startsiden.no sol.no dinside.no  google.no  gulesider.no  1881.no io.no  norge.no  maps.google.no youtube.com  twitter.com facebook.no

                                        Snekker/ håndverker – Byggefirma

SNEKKER /TØMRER-BYGGFIRMA – HÅNDVERKER- REHAB.-VEDLIKEHOLD/ NYBYGG – TRONDHEIM / TRØNDELAG

 

Snekker-firma / tømrer/ bygg-tjenester i Trondheim /Sør-Trøndelag – Distrikter  

Snekker-byggefirma i Trondheim

Alfa Bygg As Lindesg.5, 7052 Trondheim T. 920 52 325

Nor-Hus As Innherradsv.103, 7043 Trondheim T. 73 80 01 90 www.norhus.no

Mesterhus Gylden Løvesg. 29, 7014 Trondheim T. 91 15 62 15 www.mesterhus.no

Andestad Rehab Tamburhaugen 2, 7029 Trondheim T. 976 10 223

Bekken Bygg As Haakon V11`s g.13b, 7041 Trondheim T. 406 03 777 www.bekkenbygg.no

Basis Bygg As Håaakon V11`s g. 13b, 7041 Trondheim T. 73 90 20 90 www.basisbygg.no

Etto Bygg As Kjøpmannsg.51, 7011 Trondheim T. 73 51 86 00 www.ettobygg.no

Kronebygg As Tempev.21, 7037 Trondheim T. 94 48 55 54 www.kronebygg.no

Brechan Bygg og Snekkerservice As Persaunv.15, 7045 Trondheim T. 901 90 627

Byåsen Snekkerservice As Fossegrenda 30b, 7038 Trondheim T. 41 64 10 26 www.dittførstevalg.com

Einar Rønning Montør & Snekkerservice Øvre Bakkelandet 18, 7013 Trondheim T. 73 58 77 57

Ketil Montering Ketil Paulsen Othilienborgtunet 7, 7033 Trondheim T. 909 15 434

As Byggservice Fossgrenda 3, 7038 Trondheim T. 73 60 60 70 www.asbyggservice.no

Storvik Snekkerservice Ole Rølvaagsv.4c, 702 Trondheim T. 918 89 102

Øverlands Snekkerservice Kyvannsv.17, 7025 Trondheim T. 91 70 66 11 www.overlands.no

Fredrik Fagerli Snekkerservice Skavlansv.26, 7022 Trondheim T. 415 02 190

Tres Bygg As Vådanvegen 8, 7024 Trondheim T. 48 04 14 06 www.tresbygg.no

Molle Larsson Snickare Skårgangen 3c, 7029 Trondheim T. 917 88 530

Snekker Larsen Nordslettv.331, 7038 Trondheim T. 934 11 600

Håndverkstjenester Trondheim As Neptunv.9, 7036 Trondheim T. 930 04 262

Bad & Våtrom As Innherradsv.86, 7042 Trondheim T. 472 89 291 www.bad-vaatrom.no

Tømrer Runar A Fjorden Øvre Tvereggen 84, 7037 Trondheim T. 977 34 773

Nidarvoll Byggservice As Hornebergv.7a, Trondheim T. 932 10 846 www.nidarvollbyggservice.no

HS Bygg & Rehabilitering Hallfred Høyemsv.40, 7047 Trondheim T. 93 22 37 79

Bulls As Falkenborgv.35b, 7044 Trondheim T. 73 80 12 80 www.bulls.as

Byggmester Steinar Halvorsen As Schiøtzv.14, 7020 Trondheim T. 952 99 791

Byggmester Herman Frost As Hoemshøgda 34, 023 Trondheim T. 410 88 500 www.byggmesterfrost.no

Byggmester Terje Gran As, 7430 Trondheim T. 926 38 280

Byggmester Hofstad As Tempev.41, 7037 Trondheim T. 73 20 33 72 www.byggmesterhofstad.no

Byggmester Th Kolstad Blåklokkev.37a, 7050 Trondheim T. 73 93 80 81

Byggmester Arvid Tidemann Bøckmansv.70b, 7022 Trondheim T. 926 15 815 www.byggmester-tidemann.no

Byggmester Adsen As Lianv.144, 7025 Trondheim T. 902 31 017

Byggmester Frank Føll As Byåsv.186, 7022 Trondheim T. 72 56 11 17

Byggmester Sag-Klyv As Selsbakklia 1, 7027 Trondheim T. 46 42 55 47

Byggmester Knudsen As Tungav.38, 7440 Trondheim T. 73 94 00 00 www.byggmesterk.no

