startsiden.no  sol.no  vibb.no  dinside.no  google.no  gulesider.no  1881.no  180.no  io.no  norge.no      www.data.no   webstrax.com          maps.google.no        youtube.com  twitter.com   facebook.no       www.dataveiledning.com/index.php/om-dataveiledning                                                                                                       

Svært mange kjenner eller har en data-kjyndig person med pc, it, softvare kompetanse i nær omgangskrets eller familie som kan gi pc. It og softvare assistanse for problemløsninger ved akutt eller tidvis data-reperasjon og it support. For de som ikke har familiære data og it support- tjenester tilgjengelig, har muligheter for profesjonell data-hjelp,  pc, softvare og it support – data-service ved å benytte pc, it og softvare-dataspesialistfirmaene under her.

                                  Pc-hjelp, Web og Data-support

PC, IT, web diskusjoner, spørsmål, svar, tips og råd webforumet.no 

FINNMARK

Reindata www.reindata.no

Fjernstyrt PC Hjelp www.fjernstyrtpchjelp.no

 

Stats