startsiden.no sol.no dinside.no  nav.no google.no gulesider.no  1881.no io.no maps.google.no  twitter.com  youtube.com  facebook.no  

nav.no  norge.no   lovdata.no    jurk.no   jussleksikon.no    jussbuss.no       regelhjelp.no     Kart  maps.google.no                                     Avtale-kontrakter for nedlastning dinside.no/25416/her-faar-du-gratis-kontrakter   Fri rettshjelp- info fri-rettshjelp.no  frirettshjelp.no    /   advokatenhjelperde.no    Skadeogrett   skadesiden.no  / jussportalen.no  jussbloggen.no                                                                            Gratis svar på juridisk spørsmål gratisadvokat.no  dinraadgiver.no    

 

                                               ADVOKATER – ADVOKATFIRMA

                      JURIDISK HJELP-/ADVOKATER BISTAND- ADVOKAT-KONTOR – RETTSHJELP/MEGLING

BUSKERUD   

Advokat i DRAMMEN

Advokat Lars Haugen as Øvre Frognerlia 7, 3402 Lier T. 95 18 25 28 www.rettshjelpen.no

Advokat Liv Vaagland Urdahl Vestsidev.9c, 3403 Lier T. 32 84 88 10

Advokatfirma Grande & Co As Kjellstadv.5, 3402 Lier T. 41 65 05 00 www.grandeco.no

Advokat Vidar Borgersen Bragernes Torg 1, 32 85 08 20 www.advokatene.org

Advokatfirmaet Engesbak Bragernes Torg 1, 3017 Drammen T. 22 40 06 40

Advokatfirmaet Hals As Nedre Strandg. 9, 3015 Drammen T. 47 77 66 99 advokatfirmaethals.no

Advokatfirmaet Husaas Tollbugata 15b, 3044 Drammen T. 93 04 58 89

Arbeidsrettsadvokatene Bragernes Torv 13, 1317 Drammen T. 48 12 27 40 arbeidsrettsadvokatene.no

Advokatfirma Garder Kruse Nedre Slottsg.13, Drammen T. 32 80 90 50 www.garderkruse.no  

Advokatfirma Lehn As Nedre Storg.8, 3015 Drammen T. 32 26 40 10 www.lehn.no

Advokatfirma Olafsen As Grev Wedels plass 2, 3016 Drammen T. 32 83 22 00 advokatolafsen.no

Advokatfirma Kildebo As Gerv Wedels plass 2, 3015 Drammen T. 32 83 22 00 www.advokatkildebo.no 

Advokat ingrid Krog Halvorsen Bragernes Torg 4, 3017 Drammen T. 32 83 07 68 krog-halvorsen.no

Advokat Erik Blaauw Evensen Dronningsgt.2, 3019 Drammen T. 32 86 02 00 www.adv-eeg.com

Advokat Øyvind Miller Engene 17, 3015 Drammen T. 32 32 82 80 www.advokatmiller.no

Advokat Irene Kildebo Grev Wedels plass 2, 3015 Drammen T. 32 83 22 00 www.advokatkildebo.no

Advokat Halvor Storemoen Nedre Storg.8, 3015 Drammen T. 32 26 40 14 www.storemoen.no

Advokat Kjetil Garder Nedre Storgt.13, 3015 Drammen T. 32 80 90 50 www.garder.biz 

Advokatene Vibeke Knudsen og B Johannessen Nedre Storg.13, Drammen T. 32 89 46 00 advokatvibekeknudsen.no

Advokatene Duesund, Shei & Broch Bragernes Torg 4b, Drammen T. 32 27 79 20 advokateneduesundogschei.no

Advokatene i sentrum  Nedre Storg.11b, 3015 Drammen T. 32 83 02 00  advokatene-i-sentrum.no

Advokatene i Børsgården Bragernes Torg 13, 3017 Drammen T. 32 27 62 20 advokatdrammen.no

Advokatene Fuglesang, Arvesen & Kiær Erik Børresens alle 9, 3015 Drammen T.32 21 35 50 lawfugl.no

Svensson Nøkleby Nedrec Storg.15-17, 3015 Drammen T. 32 25 55 00 www.svenssonnokleby.no