Byggmester Espen Aune As Gamle Jonsvannsv.107, 7048 Trondheim T. 73 91 55 63

Byggmester Ole Norvik Velmester Krohgsg. 17, 7052 Trondheim T. 915 47 156

GL 3Bygg As Nordslettv.329, 7018 Trondheim T. 92 29 89 00 www.3bygg.com

Byggfirma  Postholm & Nordløkken As Nermarka 9, 7047 Trondheim T. 934 06 84

Bytt Vindu As Johnny Peviksv.29, Trondheim T. 488 89 222

EU Bygg No Søndre g.19, 7010 Trondheim T. 91 32 08 98 www.eubygg.no

Nordic Bygg As Øvre Stavset v.2, 7026 Trondheim T. 93 42 60 06

Nidarvoll Byggservice As Hornebergv.7a, 7038 Trondheim T. 932 10 846

TresbyggAs Vådnev.8, 7024 Trondheim T. 40 04 14 06 www.tresbygg.no

Tømrer Runar A Fjorden Øvre Tvereggen 84, 7037 Trondheim T. 977 34 773

Møllenberg Byggmesterforretning As Gylden Løvesg.29. 7014 Trondheim T. 911 07 835 www.mollenberg-bygg.com

Hoseth Bygg Thrond Nergaardsv.6, 7044 Trondheim T. 90 54 38 46 www.hosethbygg.no

Trondheim, distrikter sørover

Snekker / tømrer i Ranheim

Fagsnekker`n Robert Hilstad Eventyrv.56, 7056 Ranheim T. 922 67 558

Tømmermester Arnstein Sørgård As Markaplassen 99, 7054 Ranheim T. 73 50 42 70

Tradisjonsbygg Trondheim As Grilstadv.4, 7053 Ranheim T. 415 55 592 www.tradisjonsbygg-trondheim.no

Snekker Walter Ranheimsv.258, 7054 Ranheim T. 73 57 44 20

Viking Bygg As Viklevfaret 12, 7054 Ranheim T. 95 10 94 53 www.vikingbygg.com

 

Byggmester Alfred Raudberget As Nyheimsv.12, 7058 Jakobsli T. 915 13 588

Byggmester Frode Eriksen Furuv.1a, 7058 Jakobsli T. 988 87 997

Jacobsen Snekkerservice As, 7070, Bosberg T. 72 59 19 01 www.jacobsensnekkerservice-as.no

Snekkermester Per Haugnes As Marin Haugensv.1, 7070 Bosberg T. 913 38 380

Norbygg As Bråmyra 31, 7074 Spongdal T. 92 21 51 42 www.hibahus.no

T Haugen Byggservice Alf Godagersv.20, 7081 Sjetnemarka T. 958 43 453

Børøsund As Alf Godagersv.44b, 7081 Sjetnemarka T. 93 41 97 41

Snekkermester Per Indergård As Kammen 15, 7083 Leinstrand T. 72 84 66 12 www.indergaard.no

Tømrer Ingvar Borten Moe As Skjefstad Vestre, 7083 Leinstrand T. 995 34 391

Snekker / Tømrer på Heimdal

Ing. T. Hagen As Vestre Rosten 73, 7072 Heimdal T. 72 89 71 00 www.sparhus.no

Rune Rapphaug Montørservice Holtv.7b, 7088 Heimdal T. 971 97 500

Sletvold Tømring og Montering Johan Tillersv.11a, 7072 Heimdal T. 996 42 049

Snekker Bjørn Riber As Ladehammerv.25b, 7080 Heimdal T. 971 89 773

Nordbohus – Heimdal Sag As Industriv.1, 7080 Heimdal T. 72 89 98 00 www.heimdal-sag.no

Tømrer og Forskalingsservice As Heimdalsv 22b, 7080 Heimdal T. 971 07 547

Tømrerfirma Arve Lund Jarv 69, 7072 Heimdal T. 93 85 08 26

Din Glade Snekker As Perslia 47a, 7088 Heimdal T. 73 18 70 10

K Øye Snekkerservice Lerkev.5, 7072 Heimdal T. 951 12 113

Bygg og Snekkermester Gunnar Rinnan As Skarsleite 1a, 7089 Heimdal T. 72 58 03 70

Byggmester Kjell Hagen As Sandmov.101, 7972 Heimdal T. 905 18 117    

Byggmester Geir O Furnes As Industriv.39f, 7080 Heimdal T. 928 86 140 www.byggmester-furnes.no

Olsen Bygg og Rehabilitering As Oppsynsmann Eggensv.5, 7072 Heimdal T. 416 15 571 www.olsenbygg.no

