forbrukerraadet.no vegvesen.no toll.no google.no  dinside.no gulesider.no maps.google.no 1881.no  youtube.com twitter.com facebook.no

TRAFIKK-SKOLER / SJÅFØR-SKOLER I – MØRE OG ROMSDAL  – byer /distrikter

Kjøreopplæring for førerkortet, trafikalt grunnkurs, glattkjøring,   mørkekjøring, landeveiskjøring,  teoriprøve,   førerprøve, oppkjøringskurs,  trafikkjøring, kjøreoppfriskningskurs, trafikkregler, førerprøve  førerkort klasse b, bil, mc, moped i Ålesund Molde Kristiansund Volda Måløy Ulsteinsvik Brattvåg Åndalsnes

Det er dyrt for de unge, også for andre å ta lappen, og det er penger å spare ved å øvelseskjøre med forelder/ foresatte eller andre, slik at eleven får mest mulig kjørepraksis, bil og trafikktilvenning, mellom timer med trafikkskole lærer, hvor antall timer ikke telles men framgang og læring.  Det er å anbefale trafikalt grunnkurs og øvelseskjøre allerede på et tidlig tidspunkt for å lære bil og trafikk tilvenning over tid samt lese teori for å gjøre eleven best mulig trafikkvant / mestringsdyktig, som fersk bilist i trafikken på egenhånd. Oversikt trafikkskoler, kjøreskoler, sjåførskoler trafikkopplæring i Møre og Romsdal trafikkskoler trafikkstudenten.no   –   .no/meninger/God-men-d  aftenbladetyrkjoreopplaring-2021521.html   Kjøreopplæring  trafikkskolesentralen.no   trafikalt-grunnkurs-sentralen.no  atl.no  trafikkforum.no  prove.no  talappen.no   nettlappen.no

Førerkort-info, spørmål etc. Førerkort vegvesen.no Trafikalt grunnkurs trafikalt-grunnkurs-sentralen.no

Oversikt -trafikkopplæring trafikkskole kjøreskole i Alesund Molde Kristiansund Volda Ørsta Måløy Ulsteinsvik Brattvåg Åndalsnes

trafikkskole / sjåførskole i ÅLESUND

Mini Trafikkskole As Blomsterv.19, 6017 Ålesund T. 91 74 09 31 minitrafikkskole.no

Trafikkskole 1 Ålesund Langelandsv.33, 6010 Ålesund T. 458 30 225  trafikkskole-1.no

Skårbrevik Aut. Trafikkskole As  Moa, Brevikv.7, Ålesund T. 70 14 58 00 skarbrevik.no                                            maps.google.no

Skårbrevik Aut. Trafikkskole As Kirkeg.4, 6004 Ålesund T. 70 12 60 83 skarbrevik.no

Norvest Trafikkskole Blomsterv.17 B, 6017 Ålesund T. 93 06 40 64 norvest.no

Rogne Aut. Trafikkskule As Storevågen 73, 6020 Ålesund T. 70 15 85 60 rogne.no

Automobil Trafikkskole Bilndheimsv.115, 6012 Ålesund T. 905 22 055

Trafikkskole 1 Langelandsv.33, 6010 Ålesund T.41 69 39 36 trafikkskole-1.no

Tryggestad Trafikkskole Homla, 6020 Ålesund T. 414 23 669

Sol Trafikkskule As Brattholmneset 41, 6270 Brattvåg T. 92 66 51 19  solaut.no

trafikkskole / sjåførskole i MOLDE

Team Trafikkskole Strandg.10, 6415 Molde T. 71 25 63 69 teammolde.no

Romsdal Trafikkskole Frænav.105 B, 6416 Molde T. 990 30 295

Sentrum Kjøreskole As Birger Hatlebakks v.1-3, Molde T. 71 27 40 20 sentrumkjoreskole.no

Espen Wicken Bistand Langmyrv.68, 6415 Molde T. 993 21 729

Falk Trafikkskole Birger Hatlebakks v.1-3, Molde T. 472 54 854

ABC Aut. Kjøreskole As Romsdalsg.3, 6415 Molde T. 71 25 30 15 abc.mr.no

ABC Aut. Bil-MC Opplæring Svein Åge Johansen Romsdalsg.14, 6415 Molde T. 71 21 61 88                                         maps.google.no

Molde Aut. Trafikkskole As Fannestransv.49 B, 6415 Molde T. 71 25 45 87 trafikkskole+as/forside

Uglestad Bergmov.28, 6419, Mol T. 912 45 036

Odd Magne Tjelde Brynnv.3, 6512 Kristiar T. 71 67 59 46

Berg Kjøreskole Ranesv.43, 6456 Skåla T. 71 24 05 91

                                                                                                                      

trafikkskole /sjåførskole i KRISTIANSUND

ABC Trafikkskole politimester Bendixens g.18, Kristiansund T. 71 67 96 10 abctrafikkskole.no

Aktiv Trafikkskole Wilhelm Dalls v.40, 6511 Kristiansund T. 71 67 34 00

Alfa Trafikkskole Dr. Werrings g.3, 6509 Kristiansund T. 71 67 44 44 alfa-trafikkskole.no

