vegvesen.no forbrukerradet.no sol.no dinside.no  google.no  gulesider.no maps.google.no 1881.no  youtube.com    facebook.no

BILGLASS-VERKSTED  steinsprut skade / sprekk i frontrute

Rute-reparasjon / frontrute skift i BERGEN / Hordaland

I byer og tettsteder /urbane strøk er det bilglass spesialist verksted som står for flest ruteskift / frontruteskift reparasjon av steinsprut skade på frontrute Å reparere steinsprut skade på frontrute er gratis for bileier da forsikring selskap oftest dekker denne kostnaden. Ruteskift av sprukket frontrute dekkes normalt av forsikring og egenandel. Oversikt bilglass verksted i Bergen og distrikter.   Bilglass kjeder  bilglass.no  glassdrive.no  carglass.no  steinspruten.no   ruterknekt.no   autoglasskjeden.no

Bilglass / frontrute-rep, steinsprutskader, sprekk i frontrute / frontrute-skift – bilglass-verksteder

Oversikt- bilglass verksted, bilglass i BERGEN og Hordaland            

Carglass i Bergen Minde Kanalv.88, 5060 Bergen T.  815 52 080 Bergen carglass.no                                                  maps.google.no

Ruterknekt i Bergen Minde Kanalv.54, 5068 Bergen T. 55 29 26 86 avdelinger/minde ruterknekt.no

bilglass i Minde Bergen

Steinspruten Bilglass i Minde i Bergen Minde Alle 35, 5068 Bergen T. 55 90 12 22 bergen steinspruten.no

Bilglass i Bergen Minde Alle 35, 5068 Bergen T. 55 59 15 15 riis-bilglass-minde  bilglass.no

GlassDrive Møllendalsv.1, 5009 Bergen T .55 20 86 80 no/store/43 glassdrive.no

bilglass i Åsamyrene Bergen

Ruterknekt Åsamyrene 82, 5116 Ulset T. 55 24 47 00 avdelinger/bergenasaneb  ruterknekt.no

Carglass i Åsane i Bergen Åsamyrene 78, 5116 Ulset T. 815 52 080   avdelinger/Asane carglass.no

Steinspruten Bilglass i Åsane i Bergen Liav.8, 5132 Nyborg T. 55 16 00 00 av48-asane  steinspruten.no

bilglass verksted Drotningsvik i Bergen

Carglass i Drotningsvik Bergen Janaflaten 52, 5179 Godvik T.  815 52 080 avdelinger/Godvik carglass.no              maps.google.no

Steinspruten Drotningsvik i Bergen Janaflaten 7, 5179 Godvik T. 55 39 42 31 bergen-drotningsvik steinspruten.no

bilglass Kokstad Bergen                                                                                                                                                    

Steinspruten i Kokstad i Bergen Kokstaddalen 2, 5257 Kokstad T. 55 52 53 80 bergen-kokstad steinspruten.no

GlassDrive Kokstad, Kokstadv.31, 5257 Kokstad T. 55 10 49 00  no/store/44 glassdrive.no

Mobilglass Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad T. 415 71 110 mobilglass.no

bilglass Nestun Bergen

Bilglass  Bergen Midtunlia 73, 5224 Nesttun  T. 55 52 53 00 bergen-nesttun/

GlassDrive Nesttun Midtunlia 17, 5224 Nesttun T. 91 91 97 85 no/store/66 glassdrive.no

bilgass verksted i Askøy

Bilglass i Askøy Storebotn 11, 5309 Kleppestø T. 56 14 42 10 riis-bilglass-askoey  bilglass.no

Steinspruten Bilglass i Askøy Kleppe Nedre, Juvikflaten 4a, 5308 Kleppestø T. 56 15 60 15 56-askoy steinspruten.no

Bilglass Askøy Strusshamn Senter, 5302 Askøy T. 40 04 33 23 bilglass-askøy

bilglass verksted i OS

Bilglass i Os Industriv.89, 5210 Os T. 56 57 48 88 riis-bilglass-os  bilglass.no                                                                  maps.google.no

Carglass i Os Prestegårdskogen 2, 5200 Os T.  815 52 080 avdelinger/Os  carglass.no         

bilglass vertksted i Sotra

Bilglass i Sotra Idrettsv.8, 5342 Straume T. 56 32 13 39 riis-bilglass-sotra  bilglass.no

Sotra Bilglass As Einarsengården, 5353 Straume T. 56 32 10 75 bilglass-sotra.no

Bilglass i Stord Djupmyro 3 b, 5412 Stord T. 99 21 84 78 riis-bilglass-stord  bilglass.no

Seinspruten Bømlo Hollundsdalen 53, 5430 Bremnes T. 53 22 35 80 -bomlo steinspruten.noIsdalstø Voss Odda

Bilglass i Osterøy Osterøy Næringspark T. 56 39 10 10 riis-bilglass-osteroey  bilglass.no

Bilglass i Odda Bustetunga 4, 5750 Odda T. 99 21 84 64 riis-bilglass-odda  bilglass.no

Bilglass i Knarvik Bruv.3, 5914 Isdalstø T. 55 60 31 50 riis-bilglass-knarvik  bilglass.no                                                     maps.google.no

BilskadeSenteret Voss Storrviki 15, 5710 Skulestadmo T. 56 52 88 88 bilskadevoss.no/steinsprangskade             

_______________________________________________________________________________________

bilrabatt.no –  bilglass oversikt BILGLASS verksteder, bilglasspesialister i BERGEN og Hordaland distrikter

BILGLASS, bilglassfirma for steinsprut-rep.  skift av frontrute, bilglass, m.m.