 

Bekkvik Bygg og Entreprenør As Øvre Flatåsveg 6b, 7079 Flatåsen T. 72 55 21 77 www.bekkvikbygg.no

Byggmester Bugge As Øvre Flatås v.16, 7079 Flatåsen T. 928 19 100 www.byggmesterbugge.com

Byggmester Indergård og Nypan As Kongev.37, 7082 Knattern T. 928 09 840 www.indergaard-nypan.no

Tømrer Arild Ross Movollen 9f, 7092 Tiller T. 72 88 90 33

Braa & Søvåg Bygg As Tillerbruv.76, 7092 Tiller T. 72 89 45 40 www.braasorvaag.no

Sundt Bygg As Nordre Husebytun 13, 7097 Saupstad T. 92 26 55 55 www.sundtbygg.no

 

SNEKKER-TØMRER-BYGGTJENESTER, SØR-TRØNDELAG DISTRIKTER

 

Fagsnekker`n Robert Hilstad As Eventyrv.56, 7056 Ranheim T. 92 2675 58

Byggmester Alfred Raudberget As Nyheimsv.12, 7058 Jakobsli T. 915 13 588

Jacobsen Snekkerservice As, 7070 Bosberg T. 72 59 19 01 www.jacobsensnekkerservice-as.no

Snekkermester Per Haugnes As Martin Haugensv.1, 7070 Bosberg T. 913 38 380

Bekkvik Bygg og Entrepnenør As Øvre Flatåsv.6b, 7079 Flatåsen T. 72 55 21 77 www.bekkvikbygg.no

Snekkermester Per Indergård As, Kammen 15, 7083 Leinstrand T. 72 84 66 12

Tømrermester Einar Lyshaug As Kuben Kjøpesenter, 7100 Rissa T. 73 85 22 98

Fosensnekkeren Da, 7100 Rissa, T. 932 00 535

Dyrendahl Bygg As, 7100 Rissa T. 915 39 530 www.dyrendahlbygg.no

Sand Bygg As Rådhusv.21, 7100 Rissa T. 73 85 46 30

Helge Johansen Snekkerservice Skardekra 2, 7160 Bjugn T. 72 52 84 61

Byggmester Bjørn M Lund, Stallvik, Berg 7160 Bjugn T. 72 52 81 10

Åbygg As, Øvre Årnes, 7170 Åfjord T. 72 53 14 90 www.aabygg.no

Odd-Petter Hosen As, 7178 Stokkøy T. 72 53 41 121 www.hosen.no

Øverdal og Bye Byggservice As, Roan, 7194 Brandsfjord T. 72 53 78 30 www.overdalogbye.net

Trepro As, 7212 Korsvegen T. 93 02 93 83 www.trepro.com

H-Bygg As, 7212 Korsvegen T. 72 87 98 85 www.hbygg.no

TrePro As, 7212 Korsvegen T. 930 29 383 www.trepro.com

ABC-Bygg As, 7224 Melhus T. 906 91 913

Kvål Byggservice As, 7228 Kvål T. 72 85 21 75

Lundamo Byggservice As, Sveli, 7232 Lundamo T. 72 85 66 65 www.lundamobyggservice.no

R Samdal Snekkeri Roger Samdal Svingen 3, 7232 Lundamo T. 91 33 08 64

Småøyen Bygg As, 7232 Lundamo T. 995 01 959

Fillan Snekkerverksted Kolbjørn Bekkvik, Fillan, 7240 Hitra T. 72 44 13 14 www.bekkvik.no

Byggteam Hitra As, 7240 Hitra T. 72 44 13 61

Kystbygg Hitra As, 7247 Hestvika T. 72 44 55 06

Hitra Hytteservice Tommy Wassæther, 7250 Melandsjø T. 994 47 541

Børset & Bjerkset Entreprenør As, 7290 Støren T. 72 43 02 20 www.bb-entreprenor.no

Wolden & Haugen Bygg As Holtet 12, 7290 Støren T. 72 43 14 65

Hovin Bygg As, Preststigen, 7290 Støren T. 41 74 19 05

Hovin Bygg As, Prestteigen, 7290 Støren T. 469 59 568 www.hovin-bygg.no

E Grytvik Snekkerservice As, 7263 Hamarvik T. 97 04 22 39

ORKANGER

Rønning3 Og Hus Skogveien 10,7300 Orkanger T. 97 59 01 06

VIBO Entreprenør As Avd Orkdal Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger T. 72 46 67 50 www.kvatro.as

