vegvesen.no    sol.no  dinside.no   google.no   gulesider.no  1881.no  io.no   maps.google.no   youtube.com   twitter.com facebook.no   

                                                                    BOMSTASJONER / SELSKAPER

 Bomstasjoner / Avgift  fjellinjen.no    autopass.no    /    ( vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=546166 )

 Nye bomringer / rushtidsavgifter     www.nrk.no/video/nye_bomringer_og_rushtidsavgifter/C5C00916CC5CA393/

www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Politikere-bor-ikke-fa-apne-veier-som-er-bygget-med-bompenger-7459714.html#.U7gGQU2KCUk 

Veivesen-info bompenger www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Bompenger

Trafikkflyt  trafikkflyt.no        Bil – trafikk info  otv.no         Kjøreværet   storm.no   www.yr.no   pent.no

 

Fotoboks – Oversikt  

dinside.no/802806/ny-type-fotoboks-paa-vei       bilinform.no/nyttige-verktoey/fotoboksene.html

Stats