Drammensadvokatene  Nedre Torggt.18a,Drammen T. 32 23 51 00 drammensadvokatene.com

Fulford Pettersen 6 Co Advokatfirma Nedre Torggt.18a, 3015 Drammen T. 32 25 47 01 fpadvokat.no

Forenede Advokater Engene 15, 3015 Drammen T. 31 30 80 80 www.forenedeadvokater.no

Advokat i HURUM

Advokatene i Hurum Åsveien 9, 3475 Sætre T. 32 79 47 77 www.adv-hurum.no 

Advokat Schei As Plassen 22, 3475 Sætre T.91 37 82 26

Advokatfirmaet Luther Plassen 53, 3475 Sætre T. 40 49 62 95 www.advokatluther.no 

 

Advokat i EIKER

Mjøndalen

Eikeradvokatene Arbeidergata 35, 3050 Mjøndalen T. 32 87 82 00 www.eikeradvokatene.no

Advokat Ola S Ustad arbeidergt. 34 3050 Mjøndalen T. 32 98 88 10

HokksundAdvokatfirmaet Luther Plassen 53, 3475 Sætre T. 40 49 62 95 www.advokatluther.no

Advokatfirmaet Borgen & Borgen Vestre Nøsteg.21 3300 Hokksund T. 32 75 24 00

Vikersund

Advokat Knut Furre vikersundg.10, T. 32 78 76 77

Jevnaker

Advokatene Buttingsrud & Co  Storgata 7, 3520 Jevnaker T. 61 31 54 00 www.buttingsrud.no

Advokat Sigurd Lorentsen, Nerengveien, 3520 Jevnaker T. 61 31 00 36 www.advokatlorentsen.no

 

Advokat i HØNEFOSS

Advokatene Midtbø og Obstfelder As Fossveien 1, 3510 Hønefoss T. 32 12 16 88 www.moas.no 

Advokat Harald Heggen Brørby As Bloms gt. 3, 3510 Hønefoss T. 32 12 63 88

Advokat Willy Ruud Kartverksv.5, 3511 Hønefoss T. 32 12 10 85 www.advokatwillyruud.no

Advokatene Arnesen og Askilsrud Storg.2, 3510 Hønefoss T. 32 17 97 80

Advokatene Anni Braseth og Atle Roll-Matthiesen Storg.4, 3510 Hønefoss T. 32 12 10 53

Advokatfirmaet Bentzen Hvervenmov.49, 3511 Hønefoss T. 32 12 32 12 www.v-b.no/vi-tilbyr/advokat

Advokatfirmaet Bolstad As Storgata 4, 3510 Hønefoss T. 93 26 45 28  www.advbolstad.no

 

Advokat i KONGSBERG

Advokatene Fuglesang, Arvesen & Kiær Storgate 8, Kongsberg T. 32 21 35 50 www.lawfugl.no

Kongsberg Advokatkontor As storgata 13, 3611 Kongsberg T. 32 73 00 07

Advokat Arild Raaen Møllebakkv.4, 3611 Kongsberg T. 90 13 93 96 www.advokatraaen.no

Advokat Ole Håkon Ellingsen As Storata 13, 3611 Kongsberg T. 32 73 56 09

Advokatkontoret Engeseth As Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg T. 32 72 50 20 www.advok.no

Notodden

Lund & Co Advokatfirma Bj.Bjørnsosg.2, 3574 Notodden Tb. 35 02 00 29 www.lundco.no

Rett og Rimelig Advokat Elin Foolseraas Ole Bergsv.10, 3684 Notodden T. 993 05 070  www.rettogrimelig.no 

 

Hemsedal

 Advokat Njøsen As , 3560 Hemsedal T. 995 76 437 

Gol

 Advokat Bergersen, 3551 Gol T. 32 07 45 00  / 911 91 290   www.advokathallingdal.no

 Geilo 

 Advokatfirmaet Harris, Ustedalen, 3580 Geilo T. 32 09 03 26

Advokatfirmaet Kjell Weiss-Andersen Jr. Geilov.14, 3580 Geila T. 32 08 75 00

 Ål

Jurist-Rettshjelp As, Leveld, 3570 Ål T. 924 55 098

Stats