 

Stats