Byggmester Pål Ove Selvnes Dammanv.8, 7300 Orkanger T. 72 48 25 92

Agdenes Bygg & Montasje As 7318 Agdenes T. 45 47 97 11 www.agdenesbm.no

Odd Erik Dalsegg Langenlia 2, 7332 Løkken Verk T. 950 45 330

Frank Skjeltorp Jordhusmoen 2, 7332 Løkken Verk T. 72 49 92 11

OPPDAL

Oppdal Bygg As, Byggeriet, Industrivegen N., 7340 Oppdal T. 72 40 02 60 www.oppdalbygg.no

Byggmester Egil Toftaker Rådytv.4, 7340 Oppdal T. 901 79 270

Hagen Bygg As Gamle Kongevei, 7340 Oppdal T. 911 56 118 www.hagenbygg.no

Karols Snekker Service Karol Wyszynski, Bregnev. 2c, 7340 Oppdal T. 988 22 874

Hagenbygg As Gamle Kongevei, 7340 Oppdal T. 911 56 118 www.hagenbygg.no

Tømrer og Snekker Lepkowski Finnmyrv.42b, 7350 Buvika T. 463 67 141

Dafro As, Solheim, 7353 Børsa T. 95 17 5 34 www.dafro.no

Snekker Thomas Føll Fjellhaugv.26, 7353 Børsa T. 470 24 484

Rune Lilleby Håndverkstjenester, Kleivan 2, 7354 Viggja T. 41 28 30 38

Rune Lilleby Håndverktjenester Kleiven 20, 7354 Viggja T. 41 28 30 38

RØROS

Tømmermester A Borgos Pliktfogv.12, 7374 Røros T. 95 82 03 27 www.aborgos.no

Tømmermester Joar Ryttervoll As Oslov.20, 7374 Røros T. 72 40 92 90

Tømmermester Arnfinn Sorken As Sollihagaen 17, 7374 Røros T. 977 10 586 www.sorken.no

Rune Sorken, Valset, 7374 Røros T. 90 98 14 70

Kosberg Bygg As Hjulmakerv.10, 7374 Røros T. 73 10 30 85 www.kosbergbygg.no

Johan Kjellmark As Sundv.100, 7374 Røros T. 73 10 30 99 www.kjellmark.no

AJ Sandnes Bygg As Oslov.14, 7374 Røros T. 72 41 25 40 www.mesterhus.no

 

Børø Byggservice As, 7387 Singsås T. 90 73 00 25

Sande Hytter og Hus As Posrmyrv.15, 7391 Rennebu T. 95 09 34 00 www.sande-hytter.no

Joramo & Tørset Bygg As, Ulsberg, 7398 Rennebu T. 482 12 667 www.jt-bygg.no 

 

________________________________________________________________________________

 

 

SNEKKER/TØMRER-BYGGTJENESTER, NORD-TRØNDELAG DISTRIKTER

Snekker-service / tømrer i Stjørdal

Byggmester Arne Skotnes As Aunetbakken 2, 7500 Stjørdal T. 45 24 28 00

Stjørdal Tømrerservice As, Hoven, 7500 Stjørdal T. 74 83 76 99

Brødrene Hofstad As Kirkev.24, 7500 Stjørdal T. 400 02 878 www.brodrenehofstad.no

Skotnes Bygg As Salbergv.3, 7500 Stjørdal T. 74 82 55 14 / 922 56 020

Byggmester Magnar Paulsen As, Vassbygda, 7500 Stjørdal T. 74 82 53 23

Primahus Entreprenør As Sutterøyg.11, 7500 Stjørdal T. 74 82 93 30

Hegra Bygg As, Korstad, 7500 Stjørdal T. 91 78 80 51 www.hegrabygg.no

Valstad Entreprenør As Dansarberget 2, 7510 Skatval T. 92 21 57 49 www.valstad.as

ARB Snekkering As Stasjonsveien, 7520 Hegra T. 90 18 20 91

Byggmester Iver R Gresseth As, Gresli, 7520 Hegra T. 74 80 51 66 www.gresseth.no 

Snekker / tømrer på Meråker

Meråker Byggservice Knut Johan Weiseth, 7530 Meråker T. 74 81 22 80 /  976 94 781

