forbrukerraadet.no vegvesen.no toll.no google.no  dinside.no gulesider.no maps.google.no 1881.no  youtube.com twitter.com facebook.no

      Oversikt Trafikkopplæring Trafikkskole, sjåførskole i TRONDHEIM / Trøndelag distrikter

Kjøreopplæring for førerkortet, trafikalt grunnkurs, glattkjøring,   mørkekjøring, landeveiskjøring,  teoriprøve,   førerprøve, oppkjøringskurs,  trafikkjøring, kjøreoppfriskningskurs, trafikkregler, førerprøve  førerkort klasse b, bil, mc, moped, traktor, henger i Trondheim Vikhammer Orkanger  Stjørdal  Verdal  Levanger Røros/ Trøndelag

Det er dyrt for de unge, også for andre å ta lappen, og det er penger å spare ved å øvelseskjøre med forelder/ foresatte eller andre, slik at eleven får mest mulig kjørepraksis, bil og trafikktilvenning, mellom timer med trafikkskole lærer, hvor antall timer ikke telles men framgang og læring.  Det er å anbefale trafikalt grunnkurs og øvelseskjøre allerede på et tidlig tidspunkt for å lære bil og trafikk tilvenning over tid samt lese teori  for å gjøre eleven best mulig trafikkvant / mestringsdyktig, som fersk billist i trafikken på egenhånd. Oversikt Trafikkopplæring trafikkskole, sjåførskole i TRONDHEIM, Sjørdal Verdal Steinkjer Levanger / Trøndelag nord-sør distrikter  trafikkstudenten.no   –  artikkel   aftenbladet.no/meninger/God-men-dyrkjoreopplaring-2021521.html

Kjøreopplæring  trafikkskolesentralen.no   trafikalt-grunnkurs-sentralen.no  atl.no  trafikkforum.no  prove.no  talappen.no   nettlappen.no

Førerkort-info, spørmål etc. Førerkort

Trafikkskole – kjøreskole i TRONDHEIM

Abes Trafikkskole Thoning Owesens g.28, 7044 Trondheim T. 73 91 76 70 abes-trafikkskole.no

Leangen Trafikkskole Thoning Owesens g. 35 A, 7044 Trondheim T. 73 91 66 55                                                           maps.google.no

Trondheim Trafikkskole Erling Skakkes g.3, 7013 Trondheim T. 73 52 46 62 trondheimtrafikkskole.no

Trafikksikker no Anders Estenstadsv.18, 7046 Trondheim  T. 73 90 24 24 trafikksikker.no

Nidaros Trafikkskole As Erling Skakkes g.40, 7012 Trondheim T. 73 92 98 00 nidarostrafikkskole.no

Byens Trafikkskole As Jarlev.8 C, 7041 Trondheim T. 73 51 37 30 byenstrafikkskole.com

Centrum Trafikkskole Prinsensg.21, 7013 Trondheim T. 73 52 17 15 centrumtrafikkskole.com

Gjevik Trafikkskole As Tempev.23, 7037 Trondheim T. 73 94 08 60 gjeviktrafikkskole.no

Hattrem Trafikkskole As Brøsetv.164, 7048 Trondheim T. 73 94 02 50 hattrem-trafikkskole.no

Heimdal Trafikkskole Industriv.7, 7080 Heimdal T.72 89 59 30 heimdaltrafikkskole.no

Kms Trafikkskole Bratsbergv.13, 7037 Trondheim, 73 95 73 80 / 414 31 869 kms-trafikkskole.no

Wright Trafikkskole Trondheim Elgseterg.6, 7030 Trondheim T. 73 52 00 50 wright.no

Wright Trafikkskole Tiller Østre Rosten 6, 7075 Tiller T. 72 90 00 50 wright.no                                                           maps.google.no

Trafikkskolen Bil og MC As Fossegrenda 24, 7038 Trondheim T. 47 25 60 95

Orkdal Trafikkskole As Franslykkja 7, 7300 Orkanger T. 480 21 601 orkdal-trafikkskole

Malvik Trafikkskole As Røros Kongshaugv.2, 7560 Vikhammer T. 73 97 83 00  malvik-trafikkskole.no

Oppdal Trafikkskole Inge Krokansv.11, 7340 Oppdal T. 72 42 19 50 oppdal+trafikkskole+ans/forside

 

Trafikkskole – kjøreskole i STJØRDAL

Salbergs og Bjørgs Trafikkskole Wergelandsv.12 7500 Stjørdal T. 74 82 01 02 forerkortet.no

Stjørdal-Meråker Trafikkskole Innherredsv.72, 7500 Stjørdal T. 74 82 19 30  ta-lappen.com

Høy Puls Kjøpmannsg.3, 7500 Stjørdal T. 74 80 63 13 hoypuls.no

Trafikkskole – kjøreskole i VERDAL

Verdal Trafikkskole Lektor Musums g.3, 7650 Verdal T. 74 07 72 70 verdal-trafikkskole.no

