forbrukerraadet.no vegvesen.no toll.no google.no  dinside.no gulesider.no maps.google.no 1881.no  youtube.com twitter.com facebook.no

                               Oversikt  TRAFIKK SKOLER  / SJÅFØR-SKOLER – ØSTFOLD-BYENE           

Kjøreopplæring for førerkortet, trafikalt grunnkurs, glattkjøring,   mørkekjøring, landeveiskjøring,  teoriprøve,   førerprøve, oppkjøringskurs,  trafikkjøring, kjøreoppfriskningskurs, trafikkregler, førerprøve  førerkort klasse-b, bil, mc, moped, traktor, henger i- Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden Askim Hvaler / trafikkopplaring i Østfold

Det er dyrt for de unge, også for andre å ta lappen, og det er penger å spare ved å øvelseskjøre med forelder/ foresatte eller andre, slik at eleven får mest mulig kjørepraksis, bil og trafikktilvenning, mellom timer med trafikkskole lærer, hvor antall timer ikke telles men framgang og læring.  Det er å anbefale trafikalt grunnkurs og øvelseskjøre allerede på et tidlig tidspunkt for å lære bil og trafikk tilvenning over tid samt lese teori for å gjøre eleven best mulig trafikkvant / mestringsdyktig, som fersk bilist i trafikken på egenhånd. Oversikt trafikkskoler, kjøreskoler, sjåførskoler trafikkopplæring i Østfold trafikkskoler Fredrikstad Sarpsborg Halden Moss Askim Hvaler Mysen Våler Rakkestad  trafikkstudenten.no   –     aftenbladet.no/meninger/God-men-dyrkjoreopplaring-2021521.html   Kjøreopplæring  trafikkskolesentralen.no   trafikalt-grunnkurs-sentralen.no  atl.no  trafikkforum.no  prove.no  talappen.no   nettlappen.no

Førerkort-info, spørmål etc. Førerkort vegvesen.no     Trafikalt grunnkurs trafikalt-grunnkurs-sentralen.no

trafikkskole / sjåførskole i MOSS

Alfa og Moss Trafikkskole Kong Håkons plass 2, 1532 Moss T.69 24 00 00 alfa-moss.no

Bob Trafikkskole Dyrev.2, 1532 Moss T. 934 90 800 bob-trafikkskole.no

Ener`n Trafikkskole Kransen 14, 1531 Moss T. 69 25 44 74 enern.no                                                                                maps.google.no 

trafikkskole / sjåførskole i SARPSBORG

Bob Trafikkskole Surfehellingen1, 1739 Borgerhaugen T. 934 90 800 bob-trafikkskole.no

Mørk Trafikkskole As St.Marieg.131, 1725 Sarpsborg T.69 15 44 44 www.mt.no

Tangen Trafikkskole Roald Amundsensg.48, 1723 Sarpsborg T. 69 15 11 11  tangentrafikkskole.no

Sarpsborg Trafikkskole Jernbaneg. 13 B, 1706 Sarpsborg T. 69 15 43 00 sarpsborgtrafikkskole.no

Wright TrafikkskoleKorsg.10 B, 1723 Sarpsborg T.69 13 39 30 wright.no

trafikkskole / sjåførskole i FREDRIKSTAD

Bob Trafikkskole Fremskridt 8, 1605 Fredrikstad T. 69 26 84 21 bob-trafikkskole.no

Fredrikstad Trafikkskole Apenesg.16, 1607 Fredrikstad T.69 31 64 04

John Martinsen Trafikkskole Fremskridt 4,1605 Fredrikstad trafikkskolen.biz                                                              maps.google.no 

Mørk Trafikkskole Fremskridt10,1605 Fredrikstad T. 69 15 44 44 www.mt.no

Pers Trafikkskole Brogt.17, 1608 Fredrikstad T, 69 31 68 64 pers-tr.no

Storbilskolen Brog.17, 1608 Fredrikstad T. 69 31 03 53 storbilskolen-fredrikstad.no

trafikkskole / sjåførskole i HALDEN                                                                

Halden Trafikkskole Torgny Segerstedts g.18, 1772 Halden t. 69 18 67 70 sentrumhalden.no

Østfold Trafikkskole Avd. Halden, Kirkeg. 2, T. 91 77 20 10 ostfoldtrafikkskole.no