Einar J Karlsen, 7530 Meråker T. 948 36 943

Hans Otto Blæstervold, 7530 Meråker T. 90 87 43 13

Norsk Kjøkken Og Interiørmontasje As, 7530 Meråker T. 930 29 449

Stordalssaga As, Stordalen, 7530 Meråker T. 74 81 35 50

Kompletbygg As, 7530 Meråker T. 45 47 83 55

Skorstad Bygg As, 7540 Klæbu T. 72 83 05 01 www.skorstadbygg.no 

Snekker / tømrer på Vikhamar

Bernt Winther Snekkerservice Rønningsv.17, 7560 Vikhamar T. 73 20 33 60

AB Snekker Andersen As Markabygdv.795, 7560 Vikhamar T. 416 96 982

Byggmester Rune Sørdal Trompetv.26, 7560 Vikhamar T. 932 61 800

Snekker Per Bykvist Aune Åslyv.10, 7562 Hundhamaren T. 917 93 132

Christer Husabø Byggservice Olav Magnussons vei 26, 7562 Hundhamaren T. 926 06 411

Byggmester Støkkan & Co As Lillesjøv.6, 7562 Hundhamaren T. 922 16 898 www.byggmesterstokkan.no

Byggmester Meisler As Sjølystv.65, 7562 Hundhamaren T. 400 01 721

Bogstad Montasje As, Bostad, 7580 Selbu T. 97 87 92 22 www.bogstadmontasje.net

Selboe Bygg As.7580 Selbu T. 995 27 015 www.norgeshus.no

Bogstad Montasje As, Bogstad, 7580 Selbu T. 97 87 92 22 www.bogstadmontasje.net

Snekker Holm, Fossjaret, 7584 Selbustrand T. 952 62 340

Eggen og Holden Bygg, 7590 Tydal T. 90 17 27 69

Snekker og Flisleggerservice Karsten Rockrohr, Gressli, 7590 Tydal T. 926 45 870   

Snekker-firma / tømrer i Levanger

Levanger Bygg As, Hegle, 7600 Levanger T. 91 78 27 11 www.levangerbygg.no

Heia Og Skjerve Bygg As Kirkeg.75c, 7600 Levanger T. 74 05 69 08

Trøndelag Bygg & Håndverk As Sjøg.3 BambegBrygga, 7600 Levanger T. 92 85 02 60

Tore Evald Hokstad Bergtunhalsan, 7600 Levanger T. 90 94 65 93

Innherred Bygg Okkenhaugv.2, 7600 Levanger T. 74 08 52 50 www.innherradbygg.no

Byggmester Faanes As Høgberget 20, 7600 Levanger T. 74 09 86 67

Nordbakk Bygg Skolev.5, 7600 Levanger T. 92 28 07 85 www.nordbakkbygg.no

Berg Byggtjenester As Tyttebærv.11, 7600 Levanger T. 91 15 24 85 www.bergbyggtjenester.no

Kjølen og Nydal Bygg As, Reemyra, 7620 Skogn T. 71 40 47 15

Holberg Bygg As, Roglan, 7620 Skogn T. 74 08 93 10

Kjell Sporlid Byggservice As Elgv.73, 7620 Skogn T. 93 01 32 49

Finnesbygg As, 7620 Skogn T. 74 08 40 82

Karlsen Tre og Mur As, 7629 Ytterøy T. 74 08 98 17

Frosta Byggservice As, Romstad, 7633 Frosta T. 97 52 23 85

Thor Johnsen Bygg As, Skaret, 7633 Frosta T. 74 80 75 74

Lein-Nilssen As, 7633 Frosta T. 91 59 65 03

Vedlikehold Og Restaurering Service, 7633, Frosta T. 41 18 39 64

Snekker-firma / tømrer i Verdal

Bakkan Bygg As Karl Johansv.6, 7650 Verdal T. 90 84 06 47 www.bakkanbygg.no

Hroar Hallem Sørberget 10, 7650 Verdal T. 97 77 52 54

Roar Bjartnes, Færbyvegen, 7650 Verdal T. 74 07 93 98

Byggmester Grande As Neptunv.1, 7650 Verdal T. 41 66 66 00 www.byggmester-grande.no

Øra-Bygg As Kjærhaugv.4a, 7650 Verdal T. 90 94 80 33

Mester Bygg Innherrad As Jamtlandsv.8, 7650 Verdal T. 74 07 89 55 www.mesterhus.no/h/skaling