Svert mange bileiere i Begen og Hordaland, ja de fleste opplever eller får steinsprut skade på frontruta fær eller siden. Steinsprutskaden vil utarte seg raskt til sprekk i frontrute hvis ikke skaden blir reparert. Steinsprutskade repareres hos de aller fleste bilglassfirmaer / bilglassverksted i bergen og Hordaland. Reperasjon av steinsprutskade utføres oftest gratis for bileier med bilglass forsikring, hvor ingen egenandel må betales til bilglassfirmaet / bilglassverkstedet. Mange bilglassfirmaer i Bergen og Hordalandhar «drive inn service» for reparasjon av steinsprutskade på frontrute med rask rutereparasjon mens du venter. En Steinsprutskade på frontrute i løpet avkort tid, 3 til 15 dager, utvikle sprekk i frontrute,  p.g.a. bevegelser i bilkarrosseriet. Sprekk i synsfeltet på frontruta betyr defekt frontrute, og frontruteskift er påkrevd. Dette forhindres ved raskt å oppsøke et bilglassfirma / bilglassverksted. Bilverksteder i lite urbane strøk skifter også defekt frontrute eller reparerer steinsprut skade på frontruta. Mange glassmestere har også egen frontruteskift, frontrute reparasjons verksted i tilligg til øvrige glassmester tjenester.

I byer og tettsteder /urbane strøk i Bergen og Hordaland er det bilglass spesialist verksted som står for flest ruteskift / frontruteskift reparasjon av steinsprut skade på frontrute Å reparere steinsprut skade på frontrute er gratis for bileier da forsikring selskap oftest dekker denne kostnaden. Bilglass bilglass-verksted /steisprut frontruteskade bilglasskade verksted bilglassfirma i Bergen distrikter / Bilglass-verksteder i Laksevåg, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Ytrebygda, Arna  Bergen /Hordalanbd-distrikter   Minde Åsamyrene Drotningvik Paradis Nesttun Kokstad Askøy Kleppestø Os Sotra Straume Stord Bømlo Bremnes Osterøy Isdalstø Odda Voss med fler.

 

Det er god kunde service på bilglass spesialist verkstedene. Komfortable lokaler hvor du kan slappe av i ventetiden gratis kaffe avis / lesestoff, ringetid til telefon kontakter, se nyhetene på vegg TV, noen bilglass verksteder har også utlånsbil hvor tiden kan utnyttes til små ærender. Noen bilglass verksteder gir ekstra service som, gratis oppfylling / sjekk av vindusspylerveske, skifter ut slitte vinduspusserblader ol.

Når du først har satt av tid for frontruteskift eller frontrute reparasjon hos et bilglass verksted, bilglass firma, bilglasspesialist verksted, glassmester firma. Utfylling av nødvendige papirer forsikrings melding ol. hjelper bilglass verkstedet deg gjerne med, når hvor og hvordan steinsprutskade / frontrute skade skjedde / oppsto.

Ved bilkjørig på vei med større hastighet pass på, unngå å ligge i felt nær bak anleggs biler, trailere og større transport biler, hold avstand til store kjøretøyer spesielt anleggsbiler med boggihjul og dårlig sikting avlast, presenning, sikrings nettduk ol. Steinsprut fra biler / kjøretøy i høy fart fra motsatt kjøreretning kjørefelt skjer også, ofte med et voldsomt smell, som etterlater stor steinsprut rosett på frontruta. Utsett ikke frontruta for unødig slitasje. Bruk ikke vinduspussere / vindusviskere på en tørr, skitten frontrute. Sjekk og fyll opp vindusspylervæske beholder regelmessig

Når steinsprut skade i på frontrute først har skjedd, vær rask med å finne bilglass verksted som passer deg, lokalt bilglassverksted eller andre bilglass verksted. Ved defekt frontrute, (kjørt med steinsprutskade i for lang tid og frontrute sprekk har oppstått.Ting som blir utsatt går ofte i glemmeboken.) må bilglass verksted spesialist ha info om bilmerke / bilmodell for bilrute lagersjekk, eventuelt bestilling for levering av frontrute og tid for frontruteskift. Bilglass –

Bilglass / frontrute-rep, steinsprut skade, sprekk i frontrute / frontrute-skift – bilglass-verksted i Bergen /Hrdaland

Vridninger i karosseriet ved bruk / kjøring av bilen fører fort fra steinsprut skade til sprekk i frontrute, gjerne innen 3-4 uker. Er frontrute sprekk i siktlinje må frontrute skiftes på bilglass verksted, bilglass spesialist, glassmesterfirma med bilglass avdeling, bilverksted.

Bilglass firma / bilglassverksted er spesialister i bilglass, frontrute reparasjon og skift av frontrute og alt i bilglass forøvrig, det være seg knust bilglass, herverk skade eller knust frontrute, bilruter, sideruter ved innbrudd i bil.

Bilglass bilglasskade frontrute skade verksted, bilglassfirma i Bergen Bilglass-verksteder i Laksevåg, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Ytrebygda, Arna, Asløy og andre distrikteri i Hordaland er spesialist bilglassfirmaer  for frontrute skift, frontrute repeasjon av alle bilmerker

I sterk kulde blir bilglass skjørt. Det skal lite til for at det fort kan bli sprekkskade i frontrute eller øvrig bilglass ved brutal iskraping på frontrute, små slag / hakking på bilruta med metall, aluminium snøskuff stålisskrape, ol. gjenstander bør unngås. Sørg for god sikt i alle retninger med rene bilruter og at beholder for vindusspylerveske er full. Glem ikke vask av bilglass / bilruter innvendig, spesielt viktig er godt renhold av frontrute for maximal god trafikksikt. En lett tilgjengelig og god vindusklut for rask duggtørking av frontruta, bilruter er også greit å ha.

____________________________________________________________________________________

 

 

Stats