Dulles no Verdal Nordg.15, Verdal T. 74 07 72 77 dulles.no

Håvard Gomo Leklemsv.53, Verdal T. 944 39 576

Øra Trafikkskole Stiklestad alle 1,Verdal T. 975 14 300                                                                                                maps.google.no

Trafikkskole – kjøreskole i LEVANGER

Centum Trafikkskole Sjøg.2 B, Levanger T. 74 08 10 03 centrumtrafikkskole.no

Eggen Trafikkskole As Kirkeg.76,  Levanger T. 74 08 20 10 eggen-trafikkskole.no

Dulles no  Moan, Levanger  T. 740 58 661 dulles.no

Bamses Trafikkskole Moafjæra 1, 7606 Levanger T. 46 80 22 22 / 900 46 953trafikkskole+as/forside

NAMSOS Autoforum Trafikkskole Verftsg.16, 7800 Namsos T. 74 21 47 00 trafikkskole+as/forside

Trafikkskole – kjøreskole i STEINKJER

Bobbos Biler Trafikkskole Ølveg.18, 7715 Steinkjer T. 45 48 18 20 bobbosbiler.no

Din og Min Trafikkskole Ølveg.26, 7715 Steinkjer T. 958 65 336

Trafikksenteret As Guldbergaunet 40, 7716 Steinkjer T. 934 62 000 gulebiler.no

Bamses Trafikkskole Svedjanv.1A, 7716 Steinkjer T. 46 80 22 22 steinkjer+as/forside

Steinkjer Trafikkopplæring As Svedjanv. 1A, 7716 Steinkjer T. 74 16 68 30   stop.as

Trafikkskole – kjøreskole  sør-trøndelag

Røros Aut Trafikkskole Sundv.10, 7374 Røros T. 72 41 12 64                                                                                             maps.google.no

Malvik Trafikkskole As Røros Kongshaugv.2, 7560 Vikhammer T. 73 97 83 00  malvik-trafikkskole.no

Heidi Resell Fagerlia 1 Bjørnli, 7332 Løkken Verk T. 951 88 216

Deh Trafikkkonsult Fagerlia1, 7332 Løkken Verk T. 991 04 229

Oppdal Trafikkskole Inge Krokanns v.3, Oppdal T. 72 42 19 50 oppdal+trafikkskole+ans/forside

________________________________________________________

Trafikkskole – kjøreskole trafikkopplæring Trondheim førerkort bil MC moped trafikalt grunnkurs førerprøve sjåførskole  trafikkskole Trondheim – Trafikkskole førerprøve teori kurs  trafikalt grunnkurs Trondheim førerkort klasse b sjåførskole  kjøreskole trafikkskole trondheim sjøførskole førerkort førerprøve i Trondheim  kjøreskole Trondheim trafikkopplæring  kjørelærer trafikkskole kjøretime sjåførlærer Trondheim trafikkskole Heimdal  trafikkskole Tiller  trafikkskole sjåførskole Lade trafikalt grunnkurs  Trondheim trafikkskole kjøreskole trafikalt grunnkors trafikkskole Vikhammer trafikkopplæring trafikalt grunnkurs i Trondheim kjøreskole Orkanger  kjørelærer førerprøve førerkort kjøreskole Leangen trafikkskole Trondheim sjåførskole kjøretime vikhammer trafikkskole   sjåførskole  førerkort i Stjørdal trafikkskole kjøreskole kjøretime lære å kjøre bil  sertifikat førerkort  trafikkopplæring Verdal trafikkskole sjåførskole trafikkopplæring Tiller trafikkskole kjørelærer trafikkskole Oppdal  trafikkskole Stjørdal Meråker trafikkskole kjøreskole Verdal trafikkskole trafikkopplæring sjåførskole Trondheim kjøreskole Levanger trafikkskole fossegrenda trafikkopplæring Verdal  trafikkskole kjøreskole trafikkskole sjåførskole førerkort førerprøve Verdal trafikkskole Steinkjer sjåførskole Levanger trafikkskole førerkort bil sertifikat førerprøve centrum trafikkskole sjåførskole  levanger trafikkskole sjåførskole kjøreskole trafikkopplæring i Tronndheim Løkken verk  trafikkskole Røros kjøreskole Levanger  trafikkskole Løkken Verk trafikkskole kjøreskole sjåførskole kjøretime kjørelærer  Steinkjer  trafikkskole  trafikkopplæring sør-trøndelag trafikkskole Røros  trafikkopplæring sjåførskole kjøreskole  trafikkskole kjøreskole i Verdal trafikkskole trafikalt grunnkurs trafikkskoler Trondheim trafikkopplæring

____________________________________________________________

 

Stats