Trio Bygg As Stiklestad alle 1, 7650 Verdal T. 74 07 03 33

Nordbohus Venudv.12, 7650 Verdal T. 74 07 60 65 www.nordbohus.no/verdal

Laftekledning As Håndverkstorget Stiklestad alle, 7650 Verdal T. 45 41 60 10

Kvernmo As Industriv.8, 7650 Verdal T. 74 07 51 60

Byggmesteran As Russerv.4, 7650 Verdal T. 95 07 73 00 www.byggmesteran.no

Ness-Vangstad Byggservice As Magnus Den Godes v.8, 7650 Verdal T. 41 64 06 18

Byggmester Kolstad As Russerv.8, 7650 Verdal T. 74 07 50 00 www.bm-kolstad.no

Byggmester Bjartnes As, Vinne, 7650 Verdal T. 74 04 10 00

Montørringen As Neptunv.6, 7650 Verdal T. 74 07 07 70

Snekker / tømrer på Inderøy

Storli & Stornes As Nessetv.210, 7670 Inderøy T. 93 40 11 03

Brødrene Sundli As Vennav.10, 7670 Inderøy T. 41 20 03 16

Faanes og Gjøgla As, Kjerknesvågen, 7670 Inderøy T. 97 12 02 30 www.foggas.no  

Brødrene K & R Austad As Lenshyra 36, 7670 Inderøy T. 74 15 44 02

Gran & Ekran As, Lensmyra 8, 7670 Inderøy T. 90 75 20 00 www.granekran.no

Norums Byggservice As Letnesv.417, 7670 Inderøy T. 74 15 52 14

FuglesangDahl As Krokstangen 34, 7670 Inderøy T. 97 59 60 00 www.fuglesangdahl.no

Byggmester Stene As, Flatskogen, 7690 Mosvik T. 74 06 48 89

Astra Bygg & Entreprenør As, Mære, 7710 Sparbu T. 74 13 46 00

Tømrer Andreas Landstad As, 7710 Sparbu T. 74 14 35 19

Snekker-firma / tømrer i Steinkjer

Byggmester Svante Sandseter As Høvdingv.47, 7725 Steinkjer T. 74 14 43 77

Byggmester Vidar Nordgård As Jarlev.15, 7725 Steinkjer T. 90 55 83 49 www.byggmester-nordgard.no

Byggmester Fagerholt Trøav.27, 7716 Steinkjer T. 99 22 35 67

Infanteriveien Bygg As Bogav.20, 7725 Steinkjer T. 74 14 04 14

John Magne Trana As Tranaskogv.41, 7718 Steinkjer T. 91 80 60 37

Hallgeir Sagmo As, Grøtan Mellom, 7732 Steinkjer T. 91 32 91 97

Byggmeser Ivar Moen Ognasvingen 2, 7716 Steinkjer T. 47 35 15 38 www.facebook.com/byggmesterivarmoen

Husbygg Steinkjer As, Vollan, 7717 Steinkjer T. 90 77 18 43

Steinkjer Byggservice As Verksv.7, 7725 Steinkjer T. 91 39 54 57

Nicolas Naels, Gosen, 7717 Steinkjer T. 90 62 18 43

Spar-Bygg As Sjøfartsg.9, 7714 Steinkjer T. 74 16 52 11 www.spar-bygg.no

Hervikbygg As, Ryggagrenda, 7711| Steinkjer T. 90 55 83 45

Interiør-Montasje Steinkjer As Gamle Kongev.33, 7725 Steinkjer T. 90 55 37 66

Byggmester Løkke As Bogav.20, 7725 Steinkjer T. 7416 99 33

Byggmester Jørgen Binde As Sjøfartsg.5b, 7714 Steinkjer T. 97 49 70 00 www.byggmesterbinde.no

Byggmester Robert Farbo Elvebakken 1, 7730 Bitestad T. 74 15 74 70

Berg & Feragen As, 7750 Namdalseid T. 92 65 70 41 www.bergferagen.no

Kjelstad Øverbygg As Snåsa, 7760 Snåsa T. 64 83 12 20

Andorlaft As, 7760 Snåsa T. 74 15 11 70

Snåsa Snekkerservice As, 7760 Snåsa T. 97 54 58 48

Byggmester Jan Åge Øien As, Sørmoen, 7760 Snåsa T. 74 15 25 59

Normoehus Snekkerservice As, Lauvsnes, 7770 Flatanger T. 95 05 92 22 www.nordmoehus.no

Tømmermester Knut Fornes, Vik, 7770 Flatanger T. 74 28 99 09

Trønderelement As, Øra, 7770 Flatanger T. 90 94 40 63 www.t-e.no

Byggmester Sandseter As, Tjuinvegen, 7790 Malm T. 74 15 90 25

Bygger`n Malm, 7790 Malm T. 74 15 70 80

Snekker-firma / tømrer i Namsos

Byggingeniør Einar Olsen As Abel Meyersg.13, 7800 Namsos T. 74 28 26 42 www.beoas.no

