startsiden.no sol.no  dinside.no  google.no   gulesider.no  1881.no   maps.google.no  io.no  finn.no   twitter.com  youtube.com  facebook.no

 

                                                   Låsesmed – Nøkler – Dør/adgang-sikring

                      BIL – HUSNØKLER – DØRLÅS / DØRÅPNING / REP-BESLAG -NØKKELFILING

Bilnøkler/Bolignøkler-Nøkkelkoding /Nøkkelfiling – Dørlåser  – Låsesmed / Dørsikring / Adgangskontroll, Låsrep./ låsmontering.

Låsesmed:  ØstfoldBuskerudVestfold Telemark Vest-AgderØst-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMøre og Romsdal –  Trøndelag  – Troms –  Nordland Finnmark Hedmark Oppland

Låsesmed / nøkkelfix  OSLO  /   ASKER OG BÆRUM — ROMERIKE — FOLLO      

Bilnøkler laget på kode  accesio.no/bilnokkel-etter-kode.html                     /    www.ekey.no

Easy Access As Storgt 18, 2750 Gran t. 454 92 923 Lås uten nøkkel www.fingeravtrykk.no 

LÅSVAKTEN Døgnservice As Frognev.44B, 0266 Oslo T. 22 55 60 60

Aker Lås og Nøkkel Brobekk v. 105, 0582 Oslo Vakt tlf. / døgnservise t. 077 07 www.akerlas.no  

Trioving As Brobekkv.80, 0582 Oslo T. 69 24 52 00 www.trioving.no

Oslo Låsservice As Caspar Stormsv.14, 0664 Oslo T. 901 58 575 www.oslolasservice.no

Access Las & Nøkkel As Bergensv.4b, 0953 Oslo (Grorud) t. 22 82 00 50 www.hjelpjegvilinn.no

Apsolutt Låsservice Ravnåsv.54D, 1254 Oslo T.90 72 25 45

Hemer Lås & Dørtelefon As Vogtsgt.56, 0477  Oslo T. 06714 www.hemerlas.no

Låsmester I i Stor-Oslo    lasmester1.no/index.php?show_full=1

Servicesentralen Lås og Nøkkel As Majorstua Neuberg g. 21 0367 Oslo t. 22 60 60 60 www.lasesmed.no 

Eiendomssikring Strømsv.266, Alnabru T. 23 28 81 00 www.eiendomssikring.no

Sikkerhet og Design Sinsenv.4, 0572 Oslo T. 22 04 07 40 www.sikkerhetogdesign.no

Låshuset Larsens Eftf Dronningens g. 25, 0154 Oslo t. 22 47 75 75 www.laashuset.no

Låsspesialisten As Grefsenv.15, 0482 Oslo t. 22 22 88 88 www.lasspesialisten.no 

Låsgruppen Oslo As Vitaminv.1a, 0485 Oslo T. 22 95 58 10 lasgruppen.no/default.asp?uid=36&CID=3&nLid=1

Låssystemer As Tvetenv. 164, 0617 Oslo t. 22 27 26 80 www.laassystemer.no

Låspartner As Jernbanev.1, 0667 Oslo T. 22 75 66 06 www.laspartner.no

Låsvakten Døgnservice As Frognerv. 44b, 0266 Oslo døgnservice T. 22 55 60 60 lasvakten.no

Mortens Låsservice Rugv.15, 0679 Oslo t. 908 65 670 www.mortens-lasservice.no

Kaba Møller Undall avd. Roif A Hemer Theresesg.14 B, 0452 Oslo t. 06 866 www.mu.no

Norsk Nøkkelservice As Sinsen v. 4, 0572 Oslo t. 22 04 07 50 www.nnokkel.no

Stein Akre Konghelle g. 1, 0569 Oslo Døgnservice / Iåsrep. /.innbrudd t. 22 71 32 00 / m. 951 50 573

Total Sikkerhet As Olaf Schous v. 6c, 0572 Oslo t. 22 71 97 96 www.totalsikkerhet.as 

ProffPartner Security Kjølberggt.23, 0653 Oslo T. 08911

Oslo Lås og Nøkkelfiks As Jens Bjelkes g. 37, 0578 Oslo t. 22 68 15 88 www.oslolaas.no

Vrio Lås og Nøkkel As Christian Kroghs g. 2, 0186 Oslo t. 22 17 77 00 www.vrio.no

Westbyes Lås og Innbruddsikring As Østre Akers v. 243, 0915 Oslo (Haugenstua) t. 22 32 18 57