Wright Trafikkskole Porsnesbakken 2, 1772 Halden T. 69 17 22 09 wright.no

trafikkskole / sjåførskole i ASKIM                                                                                                                            

Team Trafikkskole As Haugomg. 22, 1611 Askim T. 69 88 60 85 team-trafikkskole.no

Sørby Driving As Dr. Randersg.5, 1830 Askim T. 69 88 36 33 www.sorby.no                                                                  maps.google.no 

trafikkskole / sjåførskole i MYSEN                                                    

Sentrum trafikkskole avd.Mysen Smedg.30. 1650 Mysen sentrumtrafikkskole.as

Sørby Trafikkskole Smedg.4, 1850 Mysen T. 69 89 25 45 www.sorby.no

Tangen Trafikkskole Sakkeliv.1, 1850 Mysen T. 69 89 38 00 tangentrafikkskole.no

trafikkskole / sjåførskole i RAKKESTAD

Østfold Trafikkskole Stotg.2, 1890 Rakkestad T.69 22 22 53 ostfoldtrafikkskole.no

Tangen Trafikkskole Industriv.1890 Rakkestad T. 69 89 38 00 / 900 50 091 tangentrafikkskole.no

trafikkskole / sjåførskole i VÅLER

Per Weums Trafikkskole, Kure, 1592 Våer T. 412 32 574 pstrafikkskole.no                                                                      maps.google.no 

MC fullkontroll.no

trafikkskole / sjåførskole i HVALER

Hvaler Trafikkskole Skibstad 16, 1684 Vesterøy T. 911 32 774 hvaler-trafikkskole.no

_______________________________________________________________________

Trafikkskole – kjøreskole trafikkopplæring i Østfold byene førerkort bil MC moped trafikalt grunnkurs førerprøve sjåførskole Sarpsborg Trafikkskole Fredrikstad trafikkskole Halden trafikkskole Moss Trafikkskole Askim Trafikkskole førerprøve teori kurs  trafikalt grunnkurs Sarpsborg trafikkskole førerkort klasse-b sjåførskole Sarpsborg trafikkskole  kjøreskole trafikkskole Fredrikstad sjøførskole førerkort førerprøve i sarpsborg Trafikkskole kjøreskole  trafikkopplæring i østfold  kjørelærer trafikkskole kjøretime sjåførlærer kjøreskole sarpsborg trafikkskole trafikkopplæring  trafikkskole Moss sjåførskole trafikkskole sjåførskole Moss trafikalt grunnkurs trafikkskole moss kjøreskole trafikkskole i Fredrikstad  trafikkopplæring kjøreskole fredrikstad kjørelærer førerprøve førerkort kjøreskole Sarpsbborg trafikkskole lære kjøre bil sjåførskole kjøreskole kjøretime  trafikkskole i Halden sjåførskole  førerkort Askim trafikkskole kjøreskole kjøretime trafikkopplæring i Halden trafikkskole Askim sjåførskole trafikkopplæring moss trafikkskole  kjørelærer trafikkskole askim trafikkopplæring trafikkskole sjåførskole mysen  trafikkskole  sjåførskole kjøreskole trafikkskole fredrikstad trafikkopplæring sjåførskole  kjøreskole østfold trafikkskole Sarpsborg trafikkopplæring trafikkskole kjøreskole i halden trafikkskole sjåførskole Mysen trafikkskole Rakkestad sjåførskole ta lappen trafikkskole førerkort  førerprøve mysen kjøreskole trafikkopplæring Fredrikstad trafikkskole førerprøve sjåførskole Våler trafikkskole  kjøreskole trafikkopplæring førerkort trafikkskole rakkestad kjøreskole  trafikkskole bil sertifikat kjøreskole førerprøve trafikkskole Hvaler kjøreskole   førerkort Fredrikstad trafikkskole sjåførskole førerprøve bilsertifikatt   kjøretime  trafikkskole  molde kjørelærer hvaler trafikkskole trafikkopplæring Mysen trafikkskole bilsertifikat lappen førerkort sjåførskole bil sertifikatt  kjøreskole i mysen trafikkskole trafikkopplæring Askim sjåførskole kjøreskole Sarpsborg trafikkskole trafikkopplæring Trafikkskole kjøreskole Hvaler trafikkskole Trafikksenter Østfold trafikkopplæring Moss trafikkskole sjåførskole trafikksenter Rakkestad  trafikkskole kjøreskole sjåførskole trafikkskole fredrikstad sjåførskole trafikalt grunnkurs førerprøve førerkort trafikkopplæring i Østfold

__________________________________________________________________________

                                     

Stats