Håvar Strøm Langeng Strandv.38, 7800 Namsos T. 97 68 95 38

Byggmester Thor Bergum As Kleppav.12, 7800 Namsos T. 95 13 78 99

Byggmester Jan Bulling Mørkvedtunet 10b, 7800 Namsos T. 947 25 500

Byggmester Vibstad AsHerlaugsg.4, 7800 Namsos T. 40 20 80 40 www.vibstad.no

Heia Byggservice As Nils Bjørumsg. 35, 7800 Namsos T. 977 79 994

HH Multitjenester As Skogstien 1, 7800 Namsos T. 90 11 46 14

Birger Pedersen As TH. Sommerschieldsg.6, 7800 Namsos T. 74 20 91 80

Mester Bygg As Havneg.6, 7800 Namsos T. 74 27 40 60 www.mesterhus.no

Håvard Strøm Langeng Strandv.38, 7800 Namsos T. 97 68 95 38

Namdal Snekkerlag As Havneg.24, 7800 Namsos T. 40 00 15 36 / 74 90 49 21 www.nordbohus.no/namdal

Selotten Byggtjenester Olav Duunsv.39, 7800 Namsos T. 94 49 62 24

Brøndbo og Nykvist Byggservice As Kirkeg-.11, 7800 Namsos T. 90 12 05 15

Byggmestrene Ulsund & Lindseth As Nils Bjørumsg.2b, 7800 Namsos T. 40 00 57 49 www.boligpartner.no

Landre Byggtjenester As, 7819 Fosslandsosen T. 74 27 02 74

Skumvoll Multitjenester, 7819 Fosslandsosen T. 992 92 860

Tre Bygg og Service As, Bangdalen, 7820 Spillum T. 99 23 90 96

Jø-Bygg As, Skjærvika, 7856 Jøa T. 48 22 51 02

Byggmester Bjørn Sjaastad As, 7860 Skage i Namdalen T. 74 28 55 43

Øvereng Snekkerlag As Nordreina 8, 7860 Skage i Namdalen T. 99 26 62 30

Norgeshus Grong Vårryggen industriområde, 7871 Grong T. 74 60 17 00 www.nbeas.no

Radoslaw Rybakson, Østdun Hovedhus, 7870 Grong T. 944 76 451

Byggeriet, 7882 Nordli T. 73 34 30 40

Namsskogen Bygg As, 7890 Namskogen T. 74 33 34 30

Byggeriet Bergslig.3, 7900 Rørvik T. 74 39 13 72

Rørvik Bygg As Strandg.2, 7900 Rørvik T. 74 36 16 66 www.rorvikbygg.no

Alexander Båfjord Furmov.24, 7970 Kolvereid T. 41 41 19 44

Byggmester Kjølstad As, 7977 Høylandet, T. 97 50 45 11

Svein Tyldum, 7977 Høylandet T. 74 32 13 12

SNEKKER-SERVICE-TØMRER-BYGG-FIRMA-HÅNDVERKER-TJENESTER,                                                                     SØR-TRØNDELAG DISTRIKTER

Fagsnekker`n Robert Hilstad As Eventyrv.56, 7056 Ranheim T. 92 2675 58

Byggmester Alfred Raudberget As Nyheimsv.12, 7058 Jakobsli T. 915 13 588

Jacobsen Snekkerservice As, 7070 Bosberg T. 72 59 19 01 www.jacobsensnekkerservice-as.no

Snekkermester Per Haugnes As Martin Haugensv.1, 7070 Bosberg T. 913 38 380

Bekkvik Bygg og Entrepnenør As Øvre Flatåsv.6b, 7079 Flatåsen T. 72 55 21 77 www.bekkvikbygg.no

Snekkermester Per Indergård As, Kammen 15, 7083 Leinstrand T. 72 84 66 12

Tømrermester Einar Lyshaug As Kuben Kjøpesenter, 7100 Rissa T. 73 85 22 98

Fosensnekkeren Da, 7100 Rissa, T. 932 00 535

Dyrendahl Bygg As, 7100 Rissa T. 915 39 530 www.dyrendahlbygg.no

Sand Bygg As Rådhusv.21, 7100 Rissa T. 73 85 46 30

Helge Johansen Snekkerservice Skardekra 2, 7160 Bjugn T. 72 52 84 61

Byggmester Bjørn M Lund, Stallvik, Berg 7160 Bjugn T. 72 52 81 10

Åbygg As, Øvre Årnes, 7170 Åfjord T. 72 53 14 90 www.aabygg.no

Odd-Petter Hosen As, 7178 Stokkøy T. 72 53 41 121 www.hosen.no

Øverdal og Bye Byggservice As, Roan, 7194 Brandsfjord T. 72 53 78 30 www.overdalogbye.net