City Trafikkskole Konsul Knudtzons g.1, Kristiansund T. 71 67 34 07 www.city.no

Halaas Trafikkskole President Christies g. 4,6509 Kristiansund T. 71 56 60 00 halsaasts.no

Suki As Langv.111, 6514 Kristiansund T. 996 94 848

 

trafikkskole / sjåførskole i VOLDA

Rotevatn Aut. Trafikkskole Snippa 3, 6100 Volda T. 70 07 95 00 rotevatntrafikkskole.no

Aarseth Trafikkskule Snippa 2, 6100 Volda T. 70 07 90 10 / 913 49 911                                                                             maps.google.no

Åm Trafikkskkule Furene 29, 6100 Volda T. 70 07 44 30

Hans Ivar Langvatn Seljebakken 13, 6100 Volda T. 918 52 575

Langvatn Trafikkskule Rådhusg.3,6100 Volda T. 918 52 575 www.langvatntrafikkskule.no

Alf Johansen Bøgardsv.18, 6100 Volda T. 70 07 77 35  /  970 76 000

                                                                                                                               

trafikkskole / sjåførskole i ØRSTA

Bondhus Tskolerafikkskule Ivar Aaseng.4, 6150 Ørsta T. 70 06 82 82 bondhustrafikkskule.no

Moe Trafikkskule Anne Lise Masdal Holmeg.12, 6150 Ørsta T. 70 06 63 93 moetrafikkskule.no

Ryste Aut. Trafikkskule Holmeg.12, 6150 Ørsta T. 70 06 63 93

trafikkskole / sjåførskole

Trafikkskole T-1 Bjørndalv.11, Ulsateinsvik T.41 69 39 36 www.t-1.no

Sol Trafikkskule Brattholmneset 41, 6270 Brattvåg. T. 469 82 905  solaut.no

Åndalsnes, Sentrum Trafikkskole Kongensg.16, 6300 Brønnsletten T. 71 22 12 77                                                          maps.google.no

Romsdal Trafikkskole As Havneg.13, 6300 Åndalsnes, Rauma, T. 99 03 02 95

Team Aut Trafikkskole Måløy Stormarked 6718 Deknepollen T. 57 85 10 35 teamtrafikk.no

Bjørlo Trafikkskole 6771, Nordfjordeid T. 900 38 000 forerkort.no

____________________________________________________________

Førerkort-info, spørmål etc. Førerkort   vegvesen.no  Trafikalt grunnkurs trafikalt-grunnkurs-sentralen.no

Trafikkskole – kjøreskole trafikkopplæring Møre og Romsdal førerkort bil MC moped trafikalt grunnkurs førerprøve sjåførskole Ålesund Trafikkskole Molde trafikkskole Kristiansund trafikkskole Trafikkskole Ålesund Trafikkskole førerprøve teori kurs  trafikalt grunnkurs Ålesund trafikkskole førerkort klasse b sjåførskole  ålesund trafikkskole  kjøreskole trafikkskole Ålesund sjøførskole førerkort førerprøve i Ålesund Trafikkskole kjøreskole  trafikkopplæring Molde  kjørelærer trafikkskole kjøretime sjåførlærer kjøreskole molde trafikkskole trafikkopplæring  trafikkskole sjåførskole trafikkskole sjåførskole Molde trafikalt grunnkurs Molde trafikkskole kjøreskole trafikkskole i molde  trafikkopplæring kjøreskole Sunnmøre kjørelærer førerprøve førerkort kjøreskole Kristiansund trafikkskole sjåførskole kjøretime  trafikkskole i Kristiansund sjåførskole  førerkort Molde trafikkskole kjøreskole kjøretime trafikkopplæring Ålesund trafikkskole molde sjåførskole Horten trafikkopplæring Ålesund trafikkskole  kjørelærer trafikkskole kristiansund trafikkopplæring trafikkskole sjåførskole molde  trafikkskole  kjøreskole trafikkskole ålesund trafikkopplæring sjåførskole  kjøreskole nordmøre trafikkskole kristiansund trafikkopplæring trafikkskole kjøreskole i Molde trafikkskole sjåførskole Møre og Romsdal trafikkskole Volda sjåførskole  trafikkskole  førerprøve volda kjøreskole trafikkopplæring møre og romsdal trafikkskole sjåførskole ålesund trafikkskole  kjøreskole trafikkopplæring trafikkskole Molde kjøreskole  trafikkskole kjøreskole trafikkskole kristiansund kjøreskole sjåførskole  kjøretime molde kjørelærer Volda  trafikkskole trafikkopplæring volda trafikkskole  kjøreskole i Volda trafikkskole Ulsteinsvik trafikkopplæring volda sjåførskole kjøreskole Ørstad trafikkskole ørstad trafikkopplæring Trafikkskole kjøreskole i Ørstad trafikkskole Trafikksenter trafikkopplæring Åndalsnes  trafikkskole sjåførskole trafikksenter Brattvåg  trafikkskole Måløy kjøreskole sjåførskole trafikkskole Nordfjordeid  sjåførskole trafikkopplæring i Ålesund

______________________________________________________________

Stats