Lås – nøkkelsliping / nøkkelfix og annen forbrukerservice i Oslo

Mister Minit, Nøkler og annen service m.m  misterminit.no/index.php?page=main&h_id=102&s_id=204

Møller Rens – Skorep – Nøkkelservice Møllerg.1, 0179 Oslo T. 22 41 07 17

R Bergersen As Trondheimsv.47, 0560 Oslo T. 23 30 11 30

Sentrum Renseri, Skomaker og Nøkkelservice Tollbug.27, 0167 Oslo T. 22 42 00 16

Nygård Lås og Nøkkelservice Storg.33c, 0184 Oslo T. 22 20 12 31

ABO Skomaker og Nøkkelservice Sørkedalsv.5a, 0369 Oslo T. 22 60 69 82

Majorstuen Sko – Renseri og Nøkkelservice Valkyrieg.17B, 0366 Oslo T. 22 60 22 23

Bogstadveien Skorep. – Rens og Nøkkelservice Bogstadv.9a,0355 Oslo T. 22 69 13 03

Stovner Sko og Nøkkelservice Stovnersenter, 0985 Oslo T. 22 10 83 46

Tveita Skorep og Nøkkelfiling Tveita Senter Tvetenv.150, 0671 Oslo T.22 26 55 40

Lambertseter Skorep, lås og nøkkelservice Langbølgen3, 1150 Oslo T. 22 29 28 30

 

Låsesmed i ASKER OG BÆRUM

Låsservice As Billingstadslette 14, 1396 Billingstad T. 66 77 81 00 www.lasservice.no

Norbrann As Verkensv.5, 1385 Asker T. 62 52 15 02 / 22 30 72 30 www.norbrann.no

Hansen Lås og Montasje Eternitv.4, 3470 Slemmestad T. 31 28 04 04

Safeteknikk As Nesbruv.75, Nesbru T. 90 02 86 22 www.safeteknikk.no

Heikki Bruvik As Skuiv.40, 1339 Vøyenenga T. 92 80 03 73 www.heikki-bruvik.no

Accesio Las & Sikkerhet As Vøyenengtunet 9, 1339 Vøyenenga t. 67 17 22 22 / 24t. t. 994 34 567 accesio.no

Låsmester 1  / Asker & Bærum lasmester1.no/index.php?show_full=1

Trygge Rom Sandvika Storsenter t. 67 80 80 80 www.trvgqerom.no

Helt Sikkert Odins v. 18, 1344 Haslum t. 67 10 63 00 www.heltsikkert.no

Møller Undall As Bryns v. 96, 1352 Kolsås t. 06866 www.mu.no

 

Låsesmed i ROMERIKE

Tek Handel Vestvoll v. 8, 2019 Skedsmokorset t. 64 83 01 30 www.tekhandel.no

Bjørkelangen Lås og Nøkkelservice Bjørke v. 5, 1940 Bjørkelangen t. 63 85 69 11

Karl Jensen As Nittedals g. 12, 2000 Lillestrøm t. 63 89 22 30

Romerike Låsservice Stroms v. 48, 2010 Strømmen t. 63 81 01 01 www.romerike-laasservice.no

Lås og Dørmiljø As Astridsv.1, 1473 Lørenskog t. 67 90 02 00

Låsmester 1 –  Øvre/Nedre Romerike lasmester1.no/index.php?show_full=1

Mister Minit, Nøkler og annen service m.m  misterminit.no/index.php?page=main&h_id=102&s_id=204

Ingeborg Beslag & Lassystemer As Holmstubben 3, 2052 Jessheim t.63 93 69 20

 

Låsesmed i FOLLO

Bygg og Boligsikring As Sønsterudv.26, 1412 Sofiemyr T. 22 00 60 10 www.bbsikring.no

Flexi Lås og Gitter Kveldsrov. 4, 1407 Vinterbro t. 995 56 666 www.flexisikring.no

Follo Lås og Glass-sikring Jernbanev.2, 1400 Ski t. 64 87 69 70 / 901 99 590 www.follolas.no

Follo Sikkerhetsservice As Gneisv.4, 1914 Ytre Enebakk t. 64 92 66 50 www.follosikkerhet.no

Total Sikkerhet As Lillerudv.3, 1454 Fagerstrand t. 64 98 88 78 www.totalsikkerhet.as   

Proffpartner Security As Oslov. 717, 1914 Ytre Enebakk T. 08 911 www.ppsecurity.no

Mister Minit, Nøkler og annen service m.m  misterminit.no/index.php?page=main&h_id=102&s_id=204

____________________________

 

Stats