Trepro As, 7212 Korsvegen T. 93 02 93 83 www.trepro.com

H-Bygg As, 7212 Korsvegen T. 72 87 98 85 www.hbygg.no

TrePro As, 7212 Korsvegen T. 930 29 383 www.trepro.com

ABC-Bygg As, 7224 Melhus T. 906 91 913

Kvål Byggservice As, 7228 Kvål T. 72 85 21 75

Lundamo Byggservice As, Sveli, 7232 Lundamo T. 72 85 66 65 www.lundamobyggservice.no

R Samdal Snekkeri Roger Samdal Svingen 3, 7232 Lundamo T. 91 33 08 64

Småøyen Bygg As, 7232 Lundamo T. 995 01 959

Fillan Snekkerverksted Kolbjørn Bekkvik, Fillan, 7240 Hitra T. 72 44 13 14 www.bekkvik.no

Byggteam Hitra As, 7240 Hitra T. 72 44 13 61

Kystbygg Hitra As, 7247 Hestvika T. 72 44 55 06

Hitra Hytteservice Tommy Wassæther, 7250 Melandsjø T. 994 47 541

Børset & Bjerkset Entreprenør As, 7290 Støren T. 72 43 02 20 www.bb-entreprenor.no

Wolden & Haugen Bygg As Holtet 12, 7290 Støren T. 72 43 14 65

Hovin Bygg As, Preststigen, 7290 Støren T. 41 74 19 05

Hovin Bygg As, Prestteigen, 7290 Støren T. 469 59 568 www.hovin-bygg.no

E Grytvik Snekkerservice As, 7263 Hamarvik T. 97 04 22 39

Rønning3 Og Hus Skogveien 10,7300 Orkanger T. 97 59 01 06

Byggmester Pål Ove Selvnes Dammanv.8, 7300 Orkanger T. 72 48 25 92

Agdenes Bygg & Montasje As 7318 Agdenes T. 45 47 97 11 www.agdenesbm.no

Odd Erik Dalsegg Langenlia 2, 7332 Løkken Verk T. 950 45 330

Frank Skjeltorp Jordhusmoen 2, 7332 Løkken Verk T. 72 49 92 11

Oppdal Bygg As, Byggeriet, Industrivegen N., 7340 Oppdal T. 72 40 02 60 www.oppdalbygg.no

Byggmester Egil Toftaker Rådytv.4, 7340 Oppdal T. 901 79 270

Hagen Bygg As Gamle Kongevei, 7340 Oppdal T. 911 56 118 www.hagenbygg.no

Karols Snekker Service Karol Wyszynski, Bregnev. 2c, 7340 Oppdal T. 988 22 874

Hagenbygg As Gamle Kongevei, 7340 Oppdal T. 911 56 118 www.hagenbygg.no

Tømrer og Snekker Lepkowski Finnmyrv.42b, 7350 Buvika T. 463 67 141

Dafro As, Solheim, 7353 Børsa T. 95 17 5 34 www.dafro.no

Snekker Thomas Føll Fjellhaugv.26, 7353 Børsa T. 470 24 484

Rune Lilleby Håndverkstjenester, Kleivan 2, 7354 Viggja T. 41 28 30 38

Rune Lilleby Håndverktjenester Kleiven 20, 7354 Viggja T. 41 28 30 38

Tømmermester A Borgos Pliktfogv.12, 7374 Røros T. 95 82 03 27 www.aborgos.no

Tømmermester Joar Ryttervoll As Oslov.20, 7374 Røros T. 72 40 92 90

Snekker / tømrer i Røros

Tømmermester Arnfinn Sorken As Sollihagaen 17, 7374 Røros T. 977 10 586 www.sorken.no

Rune Sorken, Valset, 7374 Røros T. 90 98 14 70

Kosberg Bygg As Hjulmakerv.10, 7374 Røros T. 73 10 30 85 www.kosbergbygg.no

Johan Kjellmark As Sundv.100, 7374 Røros T. 73 10 30 99 www.kjellmark.no

AJ Sandnes Bygg As Oslov.14, 7374 Røros T. 72 41 25 40 www.mesterhus.no

Børø Byggservice As, 7387 Singsås T. 90 73 00 25

Sande Hytter og Hus As Posrmyrv.15, 7391 Rennebu T. 95 09 34 00 www.sande-hytter.no

Joramo & Tørset Bygg As, Ulsberg, 7398 Rennebu T. 482 12 667 www.jt-bygg.no 

 

Stats